Centrale aansprakelijkheid

Rechtsverhoudingen zorgverleners

Het ziekenhuis streeft ernaar om je steeds de best mogelijke zorgen te geven. Dit belet niet dat je in sommige gevallen ontevreden kan zijn over de zorgverlening of dat je van oordeel bent dat je rechten als patiënt geschonden werden en dat je hierover een klacht wenst in te dienen.

Juridisch statuut

In het ziekenhuis zijn verschillende categorieën van beroepsbeoefenaars werkzaam. Zij hebben niet allemaal hetzelfde juridisch statuut. Het kan gaan om werknemers of om zelfstandige beroepsbeoefenaars. Als patiënt heb je het recht om van het ziekenhuis informatie te ontvangen over de aard van de rechtsverhoudingen tussen het ziekenhuis en de beroepsbeoefenaars die er werken.

Het ziekenhuis is aansprakelijk voor beroepsbeoefenaars die werknemer zijn. Dit heeft tot gevolg dat je je voor klachten over tekortkomingen van deze beroepsbeoefenaars moet wenden tot het ziekenhuis of de ombudsdienst die als bemiddelaar kan optreden.

Het ziekenhuis is echter niet aansprakelijk voor zelfstandige beroepsbeoefenaars en voor beroepsbeoefenaars tewerkgesteld door derden. Dit neemt niet weg dat je ook hier, in geval van een klacht, een beroep kunt doen op de ombudsdienst die als bemiddelaar zal optreden.

In onderstaande tabel vind je de algemene informatie over de diverse categorieën van beroepsbeoefenaars werkzaam in het ziekenhuis, hun statuut en de vermelding of deze al dan niet vallen onder de aansprakelijkheid van het ziekenhuis.

Verzekerbaarheid

Als je informatie wenst over het statuut van een individuele beroepsbeoefenaar (een welbepaalde arts, verpleegkundige, … ) werkzaam in het ziekenhuis, kan je deze informatie opvragen bij de ombudsdienst.

Als je nog vragen hebt, kun je altijd contact opnemen met de ombudsdienst.

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 27-juni-2023.
Naar boven

AZ Sint-Lucas & Volkskliniek

Groenebriel 1
9000 Gent

GPS adres

Terhagen

09 224 61 11
info@azstlucas.be
Qualicor Europe Logo RGB

AZ Sint-Lucas behaalde het Qmentum-kwaliteitslabel van Qualicor Europe

made by