Centrum klinische studies (CKS)

Het centrum voor klinische studies coördineert alle studies die in het ziekenhuis worden uitgevoerd.

Het “Centrum Klinische Studies (CKS)” is een overkoepelend en coördinerend orgaan voor alle diensten die klinische studies uitvoeren binnen ons ziekenhuis.

Doelstellingen

 • klinische studies snel en efficiënt opstarten
 • kwaliteitsvolle data garanderen
 • begeleiden van klinische studies van precontractuele fase tot facturatie

De coördinator klinische studies is het centraal aanspreekpunt.

Ook studenten die in het kader van hun bachelorproef, masterproef of doctoraat een studie willen opstarten in ons ziekenhuis, moeten die eerst registreren bij het CKS.

Een nieuwe studie aanmelden

Stap 1

Als je als firma/onderzoeker interesse hebt om een studie in ons ziekenhuis op te starten, informeer je best eerst of een arts-specialist in ons ziekenhuis hiervoor geïnteresseerd is.

 • je kunt de arts rechtstreeks contacteren (een overzicht van de artsen werkzaam in ons ziekenhuis vind je hier).
 • je kunt de arts contacteren via de coördinator klinische studies (zie onder).
 • als er geen arts betrokken is, contacteer je de coördinator klinische studies (zie onder).

Stap 2

Als de arts wil deelnemen, meld je de studie aan bij het CKS door het aanmeldingsformulier in te vullen en elektronisch door te sturen naar CentrumKlinischeStudies@azstlucas.be.

De contacten met de ondersteunende diensten verlopen eveneens via het CKS.

Ook studenten melden hun studie aan bij het CKS via het aanmeldingsformulier.

Stap 3

Nadat je de studie hebt aangevraagd bij het CKS, moet er een verzoek tot advies over het onderzoeksproject ingediend worden bij de Commissie voor medische ethiek. Dit is verplicht.

De aanmeldprocedure in een handig overzicht

Een schematisch overzicht van de aanmeldprocedure vind je hier.

Looptijd van de studie en facturatie

Tijdens de looptijd van de studie blijft de coördinator klinische studies het centrale aanspreekpunt voor de sponsor, CRO en alle partijen in AZ Sint-Lucas.

Vermeld altijd het nummer dat je ontvangt na het aanmelden van de studie op elke communicatie over de studie.

Het CKS staat ook in voor de facturatie van prestaties verbonden aan de studie. Gelieve alle factuurvoorstellen door te sturen naar barbara.vincent@azstlucas.be.

Contact

Barbara Vincent

Coördinator klinische studies barbara.vincent@azstlucas.be
09 224 62 27

Commissie Medische Ethiek

CME@azstlucas.be
09 224 54 90

Centre for Clinical Research

The “Centre for Clinical Research” is a coordinating body for all departments performing clinical research in our hospital.

Aims

 • ensure a fast and efficient start-up of a clinical trial
 • ensure trustworthy data
 • supervise clinical trials from the pre-contractual to the invoicing phase

The coordinator clinical trials is the central point of contact for all parties involved in the study.

Register a new study

Step 1

If you are interested in setting up a clinical trial in our hospital, please inform if a physician is interested to participate

 • you can contact the physician directly (an overview of all physicians working at our hospital can be found here)
 • you can contact the coordinator clinical trials

Step 2

If the physician wishes to participate, complete the registration form below and email it to the coordinator clinical trials: CentrumKlinischeStudies@azstlucas.be.

After submission, you will receive a unique reference number for the study.

The coordinator clinical trials will be the contact person for all departments involved in the study.

Step 3

After having submitted the registration form, the researcher needs to seek the advice from our local ethics committee on ethical issues. Complete the request form (in Dutch!).

Study duration and invoicing

During the course of the trial, the coordinator clinical trials remains the single point of contact for the sponsor/CRO and all AZ Sint-Lucas parties.

Please always mention the unique AZ Sint-Lucas reference number, which you’ll receive after having submitted the registration form, in all communication on the study.

The centre for clinical research is responsible for invoicing any services associated with the study. Please send all invoice proposals to barbara.vincent@azstlucas.be.

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 08-juni-2021.
Naar boven

AZ Sint-Lucas & Volkskliniek

Groenebriel 1
9000 Gent

GPS adres

Terhagen

09 224 61 11
info@azstlucas.be
Qualicor Europe Logo RGB

AZ Sint-Lucas behaalde het Qmentum-kwaliteitslabel van Qualicor Europe

made by