Commissie voor medische ethiek

De Commissie voor medische ethiek geeft een bindend advies over alle protocollen inzake experimenten op mensen en op reproductief menselijk materiaal. Ze adviseert over en begeleidt bij de ethische aspecten van de ziekenhuiszorg en individuele gevallen waarbij ethische vragen gesteld worden.

De werking en de taken van deze commissie zijn wettelijk vastgelegd in het KB van 12 augustus 1994.

De Commissie voor medische ethiek (CME) volgt de voorschriften van ICH-GCP en de lokale wettelijke bepalingen terzake (wet van 7 mei 2004 inzake experimenten op de menselijke persoon en bijhorende KB’s en programmawet).

Opgelet: Vanaf 1/4/2018 is de Commissie voor medische ethiek niet meer erkend als volledig ethisch comité. Dit wil zeggen dat er vanaf dan enkel autonoom kan geoordeeld worden over 'monocentrische studies, niet interventioneel en uitgevoerd in het kader van de werkzaamheden, vereist voor het verwerven van de graad van bachelor’ en dat de CME niet meer kan fungeren als leidend ethisch comité.

Leden

 • Kathleen Cruypeninck (vroedvrouw)
 • Dr. Annick De Mol (huisarts)
 • Dr. Sarah De Schryver (kinderarts)
 • Katelijne De Waele (juriste)
 • Evita Hellinck (verpleegkundige)
 • Dr. Ingrid Martens (gynaecoloog) - voorzitter
 • Dr. Han Martens (geriater) -secretaris
 • Rins Martens (apotheker)
 • Dr. Nicolas Mpotos (spoedarts)
 • Dr. Hans Vandekerckhove (cardioloog) - ondervoorzitter
 • E.H. Bert Vanderhaegen (ethicus - extern)
 • Dr. Sofie Vanderhaeghen (anesthesist)
 • Stephanie Vande Ginste (psycholoog)
 • Dr. Anne-Marie Van den Abeele (klinisch bioloog)
 • Dr. Lien Van De Voorde (oncoloog)

Contact

Commissie Medische Ethiek

CME@azstlucas.be
09 224 54 90

Betaling

Onderstaande bedragen zijn wettelijk bepaald volgens het KB van 15 juli 2004 (geïndexeerde bedragen 2018). Betaling is niet vereist voor niet-commerciële studies.

Niet interventioneel

 • Aanvraag om advies van de commissie voor medische ethiek in het kader van een monocentrisch experiment: 534,66 € excl. BTW
 • Aanvraag om een advies van de commissie voor medische ethiek dat bevoegd is voor het uitbrengen van het enkel advies in het kader van een multicentrisch experiment: 534,66 € excl. BTW
 • Tussenkomst van het/de andere betrokken ethisch(e) comité(s) verbonden aan de locaties waar het experiment zou plaatsvinden als dit zou doorgaan: 133,68 € excl. BTW
 • Aanvraag om advies van de commissie voor medische ethiek bij amendement: 133,68 € excl. BTW

Interventioneel

 • Aanvraag om advies van de commissie voor medische ethiek in het kader van een monocentrisch experiment: 1336,64 € excl. BTW
 • Aanvraag om een advies van de commissie voor medische ethiek dat bevoegd is voor het uitbrengen van het enkel advies in het kader van een multicentrisch experiment: 1336,64 € excl. BTW
 • Tussenkomst van het/de andere betrokken ethisch(e) comité(s) verbonden aan de locaties waar het experiment zou plaatsvinden als dit zou doorgaan: 401,00 € excl. BTW
 • Aanvraag om advies van de commissie voor medische ethiek bij amendement: 334,15 € excl. BTW

Betalingsgegevens

 • BTW nummer: BE 459 265 997
 • Rekeninghouder: AZ Sint-Lucas & Volkskliniek
 • Bank: KBC, Kortrijksesteenweg 1100, 9000 Gent
 • BIC: KRED BE BB
 • IBAN: BE 24 737032300538
 • Mededeling: ‘betaling CME’ + protocolnummer, Eudractnummer en naam van de onderzoeker

Verder verloop na indienen studie

Als het dossier ontvankelijk is, dan bevestigt de commissie voor medische ethiek de ontvankelijkheid via e-mail.

Als het dossier niet ontvankelijk is, dan bezorgt de commissie voor medische ethiek een overzicht van ontbrekende documenten via e-mail aan de onderzoeker en aan de contactpersoon van de sponsor (indien het een gesponsorde studie betreft). Zodra het dossier volledig is, zal het ontvankelijk verklaard worden.

De studie wordt geagendeerd op de eerstvolgende plenaire of bureauvergadering. De commissie vergadert wekelijks.

De commissie formuleert een advies binnen de 21 dagen nadat het dossier ontvankelijk is verklaard.

Gunstig advies

De brief met gunstig advies wordt als bijlage bij een e-mail bezorgd aan: de onderzoeker/contactpersoon van de onderzoeker/de voorzitters van de leidende commissie. De originele brief wordt per (binnen)post verzonden aan de onderzoeker die het dossier ingediend heeft.

Als er opmerkingen zijn

De opmerkingen worden geformuleerd in een brief naar de onderzoeker en naar de leidende ethische commissie. De antwoorden op deze opmerkingen moeten zo snel mogelijk in reply op deze brief bezorgd worden met als bijlage de aangepaste documenten. Als deze antwoorden/aangepaste documenten tegemoetkomen aan de opmerkingen van de commissie voor medische ethiek, dan zal een gunstig advies geformuleerd worden.

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 27-februari-2024.
Naar boven

AZ Sint-Lucas & Volkskliniek

Groenebriel 1
9000 Gent

GPS adres

Terhagen

09 224 61 11
info@azstlucas.be
Qualicor Europe Logo RGB

AZ Sint-Lucas behaalde het Qmentum-kwaliteitslabel van Qualicor Europe

made by