Corona

Het coronavirus COVID-19 zorgt ervoor dat verschillende zaken in ons ziekenhuis anders verlopen dan normaal. Lees hieronder alle vragen en antwoorden.

Informatie voor patiënten en bezoekers

 • Richtlijnen voor wie op consultatie komt
  • een mondmasker is niet langer verplicht
  • draag wel een mondmasker als je verkouden bent of als je behandelende arts je dit aanraadt
  • voel je je grieperig of testte je recent positief op het coronavirus? Bel het secretariaat van de dienst waarmee je een afspraak hebt. Zij bekijken met jou of de afspraak uitgesteld moet worden.
 • Ik heb een geplande ingreep of (dag)opname - moet ik me laten testen?

  Het is niet nodig om je op voorhand te laten testen. Bij opname in het ziekenhuis word je getest, behalve voor een chirurgische ingreep als je geen symptomen hebt.

 • Kan ik me laten testen in het ziekenhuis?

  Dat is zeker mogelijk. Meer info vind je op de pagina Afname wisser COVID-19

 • Ik wil een patiënt bezoeken. Kan dat?

  Bekijk hier de huidige bezoekregeling.

 • Ik heb vragen over roken, stress of obesitas. Waar kan ik terecht?

  Er is online coaching voorzien voor wie vragen heeft over stoppen met roken, stress of obesitas. Je kunt hiervoor coach Marleen Daems rechtstreeks contacteren via 09 224 54 26 of marleen.daems@azstlucas.be.

 • Hoe werkt vaccinatie?

  Via de website van De Zuidpoort Gent vind je filmpjes in 10 talen die uitleg geven over hoe vaccinatie werkt.

 • Waar vind ik de juiste informatie over coronamaatregelen in België?

  Alle informatie vind je op www.info-coronavirus.be.

  Het agentschap integratie en inburgering heeft een app ontwikkeld die de actuele coronamaatregelen in 18 verschillende talen weergeeft.

Ik heb (misschien) COVID-19

 • Ik heb symptomen. Wat moet ik nu doen?

  De symptomen van het virus lijken op die van de griep met koorts, hoesten en ademhalingsproblemen. Kom niet naar het ziekenhuis, maar bel naar je huisarts voor advies. Volg het advies om te voorkomen dat het virus zich verspreidt naar huisgenoten of je omgeving. Je huisgenoten volgen dezelfde richtlijnen. De duur van de maatregelen bespreek je met je huisarts, maar ze zijn minstens van toepassing totdat de symptomen verdwenen zijn.

 • Wat als ik opgenomen word met COVID-symptomen?

  Op de dienst spoedgevallen worden patiënten met klachten die mogelijk op COVID-19 wijzen al met meer voorzorgsmaatregelen opgevangen. Ze krijgen een neuswisser en wachten in een speciale COVID-box de resultaten af.

  Tijdens de opname worden de patiënten intensief opgevolgd door de verpleging en artsen. In sommige gevallen vereist de toestand van de patiënt dat hij op intensieve zorgen of een andere specifieke afdeling opgenomen wordt. Bij vragen richt de familie of contactpersoon van de patiënt zich tot de verpleegafdeling waar de patiënt verblijft. Zodra de toestand van de patiënt het toelaat, wordt hij ontslagen uit het ziekenhuis, mogelijk met thuisisolatie.

 • Wat moet ik doen na mijn opname met COVID-19?

  De opname zal je leven ongetwijfeld nog even kenmerken. Hoe lang de herstelperiode na deze ernstige ziekte precies duurt, is nog niet helemaal bekend en hangt af van verschillende factoren. Zo zijn onder andere de duur van je opname, de nodige behandeling en de bijkomende klachten die je vertoonde voor de besmetting belangrijk.

  Helaas kan het zijn dat je na je ziekenhuisontslag nog langdurig last hebt van lichamelijke, mentale en/of cognitieve problemen. Ons team van kinesitherapeuten stelde een post-COVID-19 programma samen om patiënten na COVID-19 bij te staan en hen lichamelijk, mentaal en cognitief te helpen in opbouw. We hopen je op die manier terug klaar te stomen voor werkhervatting of hobby’s en sport. Meer informatie vind je in de brochures:

 • Wat kan ik zelf doen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan?

  Pas de algemene hygiënemaatregelen toe:

  • Was regelmatig en grondig je handen met water en zeep.
  • Bedek je mond en neus met een papieren zakdoek als je hoest of niest. Werp de zakdoek nadien in de vuilnisbak.
  • Heb je geen zakdoek, hoest of nies dan niet in je hand, maar in je mouw of elleboog.
  • Houd voldoende afstand (minstens 1,5 meter) en vermijd nauw contact met anderen.

Informatie voor zwangeren

 • Welk effect heeft het coronavirus op zwangere vrouwen?

  Er zijn geen wetenschappelijke aanwijzingen dat zwangere vrouwen meer risico lopen om ziek te worden door het coronavirus. Aangezien dit een nieuw virus is, blijft opvolging nodig. Ernstige complicaties zoals longontsteking zien we vaker bij oudere patiënten en patiënten met een verzwakt immuunsysteem. We weten van andere griepvirussen dat zwangerschap een verhoogd risico op ernstige, soms levensbedreigende complicaties met zich meebrengt. Daarom is het heel belangrijk om meteen hulp te zoeken bij klachten.

 • Wat moet ik doen als ik symptomen krijg?

  Contacteer de huisarts als je symptomen hebt zoals koorts, hoesten of ademhalingsmoeilijkheden. Hij zal je informeren over de mogelijke isolatiemaatregelen of over een test.

  Blijf thuis als je…

  • klachten hebt (hoesten, koorts, ademhalingsproblemen)
  • een bewezen coronavirusbesmetting hebt
  • nauw contact gehad hebt met personen met bewezen coronavirus
 • Is er een verhoogd risico op negatieve zwangerschapsuitkomst?

  Er is tot heden geen verhoogd risico op miskraam en doodgeboorte vastgesteld bij COVID-19. Bij corona-gerelateerde virussen zoals SARS-CoV and MERS-CoV werden wel miskramen en doodgeboortes gepubliceerd.

 • Kunnen zwangere vrouwen het coronavirus overdragen op hun ongeboren kind?

  Momenteel hebben we te weinig elementen om te weten of het virus kan overgedragen worden van de moeder op de foetus tijdens de zwangerschap of om de potentiële effecten op de foetus te bepalen. In China zijn enkele vroeggeboortes beschreven bij zwangeren die geïnfecteerd waren met het coronavirus. Of dat door de infectie kwam moet nog onderzocht worden. Zwangere vrouwen moeten gepaste voorzorgsmaatregelen blijven nemen om zich te beschermen tegen blootstelling aan het virus en onmiddellijk een arts raadplegen bij symptomen als koorts, hoesten of ademhalingsproblemen.

 • Gaan de prenatale lessen en infoavonden door?

  Alle infoavonden gaan door, je hebt de keuze om ze online te volgen of fysiek in het ziekenhuis. Lees hier alle informatie over de infosessies.

 • Kan ik veilig bevallen in het ziekenhuis?

  Optimale zorg voor onze zwangere patiënten en een veilige bevalling staan in ons ziekenhuis voorop. Er zijn 7 dagen op 7, 24u per dag vroedvrouwen en gynaecologen aanwezig en zij hebben een volledig nieuw protocol om jouw bevalling veilig en geborgen te laten verlopen. Dat protocol houdt rekening met alle veiligheidsvoorschriften om de corona-infectie te helpen indijken maar blijft gebaseerd op onze visie 'Natuur als het kan, techniek als het moet'.

 • Mag mijn partner aanwezig zijn tijdens de bevalling?

  Je partner is uiteraard welkom, tenzij die ziek is. In dat geval kun je één andere persoon kiezen om je bij te staan.

 • Wie mag op bezoek komen op de materniteit?

  Bekijk hier de huidige bezoekregeling.

 • Hoe lang blijf ik op de materniteit?

  De verblijfsduur is hetzelfde als anders, maar als alles goed gaat en je graag vroeger naar huis wil, is dat zeker bespreekbaar.

 • Welke ingang neem ik als ik kom bevallen?

  Neem de gewone ingang en niet de spoedingang.

Informatie voor oncologische patiënten

 • Door mijn behandeling kunnen mijn witte bloedcellen (en dus mijn weerstand) dalen. Heb ik nu meer risico om besmet te geraken door het coronavirus?

  Patiënten met een gedaald aantal witte bloedcellen, net zoals alle patiënten met gedaalde immuniteit, moeten de standaard voorzorgsmaatregelen grondig opvolgen: vooral een goede (hand)hygiëne en thuisblijven zijn belangrijk.

 • Ik ben in behandeling geweest voor kanker, maar ben nu in opvolging. Moet ik mij extra beschermen?

  Als je nu geen behandeling krijgt en je behoort niet tot een andere risicogroep, moet je geen extra voorzorgen nemen. Het is wel heel belangrijk dat je de algemene maatregelen van de overheid goed volgt om een infectie te voorkomen.

 • Ik krijg chemotherapie: mag mijn tussentijdse bloedafname ook bij de huisarts gebeuren in plaats van in het ziekenhuis?

  De tussentijdse bloedafname (controle van de witte bloedcellen) mag zeker ook bij de huisarts gebeuren. Als je dat bij de huisarts of een ander laboratorium laat doen, vraag dan dat ze de resultaten ook doorsturen naar je behandelend arts in AZ Sint-Lucas.

 • Welke soorten vaccins zijn er?

  Er zijn momenteel 2 types vaccins goedgekeurd op de Europese markt:

  • mRNA-vaccins. Hiervan zijn momenteel twee vaccins beschikbaar: Pfizer/BioNTech en het vaccin ontwikkeld door de firma Moderna.
  • Vector-vaccins. Dit zijn de vaccins ontwikkeld door de firma AstraZeneca (AZ) en Johnson&Johnson (goedgekeurd 11-03-2021).

  Al deze vaccins hebben in goed uitgevoerde grote klinische studies hun efficiëntie en veiligheid aangetoond. Ons ziekenhuis volgt hierin de adviezen van de Hoge Gezondheidsraad.

 • Moeten/mogen alle patiënten met de diagnose van kanker een vaccin krijgen?

  Patiënten met een oncologische diagnose die chemotherapie, immuuntherapie, doelgerichte therapie of bestraling krijgen, komen in aanmerking voor vaccinatie. Deze patiënten kunnen gevaccineerd worden ongeacht hun behandeling (er werden geen specifieke contra-indicaties weerhouden).

 • Ik krijg momenteel chemotherapie/immuuntherapie. Wanneer kan ik me laten vaccineren?

  Ook als je momenteel een kankerbehandeling krijgt (radiotherapie, chemotherapie, immunotherapie, "targeted" therapie) mag je je laten vaccineren. Het ideale tijdstip van vaccinatie wordt momenteel nog verder wetenschappelijk onderzocht. Naar analogie met andere vaccins (bv. het griepvaccin) raden we aan om je te laten vaccineren in de week vóór de (volgende) chemo-/immuuntherapie.

  In sommige gemeenten (bv. Gent) moet je, nadat je een uitnodiging hebt ontvangen, zelf een afspraak maken (telefonisch of via de website). Hou hierbij rekening met de timing van je behandeling.

  In andere gemeenten ontvang je bij de uitnodiging al een afspraak. Je kunt zelf contact opnemen met het vaccinatiecentrum om je afspraak te verplaatsen. Daarvoor is in principe geen attest van de behandelende arts nodig. De contactgegevens staan altijd op de uitnodigingsbrief.

 • Zijn er risico’s verbonden aan het COVID-19 vaccin voor patiënten met kanker?

  Op dit moment zijn er geen uitgesproken veiligheidsrisico’s voor de goedgekeurde COVID-19 vaccins. Uiteraard moeten oncologische patiënten wel goed opgevolgd worden. Als je na de vaccinatie toch klachten en/of symptomen krijgt, contacteer dan je huisarts of behandelend arts.

 • Hoelang zijn de COVID-19 vaccins werkzaam?

  De duur van de immuniteit door vaccinatie is op dit moment nog niet gekend. De verantwoordelijke instanties volgen dit uiteraard verder op. Momenteel lopen er nog studies voor specifieke doelgroepen (zoals de oncologische en hematologische patiënten). Ondertussen blijft het advies om deze patiënten te vaccineren, omdat zij een verhoogd risico hebben op het doormaken van ernstige COVID-19.

 • Mag ik mij laten vaccineren met het AstraZeneca(AZ)-vaccin?

  Er is in de media heel veel aandacht voor een aantal gevallen van een zeldzame vorm van trombose ter hoogte van de hersenen (“cerebrale veneuze sinustrombose (CVST)”) kort na de inenting met het AstraZeneca-vaccin.

  Het is belangrijk om te weten dat dit vaccin in een grote klinische studie getest is en efficiënt en veilig bevonden is. Toch is er ook op nationaal en Europees niveau een zeer goede opvolging en werd er recent (07 april 2021) beslist om het vaccin gedurende 1 maand niet toe te dienen aan mensen jonger dan 56 jaar.

  We willen toch benadrukken dat het AZ-vaccin een heel veilig vaccin blijft. Hier lees je het standpunt van het BSTH (Belgische Vereniging van Trombose en Bloedstolling).

  We willen er ook op wijzen dat CVST een heel ander soort trombose is dan de klassieke (en vaak voorkomende) trombose ter hoogte van de ledematen, al dan niet met longembolen. Een voorgeschiedenis van een klassieke trombose is dus geen reden om je niet te laten vaccineren.

 • Kan ik via het ziekenhuis of mijn behandelende specialist als “prioritair” worden beschouwd voor de wachtlijst voor vaccinatie?

  Het opstellen van de prioriteitslijsten gebeurt aan de hand van input uit verschillende bronnen. Klik hier voor de lijst van aandoeningen die als prioritair beschouwd worden.

  De belangrijkste bronnen zijn:

  • de (elektronische) patiëntendossiers bij de huisartsen
  • het nationale Kankerregister: alle mensen met een diagnose van kanker in de afgelopen 5 jaar
  • ziekenfondsen: bepaald medicatiegebruik

  Deze informatie stroomt grotendeels automatisch door. Het heeft dus geen zin om hiervoor naar je behandelend specialist te bellen.

  Vanaf 8 april 2021 kun je zelf controleren of je op de prioriteitenlijst staat o.a. via de website www.myhealthviewer.be. In deze handleiding lees je hoe je te werk gaat.

  Als je volgens jou onterecht niet op de prioriteitenlijst zou staan, neem dan contact op met je huisarts.

 • Moet ik de maatregelen nog volgen als ik gevaccineerd ben?

  Het COVID-19 vaccin beschermt tegen het ontwikkelen van (ernstige) symptomatische COVID-ziekte. Het is (nog) niet geweten of de besmettelijkheid daalt. Het is daarom heel belangrijk om – los van de eigen vaccinatiestatus - alle basisregels verder op te volgen (beperken sociale contacten, aanhouden fysieke afstand, mond-neusmasker en handhygiëne).

 • Ik heb een hematologische aandoening en onderging een stamceltransplantatie. Kan ik gevaccineerd worden?

  Zowel voor allogene (stamcellen van een donor) als autologe (eigen stamcellen) transplantaties geldt de regel dat je veilig kan worden gevaccineerd vanaf 3 maanden na de transplantprocedure.

 • Ik heb een hematologische aandoening en krijg een behandeling met Rituximab/MabThera. Kan ik gevaccineerd worden?

  Rituximab/MabThera is een monoclonaal eiwit dat inwerkt op de B-lymfocyten (een soort witte bloedcel). Deze B-lymfocyten zijn onder andere verantwoordelijk voor het aanmaken van antistoffen en dus van belang bij de respons na vaccinatie. Rituximab/Mabthera veroorzaakt een tijdelijke onderdrukking/afbraak van de B-lymfocyten waardoor de werking van het vaccin vermindert.

  De vaccinatie vindt bij voorkeur een tweetal weken voor het starten van de behandeling plaats, maar in veel gevallen laat je ziektebeeld het niet toe zo'n vertraging in te lassen:

  • Heb je een zeer laag blootstellingsrisico aan Covid-19 dan is uitstel van de vaccinatie (let wel: geen afstel!) een optie, bij voorkeur tot 3 maanden na de laatste Rituximab/MabThera toediening.
  • Ben je al gestart met de behandeling en kan je de blootstelling aan het virus niet tot een absoluut minimum beperken, dan vinden we het zinvol om je toch te vaccineren hoewel we weten dat je immuunrespons niet optimaal kan zijn. Laat je bij voorkeur twee weken na de laatste Rituximab/MabThera toediening vaccineren.
 • Ik word op dit moment actief behandeld met intraveneuze gammaglobulines (Privigen). Kan ik gevaccineerd worden?

  Je kan zeker gevaccineerd worden. Om je respons op het vaccin zo optimaal mogelijk te maken wordt het vaccin best toegediend 2 tot 3 weken na je laatste Privigeninfusie.

Deze aanbevelingen zijn gebaseerd op de aanbevelingen van de ESMO (Europese Vereniging voor Medische Oncologie) en de BSMO (Belgische vereniging voor medische oncologie). Bij verdere vragen kun je als patiënt uiteraard altijd je behandelende arts raadplegen. Nuttige informatie over de vaccinaties vind je ook op de website van de Vlaamse overheid: https://www.laatjevaccineren.be/.

Informatie voor patiënten met de ziekte van Crohn en colitis ulcerosa

 • Wordt vaccinatie aanbevolen voor patiënten met IBD?

  Ja, we bevelen vaccinatie sterk aan bij patiënten met IBD.

 • Kom ik in aanmerking voor prioriteit bij de vaccinatie?

  Sommige (dus niet alle) patiënten met IBD komen inderdaad in aanmerking voor prioritaire vaccinatie, zoals bepaald in de adviezen van de hoge gezondheidsraad (HGR).

  Het gaat concreet om volgende groepen:

  • patiënten met IBD die werkzaam zijn in de zorgsector of in “essentiële beroepen” zoals bepaald door de Belgische overheid.
  • patiënten met IBD die 65 jaar of ouder zijn.
  • patiënten met IBD tussen 18-64 jaar die behandeld worden met immuunmodulerende therapie.
  • patiënten met IBD met andere risicofactoren.

  Volgende medicatie valt onder term immuunmodulerende therapie:

  • Methotrexaat (Ledertrexaat®, Metoject®)
  • 6-mercaptopurine (Puri-nethol®)
  • Azathioprine (Imuran®)
  • Anti-TNF therapie
   • Infliximab (oa. Remsima®, Inflectra®, Remicade®, Flixabi®, Zessly®)
   • Adalimumab (oa. Humira®, Hulio®, Amgevita®, Hyrimoz®, Idacio®, Imraldi®)
   • Certolizumab (Cimzia®)
   • Golimumab (Simponi®)
   • Vedolizumab (Entyvio®)
   • Ustekinumab (Stelara®)
   • Tofacitinib (Xeljanz®)
   • Hoge dosis steroïden gedurende > 4 weken
   • De meeste studiemedicatie
 • Moet ik mijn medicatie onderbreken rond de vaccinatie?

  Nee, je moet je IBD-medicatie niet onderbreken rond de vaccinatie.

 • Werkt het vaccin even goed bij IBD-patiënten als bij andere mensen?

  Specifieke studies over de werkzaamheid van de covid-19 vaccins bij patiënten met IBD ontbreken, maar je kan ervan uitgaan dat de werkzaamheid dezelfde is voor patiënten met IBD dan voor de algemene populatie.

  Theoretisch kan het wel zijn dat het effect van een vaccinatie iets minder is bij (IBD-)patiënten onder “immuunmodulerende therapie”, maar specifieke gegevens hierover ontbreken. Dat wil absoluut niet zeggen dat het vaccin niet zou werken of niet nuttig zou zijn voor patiënten onder “immuunmodulerende therapie! Het is ook geen reden om de therapie tijdelijk te onderbreken.

 • Heeft een bepaald type vaccin de voorkeur voor patiënten met IBD?

  Alle beschikbare vaccins in België beschermen goed tegen een ernstig ziekteverloop, hospitalisatie en overlijden ten gevolge van COVID-19. Ze zijn allemaal veilig voor patiënten met IBD. Daarom raden we aan je te laten vaccineren zodra de kans zich voordoet, ongeacht het type dat wordt aangeboden.

 • Moet ik mij na de vaccinatie nog aan de maatregelen houden?

  Ja, het is belangrijk dat je de coronamaatregelen blijft volgen, ook nadat je gevaccineerd bent.

  Pas wanneer genoeg mensen gevaccineerd en beschermd zijn tegen het virus, worden de coronamaatregelen versoepeld.

 • Waar kan ik terecht met vragen?

  Bij twijfel of vragen raadpleeg je hoe dan ook best je huisarts of behandelend specialist, zeker bij volgende situaties:

  • Zwangerschap(s)wens
  • Ziekte/koorts
  • Recent doorgemaakte COVID-19-infectie
  • Ernstige allergieën
 • Waar vind ik de meest recente informatie over COVID-19 voor IBD-patiënten?

  De Belgische IBD Research and Development Group (BIRD) volgt de evolutie in België en internationaal op de voet. In deze brief lees je de laatste update.

Het ziekenhuis steunen/helpen

 • Ik wil het ziekenhuis steunen of helpen. Hoe kan ik dat doen?

  Heel wat particulieren en bedrijven contacteren ons omdat ze het zorgpersoneel of het ziekenhuis een hart onder de riem willen steken tijdens de huidige coronacrisis. Dat uit zich in lieve berichten maar ook in schenkingen van materiaal zoals mondmaskers of eten en drinken. Deze warme gebaren worden door onze medewerkers erg geapprecieerd. We hebben hiervoor een apart e-mailadres gemaakt: schenken@azstlucas.be. Op dit adres kun je terecht met al je vragen over schenkingen aan AZ Sint-Lucas.

 • Ik wil een financiële gift doen

  Dat kan via ons mecenaatsfonds.

  Vermeld in de mededeling 'COVID-19'.

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 23-maart-2023.
Naar boven

AZ Sint-Lucas & Volkskliniek

Groenebriel 1
9000 Gent

GPS adres

Terhagen

09 224 61 11
info@azstlucas.be
Qualicor Europe Logo RGB

AZ Sint-Lucas behaalde het Qmentum-kwaliteitslabel van Qualicor Europe

made by