Dagziekenhuis voor bewegingsstoornissen

Wat doen we?

We helpen patiënten die lijden aan bewegingsstoornissen zoals dystonie, essentiële tremor en de ziekte van Parkinson. Tijdens een dagopname doen we een interdisciplinaire screening. De neuroloog bespreekt samen met de parkinsonverpleegkundige, logopedist, kinesist en ergotherapeut welke de beste behandelingsmogelijkheden zijn. We willen ervoor zorgen dat de zelfredzaamheid zoveel mogelijk behouden kan blijven. Aan de hand van testen stellen we behandelplannen op. De revalidatietherapeuten behandelen de patiënt bij voorkeur in de vertrouwde thuisomgeving.

Team

 • De neuroloog
 • De parkinsonverpleegkundige (coördinator dagziekenhuis bewegingsstoornissen)
 • De logopedist
 • De kinesitherapeut
 • De ergotherapeut

Er is een nauw samenwerkingsverband met de psycholoog, diëtist, sociale dienst en andere (medische) disciplines.

Aanvraag dagziekenhuis bewegingsstoornissen

Wie kan een aanvraag doen?

 • De neuroloog
 • Een arts-specialist, al dan niet verbonden aan AZ Sint-Lucas Gent
 • Een huisarts
 • Een (hoofd)verpleegkundige van een verpleegafdeling of consultatie in opdracht van de behandelende arts-specialist

Hoe een aanvraag doen?

 • Telefonisch: via de parkinsonverpleegkundige op het nummer 09 224 65 37.
 • Via parkinsonverpleegkundige@azstlucas.be.
 • Via het online formulier.

Afspraak

De parkinsonverpleegkundige plant de afspraak in en contacteert de aanvrager om de afspraak te bevestigen. Je krijgt een onthaalbrochure opgestuurd met daarop nog een keer de opnamedatum en –uur.

Opname

Meld je aan op de juiste datum en het juiste uur. Schrijf je eerst in bij de opnamedienst aan het onthaal (straat 60).

Wat breng je mee?

 • identiteitskaart
 • medicatie voor de dag
 • ingevuld medicatieschema
 • kunstgebit, hoorapparaat, leesbril
 • gesloten schoeisel en makkelijke kledij (geen pyjama of slaapkledij)

Maaltijden

's Middags krijg je een warme maaltijd. Als je een begeleider bij hebt kan die in de bistro aan het onthaal een maaltijd kopen. Er is ook een broodjeszaak.

De parkinsonverpleegkundige coördineert de opnamedag, begeleidt de patiënt en volgt op.

Ontslag

Als alle onderzoeken en assessments uitgevoerd zijn en je bent bij de neuroloog langsgeweest, kan je terug naar huis. De resultaten komen in je dossier terecht. Die worden door de neuroloog opgevolgd. De medicatie wordt ook bekeken en eventueel aangepast. Je krijgt een voorlopige medische ontslagbrief mee, de definitieve versie sturen we zo snel mogelijk naar je huisarts. De verpleegkundige stelt de multidisciplinaire ontslagbrief op voor de zorgverleners in de thuissetting.

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 05-januari-2021.
Naar boven

AZ Sint-Lucas & Volkskliniek

Groenebriel 1
9000 Gent

GPS adres

Terhagen

09 224 61 11
info@azstlucas.be
Qualicor Europe Logo RGB

AZ Sint-Lucas behaalde het Qmentum-kwaliteitslabel van Qualicor Europe

made by