Met wie worden je gegevens gedeeld?

In het kader van jouw zorg delen we je gezondheidsgegevens binnen het ziekenhuis. Als dat noodzakelijk is en onder bepaalde voorwaarden, kunnen we je gegevens ook delen buiten het ziekenhuis .

Binnen AZ Sint-Lucas

Je gezondheidsgegevens zijn opgenomen in het elektronisch patiëntendossier (EPD). Medewerkers van AZ Sint-Lucas krijgen toegang tot je dossier als zij die gegevens nodig hebben om hun functie uit te oefenen (bv. de behandelende zorgverlener, al dan niet in opleiding, een administratieve medewerker in opdracht van de behandelende zorgverlener, enz.).

Door een combinatie van technische en organisatorische maatregelen zorgen we ervoor dat ze enkel toegang krijgen tot de persoonsgegevens die ze absoluut nodig hebben om hun taken uit te oefenen.

Buiten AZ Sint-Lucas

AZ Sint-Lucas zal jouw persoonsgegevens in geen geval vrijgeven of verkopen voor commercieel gebruik (bv. marketingdoeleinden). We kunnen je gegevens delen met volgende ontvangers als dat noodzakelijk is voor bv. de aflevering van geneesmiddelen, de verplichte registratie van gegevens door de overheid (je vindt alle doeleinden onder artikel 4 in ons privacyreglement):

 • Jezelf of je vertegenwoordigers binnen de grenzen van de wet patiëntenrechten;
 • Externe behandelende zorgverstrekkers: in het kader van jouw zorg – meer informatie over wie jouw patiëntendossier gebruikt en meer uitleg over jouw toestemming in het kader van CoZo
 • Jouw mutualiteit en het RIZIV (Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering);
 • Verzekeringsinstellingen zoals je hospitalisatieverzekering en de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar van het ziekenhuis;
 • Overheidsinstanties die door een overheidsbeslissing daartoe gemachtigd zijn;
 • Andere instanties, voor zover opgelegd door de wet of met uw toestemming.

Beroepsgeheim

Je kunt erop rekenen dat persoonlijke en medische gegevens en informatie niet zonder toestemming aan anderen worden doorgegeven.

Alle artsen, verpleegkundigen en andere zorgverleners zijn gebonden aan het beroepsgeheim. Zij hebben zwijgplicht over alle informatie waar ze door hun beroep toegang tot krijgen. De gegevens die we over jou vastleggen in je patiëntendossier, mogen enkel gebruikt worden door de personen die je behandelen.

Meer informatie over het beroepsgeheim en jouw privacy vind je in het privacyreglement.

Lees het volledige privacyreglement

Analyse lichaamsmateriaal

Lichaamsmateriaal dat overblijft na een diagnose of behandeling en de resultaten ervan, kunnen worden gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek en kwaliteitsverbeterende projecten. Elk gebruik moet eerst goedgekeurd worden door de commissie medische ethiek. Als we je gegevens gebruiken voor onderzoek, is dat altijd anoniem. We maken jouw identiteit dus niet bekend als we de gegevens verwerken.

Wij gaan ervan uit dat je daar geen bezwaar tegen hebt. Als je niet akkoord gaat dat we jouw medische gegevens of lichaamsmateriaal anoniem gebruiken, heb je het recht om dat te weigeren. Meld het in dat geval aan je behandelende arts. Je beslissing heeft nooit een invloed op je behandeling.

Je gegevens bekijken

Cozo

Via het Collaboratief Zorgplatform (CoZo) kun je eenvoudig en veilig je medische resultaten en gegevens raadplegen. Ook de zorgverleners die betrokken zijn bij je behandeling (bv. je huisarts) krijgen via CoZo inzage in je medisch dossier. Je kunt CoZo raadplegen via de portaalsite www.cozo.be of via de app (voor gebruik op smartphone of tablet). Het delen van medische gegevens gebeurt uiteraard beveiligd en pas nadat jij daar toestemming voor hebt gegeven.

De geïnformeerde toestemming is de goedkeuring die je als patiënt aan je zorgverleners geeft om jouw gezondheidsgegevens elektronisch en op een beveiligde manier met elkaar te delen. Door je toestemming te geven, aanvaard je dat de personen die jou behandelen, informatie over jouw gezondheid met elkaar delen.

Je kunt op elk moment je geïnformeerde toestemming intrekken en dus de gegevensuitwisseling stoppen. Je kunt ook bepaalde zorgverleners uitsluiten van toegang of vragen om bepaalde informatie niet te delen.

Toestemming geven voor het delen van je medische gegevens via CoZo kan heel eenvoudig. Als je je elektronische identiteitskaart inleest aan de inschrijfbalies in straat 60 krijg je de mogelijkheid om je keuze (wel of geen toestemming) aan te duiden.

Welke informatie kun je inkijken via CoZo?

Via CoZo kun je deze medische gegevens raadplegen:

 • medische verslagen
 • resultaten van onderzoeken
 • medische beelden
 • vaccinatie- en medicatieschema’s
 • voorgeschreven medicatie
 • (ontslag)brieven
 • beknopt medisch dossier (sumehr)

Ook de zorgverleners die jou behandelen, hebben na jouw geïnformeerde toestemming, toegang tot deze medische gegevens.

Vragen?

Met vragen over CoZo kun je terecht bij de opnamedienst op het nummer 09/224 53 57 of via mail naar cpi@azstlucas.be (straat 60 - weekdagen van 8u tot 18u).

Meer informatie op www.cozo.be

Radiologiebeelden

De dienst Medische beeldvorming geeft je de kans om je radiologiebeelden online te bekijken. Let op, je ziet enkel de beelden en niet het verslag van het onderzoek. Dat kun je wel altijd opvragen bij je behandelend arts.

 • Ga naar https://beelden.azstlucas.be/.
 • Voer de referentie (het onderzoeksnummer) en je geboortedatum in.
 • Neem in het vak 'code' de letters en cijfers over die getoond worden.
 • Klik op 'Bekijk de beelden'. De viewer wordt geopend en je kunt het onderzoek bekijken.

Inzage in je patiëntendossier

Je mag je dossier inkijken en er een afschrift van aanvragen. Vul het aanvraagformulier in en onderteken het. Bezorg het daarna aan je arts of het secretariaat van de afdeling. De arts heeft 14 dagen tijd om je vraag te beantwoorden.

Aanvraagformulier inzage of afschrift patiëntendossier

Inzage in het dossier van een overleden patiënt

Als een patiënt overlijdt, is enkel nog onrechtstreekse inzage mogelijk voor de nabestaanden (je kunt dus geen kopie van het dossier krijgen). Om het dossier in te kijken, moet je een beroepsbeoefenaar aanstellen. Dat kan bijvoorbeeld de huisarts zijn.

Aan het onrechtstreeks inzagerecht zijn enkele voorwaarden gekoppeld:

 • De patiënt mag zich bij leven niet uitdrukkelijk hebben verzet tegen de inzage.
 • Het verzoek moet voldoende gemotiveerd en gespecificeerd zijn.

Vul het aanvraagformulier in en bezorg het ondertekend aan de arts of zijn secretariaat. Binnen een termijn van 15 dagen wordt uw verzoek behandeld.

Aanvraagformulier inzage patiëntendossier overleden patiënt
De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 30-juni-2023.
Naar boven

AZ Sint-Lucas & Volkskliniek

Groenebriel 1
9000 Gent

GPS adres

Terhagen

09 224 61 11
info@azstlucas.be
Qualicor Europe Logo RGB

AZ Sint-Lucas behaalde het Qmentum-kwaliteitslabel van Qualicor Europe

made by