Kwaliteitsverbetering

We zetten continu projecten en acties op om de kwaliteit van onze zorg en onze dienstverlening te verbeteren.

Input van patiënten voor verbeter- en kwaliteitsprojecten

We streven ernaar om patiënten een actieve rol te geven in zowel het eigen zorgtraject als ziekenhuisbrede processen, om op die manier de kwaliteit van zorg te verhogen.

Lees meer over patiëntenparticipatie en patient empowerment

Wat kan er beter? Vertel het ons!

Een voorbeeld van input die we van onze patiënten verzamelen zijn de vertel-het-ons kaartjes. Via deze kaartjes kunnen patiënten suggesties geven om het ziekenhuis veiliger te maken of de algemene dienstverlening te verbeteren. De kaartjes vind je terug op patiëntenkamers en op enkele consultaties. Je kunt het ook online invullen. De feedback die we via de kaartjes krijgen, wordt gebundeld en vervolgens gaan we aan de slag met concrete verbeteracties.

Voorbeelden van concrete acties:

  • De rolstoelberging aan het parkeergebouw staat beter aangeduid en de rolstoelen worden ook overdag aangevuld indien nodig
  • Naar aanleiding van suggesties van patiënten voorzien we op het dagziekenhuis oncologie een buffetmaaltijd voor de patiënten
  • Een patiënt liet weten dat het ontbijt en het middageten op de afdeling waar hij verbleef soms te kort op elkaar kwamen. Er werden verschillende acties ondernomen om het tijdstip van het ontbijt efficiënter in te plannen met als gevolg dat patiënten voortaan vóór 8u30 hun ontbijt krijgen.
  • Op basis van feedback van patiënten brachten we in het parkeergebouw verschillende kleuren aan per verdieping. Zo vinden patiënten en bezoekers makkelijker hun weg.
  • Omdat patiënten last hadden van lawaaioverlast tijdens de bouwwerken werden op de materniteit leuke rompertjes voorzien als attentie voor de ouders.
Vertel het ons digitaal

Andere initiatieven

  • Jaarlijks organiseren we veiligheidsdagen voor onze medewerkers en artsen met workshops rond patiënt- en medewerkersveiligheidsthema's zoals handhygiëne, prikongevallen, valpreventie, medicatie, reanimatie ... Met deze workshops willen we vooral sensibiliseren en proactief ondersteunen.
  • Themascans: vier keer per jaar voeren we een extra controle uit op patientenidentificatie (draagt de patiënt het polsbandje, is de info op het polsbandje correct), handenhygiëne van de medewerkers en medicatietoediening (wordt de naam van de patiënt gevraagd, ontslagmedicatie, labelen van medicatie).
  • Intern kwaliteitstoezicht: een team van opgeleide artsen, leidinggevenden en stafmedewerkers checkt de geldende normen op onze medische diensten en afdelingen. De vaststellingen worden genoteerd in een rapport. De actiepunten die daaruit komen, worden opgenomen in het beleidsplan van de afdeling, de dienst of de zorggroep. Elke dienst krijgt minstens één keer per auditcyclus een auditteam over de vloer.
  • De 90 dagenmethodiek zet om de drie maanden een veiligheidsthema in de kijker dat over het hele ziekenhuis wordt aangepakt (bv. identificatie, veilige overdracht,…). De nadruk ligt op de 'rode vlaggen': kritieke zorgprocessen waar nog heel wat verbetering nodig is om een veilige omgeving te creëren. Het is een manier om gedurende een korte periode heel intensief te focussen en bij te sturen rond een bepaald thema.
  • Bespreking van incidenten: incidenten worden, afhankelijk van de ernst, besproken tijdens een multidisciplinaire risicoanalyse. Tijdens zo’n analyse gaan we na welke oorzaken aan de basis van het incident lagen en formuleren we verbeteracties om de herhaling van een vergelijkbaar incident te vermijden.

Contact

Meer over onze kwaliteitsvolle zorg

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 27-juni-2023.
Naar boven

AZ Sint-Lucas & Volkskliniek

Groenebriel 1
9000 Gent

GPS adres

Terhagen

09 224 61 11
info@azstlucas.be
Qualicor Europe Logo RGB

AZ Sint-Lucas behaalde het Qmentum-kwaliteitslabel van Qualicor Europe

made by