Als ziekenhuis staan we voor persoonsgerichte zorg. De kern van persoonsgerichte zorg is dat je als zorgverlener niet de klacht of aandoening centraal stelt, maar de persoon in zijn geheel. Dit betekent ook dat patiënten beschikken over de nodige kennis en ondersteuning om beslissingen te kunnen nemen over en deel te kunnen nemen aan hun eigen zorg en dat zorgverleners maximaal kunnen functioneren binnen een ondersteunende werkomgeving.

Patiëntenbevraging: Vlaamse patiëntenpeiling

Om de ervaringen van onze patiënten in kaart te brengen, maken we gebruik van de Vlaamse Patiëntenpeiling (VPP).

Dit is een vragenlijst die werd ontwikkeld door de Vlaamse Overheid en het Vlaamse Patiëntenplatform die peilt naar verschillende elementen die belangrijk zijn tijdens een ziekenhuisopname of een ambulante opname.

Deze vragenlijst wordt in meer dan 50 ziekenhuizen in Vlaanderen afgenomen. Hierdoor weten we als AZ Sint-Lucas hoe we het doen in vergelijking met andere ziekenhuizen en waar we nog stappen vooruit kunnen zetten.

Lees meer over onze resultaten

Wat kan er beter? Vertel het ons!

Via de vertel-het-ons-kaartjes kunnen patiënten suggesties geven om het ziekenhuis veiliger te maken of de algemene dienstverlening te verbeteren. De kaartjes vind je terug op patiëntenkamers en op enkele consultaties. Je kunt het ook online invullen. De feedback die we via de kaartjes krijgen wordt gebundeld en vervolgens gaan we aan de slag met concrete verbeteracties.

Vertel het ons digitaal

Patiëntenpanel

De belevingen, wensen, verwachtingen en ervaringen van onze patiënten zijn belangrijk voor ons. Door ze met ons te delen, kunnen wij de zorg verder vernieuwen en verbeteren. Patiënten die deelnemen aan het patiëntenpanel ontvangen 6 tot 10 keer per jaar een uitnodiging via e-mail met een online vragenlijst over allerlei onderwerpen.

Lees meer over het patiëntenpanel

Focusgroepen

Persoonsgerichte zorg betekent dat we meer rekening proberen houden met de persoonlijke behoeften en noden van onze patiënten. Daarom gaan we met hen in gesprek over bepaalde thema's om te weten te komen hoe we onze werking kunnen optimaliseren en onze kwaliteit van zorg verbeteren.

Een focusgroep is een groepsgesprek waarbij een kleine groep mensen onder leiding van een moderator discussieert over een bepaald onderwerp.

We organiseren momenteel focusgroepen rond persoonsgerichte zorg en onze borstkliniek.

Patiëntveiligheidskaart

Via de patiëntveiligheidskaart moedigen we je aan om actief vragen te stellen en zo ook zelf een belangrijke rol te spelen in je eigen veiligheid. Op de patiëntveiligheidskaart vind je acht tips om mee te helpen aan veilige zorg. De kaart geven we aan elke patiënt die in ons ziekenhuis opgenomen wordt. Gebruik de tips, geef informatie, beantwoord vragen en stel ze zelf ook. Zo werken we samen aan veilige zorg.

Bekijk hier de kaart

Patiëntenbeleving

We hechten erg veel belang aan hoe je als patiënt jouw verblijf of behandeling in het ziekenhuis ervaart. Zo hebben we ook oog voor Mangomomenten. Dit zijn kleine, onverwachte, verrassende, subtiele handelingen of gebaren waar we als medewerker of zorgverlener onze patiënt een groot plezier mee doen. Ze zijn niet ziektespecifiek en vergen geen of weinig tijd, middelen of energie. Ze maken de dag simpelweg een beetje mooier.

Zelfhulpvriendelijk ziekenhuis

We zijn een zelfhulpvriendelijk ziekenhuis waar patiënten betrokken worden bij hun zorg. Naast de medische ondersteuning moet er ook oog zijn voor psychische, sociale, culturele en financiële aspecten van het leven met een bepaalde ziekte of aandoening. We werken daarom samen met een aantal patiëntenverenigingen.

Meer info over patiëntenverenigingen

Tips voor een goed gesprek met je arts

Als je naar de arts gaat voor onderzoek of een behandeling heb je altijd meerdere mogelijkheden waaruit je kunt kiezen. Welke behandeling of welk onderzoek het beste bij jou past, hangt van een aantal zaken af.

Het is belangrijk om samen met uw arts deze zaken op een rijtje te zetten. De drie goede vragen zijn een leidraad om een goed gesprek te hebben met je arts. Ze nodigen je arts uit om goede informatie te geven en een open gesprek met jou te voeren. Samen met de arts kun je vervolgens beslissen welk onderzoek of behandeling het beste bij jou past. Zo maak je een goed geïnformeerde keuze.

Bekijk hier de drie goede vragen

Overdracht aan je bed

Bij elke wissel van de shiften overlopen de verpleegkundigen elke patiënt. Ze houden deze overdracht aan je bed in plaats van in de verpleegpost. Dit noemen we bedside shift reporting. Alle belangrijke informatie over jezelf of je behandeling wordt doorgegeven in jouw bijzijn. De verpleegkundigen informeren je over je huidige toestand en je hebt de mogelijkheid om zelf vragen te stellen of iets toe te voegen.

Meer over onze kwaliteitsvolle zorg

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 22-maart-2024.
Naar boven

AZ Sint-Lucas & Volkskliniek

Groenebriel 1
9000 Gent

GPS adres

Terhagen

09 224 61 11
info@azstlucas.be
Qualicor Europe Logo RGB

AZ Sint-Lucas behaalde het Qmentum-kwaliteitslabel van Qualicor Europe

made by