Mantelzorg

Goede zorg realiseren we in AZ Sint-Lucas in dialoog met de patiënt én de mantelzorger. Sinds november 2023 nemen we deel aan het project 'mantelzorgvriendelijk ziekenhuis'. Vanuit de focus op het bevorderen van persoonsgerichte zorg willen we de patiënt en zijn mantelzorger(s) actief betrekken bij de anamnese, het verblijf en de ontslagvoorbereiding.

Als mantelzorger bent u een vertrouwd persoon en een belangrijke schakel in de zorg voor uw naaste, daarom willen onze artsen en het zorgteam u goed informeren en betrekken bij de zorg in het ziekenhuis. Natuurlijk vragen we hiervoor steeds de toestemming van de patiënt zelf. Als mantelzorger bepaalt u zelf hoe u wil betrokken worden: dat kan variëren van geïnformeerd worden tot meehelpen, adviseren of zelf zorg verlenen.

Geef dit document ingevuld af aan de verpleegpost

Flyer pilootproject mantelzorgvriendelijk ziekenhuis

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 28-maart-2024.
Naar boven

AZ Sint-Lucas & Volkskliniek

Groenebriel 1
9000 Gent

GPS adres

Terhagen

09 224 61 11
info@azstlucas.be
Qualicor Europe Logo RGB

AZ Sint-Lucas behaalde het Qmentum-kwaliteitslabel van Qualicor Europe

made by