24 uur observatie van de pasgeborene

Op deze pagina

Elke pasgeborene wordt - bij overnachting - binnen de 24 uur na de geboorte onderzocht door een kinderarts verbonden aan het ziekenhuis.

Waarom willen de kinderartsen dat je baby minstens 24 uur op de dienst verblijft?

Gelukkig worden de meeste baby's helemaal gezond geboren na een normale zwangerschap. Toch is het belangrijk om een pasgeborene de eerste 24 levensuren bij ons in het ziekenhuis te observeren. Er ontstaan soms problemen die kort na de geboorte nog niet duidelijk zijn.

Mogelijke afwijkingen

Aangeboren hartafwijking

Je gynaecoloog kan onmogelijk alle hartafwijkingen voor de bevalling vaststellen omdat sommige nog niet zichtbaar zijn. Door de verandering van de bloedsomloop van de baby tijdens en in de eerste uren na de bevalling kan de hartafwijking pas later duidelijk worden.

Infecties

Verschillende infecties worden pas duidelijk in de uren na de geboorte en zijn niet altijd zo goed herkenbaar. De symptomen kunnen door onervaren personen als normaal beschouwd worden: minder goed drinken, ademstops, luit zijn, veel slapen, slapper zijn ...

Aangeboren darmafwijkingen

Het is pas in de uren en dagen na de start van de voeding dat sommige aangeboren afwijkingen van de darm tot uiting komen. De eerste symptomen zijn vaak niet zo duidelijk (af en toe eens braken, minder goed drinken ...).

Observatie en onderzoek

Tijdens de eerste 24 uur na de geboorte houden de vroedvrouwen en verpleegkundigen van de afdeling je kindje goed in de gaten. Ze kunnen vroegtijdig symptomen van afwijkingen herkennen.

De kinderarts onderzoekt je baby in normale omstandigheden binnen de eerste 24 uur. Liefst volgt er een tweede onderzoek in de 24 tot 48 uur nadien. Het onderzoek kort na de geboorte kan een normale uitkomst hebben terwijl veel symptomen en afwijkingen pas duidelijker worden in de volgende dagen.

Preventieve maatregelen

We nemen enkele voorzorgen om eventuele afwijkingen op tijd op te merken:

  • Observatie van het algemeen gedrag en drinkgedrag van de baby.
  • Meting van het zuurstofgehalte in het bloed tussen 24 en 48 uur na de geboorte: met een infrarood lichtje en een speciaal toestel meten we het percentage zuurstof in het bloed. Dat is een snelle en volstrekt pijnloze manier om ernstige hartafwijkingen en sommige andere afwijkingen (bv. een beginnende infectie) snel op te sporen.
  • Meting van het bilirubinegehalte (= oorsprong van geel zien) via de huid vanaf 24 uur. Bij te hoge waarden kunnen we op tijd ingrijpen. Te hoge waarden kunnen het gevolg zijn van normale verschijnselen maar ook van ernstigere oorzaken zoals infecties.

Minimaal 48 uur observatie op de materniteit is nodig als:

  • je kindje te vroeg geboren is (tussen 36 en 37 weken zwangerschapsduur)
  • de vaginale kweek bij de mama positief is voor GBS. Dit is een bacterie die bij de baby de eerste 2 levensmaanden een levensbedreigende infectie kan veroorzaken.
  • het geboortegewicht minder is dan 2,5 kg
  • de mama zwangerschapsdiabetes had
  • het gaat om een meerling
  • het kindje geboren is via een keizersnede
De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 28-juli-2022.
Naar boven

AZ Sint-Lucas & Volkskliniek

Groenebriel 1
9000 Gent

GPS adres

Terhagen

09 224 61 11
info@azstlucas.be
Qualicor Europe Logo RGB

AZ Sint-Lucas behaalde het Qmentum-kwaliteitslabel van Qualicor Europe

made by