Een botopbouw of botreconstructie is een behandeling waarbij de boven- en/of onderkaak geschikt wordt gemaakt voor de plaatsing van implantaten d.m.v. een bottransplantatie.

Succesvol implantaten plaatsen kan alleen als er voldoende bot aanwezig is op de juiste plek. Dit betekent dat de kaakwal voldoende breed moet zijn en dat er ook voldoende bothoogte aanwezig moet zijn. De mond- kaak- en aangezichtschirurg zal aan de hand van een klinisch onderzoek en röntgenfoto’s bepalen of de plaats waar een implantaat gewenst is ook daadwerkelijk geschikt is.

Ontstekingen, een ongeval, het trekken van tanden/kiezen of het langzaam slinken van de kaakwal kunnen tot botverlies leiden. Als er onvoldoende bot aanwezig is, zal het nodig zijn om eerst de kaakwal op te bouwen met lichaamseigen bot of met kunstbot. Hierdoor wordt de kaakwal verhoogd of verbreed en kan dan in tweede instantie een implantaat geplaatst worden. In specifieke situaties kan de botopbouw gelijktijdig met het plaatsen van de implantaten worden uitgevoerd.

Als kleine hoeveelheden bot nodig zijn, dan kan het benodigde bot ergens uit de mondholte (bv. ter plaatse van de wijsheidstanden of de kin) worden getransplanteerd. Bij grotere kaakdefecten is het nodig om grotere hoeveelheden bot te transplanteren vanuit de heup (bekkenkam) of vanuit de schedel.

Sinuslifting

In de bovenkaak is er soms te weinig bothoogte onder de neusbijholte (de met lucht gevulde sinus) om een implantaat van voldoende lengte (meestal 8-12mm) te kunnen plaatsen. Dit kan wel gerealiseerd worden door middel van een ‘sinuslifting’, waarbij het sinus-slijmvlies omhoog ‘gelift’ wordt, zodat daaronder nieuw bot gevormd kan worden. Ongeveer 4 maanden later wordt dan het implantaat geplaatst. In uitzonderlijke gevallen kan de ‘sinuslifting’ ook gelijktijdig met het implanteren worden uitgevoerd.

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 20-september-2022.

Mond-, kaak- en aangezichtsheelkunde

Naar boven

AZ Sint-Lucas & Volkskliniek

Groenebriel 1
9000 Gent

GPS adres

Terhagen

09 224 61 11
info@azstlucas.be
Qualicor Europe Logo RGB

AZ Sint-Lucas behaalde het Qmentum-kwaliteitslabel van Qualicor Europe

made by