Wat is een CT angiografie?

Een CT angiografie is een onderzoek van de bloedvaten. Met de CT-scanner maken we beelden van dwarsdoorsneden van het lichaam. Je ligt op een onderzoekstafel die we door een brede ring schuiven. De ring is aan de voor- en achterkant open. Hierin zit een röntgenbuis die om je heen draait en röntgenstralen uitstuurt. Die worden aan de andere kant van het lichaam weer opgevangen, waardoor de computer een beeld kan maken.

Tijdens het onderzoek blijf je alleen in de ruimte met de CT-scanner. De verpleegkundige of technoloog ziet je vanuit de bedieningsruimte. Het is belangrijk dat je tijdens het hele onderzoek stil ligt. Bij het scannen vragen we je via de luidspreker om jouw adem even in te houden.

Doel van het onderzoek

Met een CT angiografie brengen we de bloedvaten en eventuele afwijkingen (vernauwing, verstopping, aneurysma …) in beeld.

Hoe bereid ik me het best voor?

  • Je moet nuchter zijn en mag dus niet eten of drinken vanaf minimaal 4 uur voor het onderzoek. Medicatie mag je wel verder innemen.
  • Tijdens het onderzoek spuiten we een jodium contraststof in. Dit kan enkel wanneer jouw nieren goed werken. Breng daarom het resultaat van een recent labnderzoek mee (maximaal 1 maand oud), zo kennen wij jouw nierfunctie. Als je dit niet hebt, vraag je dit op bij de (huis)arts.
  • Het onderzoek verloopt vlotter wanneer je kleding draagt die je gemakkelijk aan en uit kunt trekken.
  • Draag geen juwelen.
  • Als het mogelijk is dat je zwanger bent of als je overgevoelig bent aan jodium of geneesmiddelen, meld dit dan zeker voor de start van het onderzoek.

Verloop van het onderzoek

Na de centrale inschrijving aan de kiosk in straat 60 ga je naar de dienst medische beeldvorming in straat 21 en meld je aan bij het secretariaat. Na registratie ga je naar de wachtzaal die wij jou toewijzen. De verpleegkundige of technoloog haalt je op uit de wachtzaal en begeleidt je naar een kleedkamer.

We plaatsen een infuus om jodiumcontrast (kleurstof) in te spuiten. Als je allergisch bent voor jodiumcontrast of andere stoffen (schaaldieren en dergelijke), meld het dan aan de arts of verpleegkundige. Als het nodig is kan je, na overleg met de radioloog, een uur voor het onderzoek voorbereid worden om een allergische reactie te vermijden. Bij de voorbereiding worden meerdere stoffen ingespoten via het infuus.

Tijdens het onderzoek lig je op de rug op de onderzoekstafel. We maken je vast aan jouw armen of benen. Je schuift een paar keer heen en weer door de buis. Het is belangrijk dat je daarbij niet beweegt.

Na het onderzoek

Na het onderzoek kleed je je opnieuw aan. De verpleegkundige of technoloog bekijkt of de opnames technisch in orde zijn en bespreekt met de radioloog of verder onderzoek moet plaatsvinden. Als de opnames in orde zijn mag je de dienst verlaten.

De radioloog kan het resultaat van het onderzoek niet meteen meedelen. Hij vergelijkt de beelden ook vaak met voorgaande onderzoeken in jouw dossier. We bezorgen het uiteindelijke resultaat aan de aanvragende arts en/of huisarts.

Als er specifieke nazorg nodig is, brengen we je hiervan op de hoogte.

  • Als er contractvloeistof werd toegediend verwijderen we het infuus na het onderzoek.
  • Er kunnen laattijdige allergische reacties optreden, zoals jeuk, niezen, moeilijk ademhalen … contacteer in dat geval de huisarts of de dienst medische beeldvorming.
  • Drink veel water. De kleurstof verlaat dan sneller het lichaam.

Belangrijk

De meeste mensen vinden dit onderzoek niet pijnlijk of vervelend, maar toch komen vaak kleine ongemakken voor. Tijdens het inspuiten van de contrastvloeistof kun je een warmtegevoel of een slechte smaak ervaren. Je kunt ook het gevoel krijgen dat je geplast hebft, terwijl dit niet zo is.

Hoe maak ik een afspraak?

Dit onderzoek gebeurt enkel op afspraak. Jij of je arts neemt contact op met de dienst medische beeldvorming. Jouw arts voorziet een voorschrift met daarop het onderzoek en de reden waarom dit moet gebeuren. Breng dit voorschrift mee, anders kunnen we het onderzoek niet uitvoeren.

Ga bij aankomst in het ziekenhuis altijd eerst met je identiteitskaart langs de centrale inschrijving in straat 60, voor je naar de dienst medische beeldvorming komt.

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 26-november-2020.

Medische beeldvorming (radiologie)

Naar boven

AZ Sint-Lucas & Volkskliniek

Groenebriel 1
9000 Gent

GPS adres

Terhagen

09 224 61 11
info@azstlucas.be
Qualicor Europe Logo RGB

AZ Sint-Lucas behaalde het Qmentum-kwaliteitslabel van Qualicor Europe

made by