Facetdenervatie

Afdeling: Pijncentrum

Belangrijk!

 • Stop bloedverdunners in samenspraak met je huisarts of het pijncentrum.
 • Je moet niet nuchter zijn.
 • Je mag niet zelf met de wagen naar huis rijden.
 • Kom op het uur dat door ons secretariaat werd meegegeven.
 • Je krijgt geen sms ter bevestiging van de afspraak.

Wat is een facetdenervatie?

De ruggenwervels staan als blokjes op elkaar gestapeld, telkens met een tussenwervelschijf ertussen. Achterin de rug staan de ruggenwervels echter in contact met elkaar ter hoogte van de facetgewrichtjes. Elke wervel staat met twee facetgewrichtjes (een links en een rechts) in contact met de wervel erboven en met twee facetgewrichtjes (opnieuw een links en een rechts) in contact met de wervel eronder. Onder andere door belasting en slijtage kunnen er zich ter hoogte van de facetgewrichtjes veranderingen voordoen. De gewrichtjes kunnen ontsteken, de zenuwen die de gewrichtjes innerveren kunnen overprikkeld geraken. Je ervaart dit als pijn.

Het is mogelijk om uit te zoeken welke gewrichtjes de pijn juist veroorzaken. Door de zenuwbanen die hier naartoe lopen te verdoven, kunnen we nagaan of de pijn vermindert. Dat noemen we een proefbehandeling. Een proefbehandeling is een manier om vast te stellen waar jouw pijnklachten precies vandaan komen. De lokale verdoving verdooft het zenuwtakje aan het gewrichtje meteena maar slechts tijdelijk. Dat geeft onmiddellijk na de behandeling kortdurend pijnstilling.

Vermindert de tijdelijke verdoving jouw, dan is het zinvol om over te gaan tot een zenuwblokkade. Met behulp van radiofrequente stroom (RF) denerveren we de zenuw tijdens een volgende behandeling. Door deze behandeling verminderen we de pijngeleiding door de zenuw. Hierdoor kan de pijn gedurende een langere periode verminderen. In principe is deze behandeling mogelijk op alle niveaus van de wervelkolom, van de hals tot de stuit. Doorgaans behandelen we drie aangrenzende niveaus. Je krijgt dus drie prikken.

Voorbereiding

 • Voor deze behandeling is een dagopname in het ziekenhuis nodig.
 • Thuis mag je op de dag van de behandeling eten en drinken zoals gewoonlijk.
 • Thuismedicatie en pijnstillers mag je innemen zoals gewoonlijk.
 • Als je bloedverdunners inneemt, moet je dat op de consultatie en bij het inplannen van de behandeling melden. Aspirine mag je doornemen. Andere bloedverdunners moet je een aantal dagen voor de behandeling stoppen. Volg het advies dat je krijgt nauwgezet op.
 • Je hoeft geen nachtkledij of toiletgerief mee te brengen.
 • Je mag de dag van de behandeling niet actief deelnemen aan het verkeer. Zorg ervoor dat iemand jou naar huis kan brengen na de behandeling.
 • In de dagzaal en tijdens de behandeling mag er geen bezoek bij je blijven. Je begeleider kan intussen in de lounge of de cafetaria verblijven (gelijkvloers).
 • Als je op de dag van de behandeling koorts hebt of ziek bent, neem dan contact op met het secretariaat van het pijncentrum op het nummer 09 224 50 19.
 • Röntgenstraling is schadelijk voor het ongeboren kind. Als je zwanger bent of een vermoeden daarvan hebt, meld dit dan aan de verpleegkundige of arts.
 • Ben je overgevoelig voor latex, jodium, pleisters, contrast- of verdovingsvloeistof, meld dit dan aan de verpleegkundige of arts.
 • Je kledij en persoonlijke spullen worden opgeborgen in een koffer aan het voeteneinde van jouw bed. De koffer blijft bij je. Breng zo weinig mogelijk spullen mee en vermijd grote handtassen zodat alles in de koffer past.
 • Als het echt nodig is, kun je gebruik maken van een locker. Hiervoor heb je een muntstuk van 1 euro of 2 euro nodig.

Inschrijving en opname

Schrijf je in straat 60 (vlak naast het onthaal) met je identiteitskaart in voor een dagopname pijncentrum. Volg de wegwijzers naar straat 79 (eerste verdieping). Scan ter hoogte van wachtzaal A de QR-code op je klevers en neem plaats in wachtzaal A.

Een verpleegkundige van het dagziekenhuis komt je halen uit de wachtzaal. In een afgescheiden opnamelokaal overlopen we alle medisch relevante zaken.

Vervolgens krijg je een bed met koffer toegewezen in de opnamezaal. Om praktische redenen kan er geen bezoek bij je blijven. Je trekt een operatiehemd aan dat sluit aan de achterkant. Je bh en broek mag je aanhouden. We prikken een waakinfuus waarlangs we zo nodig medicatie kunnen toedienen tijdens of vlak na de behandeling.

De behandeling

Bij het binnenkomen van de behandelruimte ontmoet je de behandelende arts en de pijnverpleegkundige. In deze zaal zie je verder een beeldscherm en een röntgenapparaat. Deze toestellen zijn nodig om de juiste plaats voor de prik te bepalen.

We vragen je om op je rug of buik op de behandeltafel te gaan liggen. De positie is afhankelijk van waar er geprikt wordt. Een verpleegkundige ontsmet de prikplaats met een koude, roodbruine of kleurloze ontsmettingsstof.

Tijdens de proefbehandeling spuiten we vlak bij de zenuwen van het facetgewricht een kleine hoeveelheid verdovende stof in. Hierdoor wordt de zenuw tijdelijk geblokkeerd en wordt het facetgewricht verdoofd. Als de pijn hierdoor duidelijk vermindert, plannen we een definitieve facetdenervatie op een andere dag.

Bij een langdurige facetdenervatie maken we gebruik van elektrische stroompjes om de juiste afstand tot de zenuw te bepalen. We wekken een prikkelend gevoel (tinteling, warmte, spanning, druk) op. Op het moment dat je dit voelt, moet je het melden aan de arts. Wacht niet tot het pijn doet.

Eenmaal de naald op de juiste plaats zit, spuiten we lokale verdoving in. Hierna behandelen we de zenuwen met radiofrequente stroom. Daar voel je zeer weinig tot niets van.

Na de behandeling

Na het verwijderen van de naald(en) leggen we een doucheverbandje aan. Je hoeft geen verdere wondzorg te voorzien. We brengen je terug naar de dagzaal waar je vitale parameters gevolgd worden.

Na een proefbehandeling moet je een half uur op het pijncentrum blijven. Als de pijn goed vermindert na de prik, plannen we een definitieve zenuwblokkade.

Na een langdurige zenuwblokkade kan je na een half uur het ziekenhuis verlaten. Na 6 tot 8 weken kom je op controle bij de pijnspecialist of je verwijzende arts.

Op de dag van de behandeling mag je niet actief deelnemen aan het verkeer. Zorg op voorhand zelf voor een begeleider of bezoldigd vervoer of neem het openbaar vervoer.

Wat te verwachten van de behandeling?

De plaatselijke verdoving die je krijgt bij een proefblokkade is na enkele uren uitgewerkt. Hierna zal je waarschijnlijk terug dezelfde pijn ervaren als voor de ingreep.

Ook bij een definitieve blokkade is de plaatselijke verdoving snel uitgewerkt. Er kan ook napijn optreden. Dat komt omdat de behandeling plaatsvindt in een geïrriteerd gebied. Deze napijn kan enkele werken aanhouden, maar verdwijnt vrijwel altijd. Je mag hiervoor een pijnstiller innemen.

Je moet even geduld hebben voor het definitieve resultaat van de denervatie. Het uiteindelijke resultaat zien we pas na 6 tot 8 weken.

Mogelijke neveneffecten

De behandeling is over het algemeen veilig, maar aan elke behandeling zijn nevenwerkingen en complicaties verbonden. De meest voorkomende bijwerking is pijn. Dat is slechts tijdelijk en verdwijnt na enkele dagen. Ook kan je tijdelijk zwakte ter hoogte van het behandeld gebied ervaren door de lokale verdoving. Zeer uitzonderlijk kan zenuwschade optreden.

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 28-januari-2022.
Naar boven

AZ Sint-Lucas & Volkskliniek

Groenebriel 1
9000 Gent

GPS adres

Terhagen

09 224 61 11
info@azstlucas.be
Qualicor Europe Logo RGB

AZ Sint-Lucas behaalde het Qmentum-kwaliteitslabel van Qualicor Europe

made by