Geëvoceerde potentialen en elektromyografie (EMG)

Afdeling: Neurologie

Op deze pagina

Wanneer we geëvoceerde potentialen onderzoeken, kunnen we de activiteit van de zenuwbanen registreren die zorgen voor het gehoor, het zicht, de beweeglijkheid en het evenwicht.

Wat zijn geëvoceerde potentialen en een EMG?

Via deze onderzoeken kunnen we afwijkingen opsporen die we niet kunnen vaststellen met gewoon neurologisch onderzoek. We kunnen ook afwijkingen in getallen weergeven, waardoor we objectief kunnen nagaan hoe een aandoening zich ontwikkelt. Deze onderzoeken zijn niet belastend of gevaarlijk. Er bestaan verschillende soorten geëvoceerde potentialen: VEP, BAEP, SSEP en MEP. Het verloop van deze onderzoeken wordt hieronder uitgelegd.

Door een elektromyografie kunnen we zowel de functie van de spieren als deze van de daarbij horende zenuwen onderzoeken. We plaatsen naaldelektrodes waarmee we de elektrische signalen (=actiepotentialen) kunnen registreren. Deze worden weergegeven als golfpatroon.

Voor het onderzoek

Voorbereiding

Gebruik geen huidcrème of –olie de dag van het onderzoek. Dat kan de geleiding van de elektrische prikkels verstoren. Kom met droog, maar gewassen haar naar het onderzoek, liefst zonder gel of haarlak. Breng eventueel een borstel of kam mee voor na de metingen. Draag kleding die voor jou gemakkelijk aanvoelt. Je hoeft niet nuchter te zijn.

Medicatie

Zowel bij geëvoceerde potentialen als bij een EMG moet je de medicatie die je thuis neemt, bespreken met je arts. Breng daarom een overzicht mee naar het ziekenhuis. Bij een EMG gaat het voornamelijk om bloedverdunners en medicatie met cortisone. Als je de voorbije twee à drie maanden een inspuiting in je rug of gewrichten hebt gekregen, vermeld je dit best ook.

Tijdens het onderzoek

Verloop geëvoceerde potentialen

Bij een zenuwmeting van de ogen, het gehoor of het gevoel brengen we eerst elektroden aan op het hoofd via een speciale muts. Tussen de hoofdhuid en de muts wordt contactgel aangebracht. Zowel VEP als BAEP zijn pijnloos. SSEP en MEP zijn niet gevaarlijk en worden meestal goed verdragen.

Visual evoked potential (VEP)

We meten de reactie van de oogzenuw bij lichtprikkels door een patroon op een beeldscherm te projecteren waarop je je moet concentreren. Als je een bril of lenzen draagt, moet je deze meebrengen.

Brainstem auditory evoked potential (BAEP)

We testen de reactie van het gehoor bij geluidsprikkels. Via een hoofdtelefoon krijg je afwisselend klikjes via het rechter- en linkeroor te horen.

Somato-sensory evoked potential (SSEP)

Bij SSEP prikkelen we de zenuwen ter hoogte van het lidmaat. We brengen er elektroden op aan waarna we elektrische prikkels toedienen. Dit kan een vervelend gevoel geven, maar het is niet schadelijk. Via elektroden die op de hoofdhuid geplaatst zijn, kunnen we de reactiesnelheid nagaan.

Motor evoked potential (MEP)

Met een MEP meten we de reactie van de spieren in de ledematen na het toedienen van magnetische prikkels aan het hoofd. Zo kunnen we de motorische zenuwbanen onderzoeken. Bij dit onderzoek is in een aantal situaties extra voorzichtigheid geboden. Het is belangrijk dat we weten of je aan epilepsie lijdt, een geïmplanteerde pacemaker hebt, of metalen vaatclips in het hoofd na een neurochirurgische operatie. Als je een cochleair gehoorimplantaat hebt, is een MEP-onderzoek niet mogelijk wegens grote kans op beschadiging.

Verloop EMG

Tijdens het elektromyogram kan een zenuwgeleidingsonderzoek of een spieronderzoek plaatsvinden. Bij een onderzoek naar de zenuwen plakken we enkele elektroden op de huid. Via deze elektroden worden de zenuwen geprikkeld met lichte elektrische schokjes. Deze zijn niet gevaarlijk, maar kunnen wel voor een vreemd gevoel zorgen. Om de spieren te onderzoeken, prikken we met kleine dunne naaldjes in een stukje spier. Dit kan een beetje pijn doen. De werking van de spier wordt onderzocht wanneer ze in rust is en wanneer ze aangespannen is.

Duur

De duur van een onderzoek naar geëvoceerde potentialen is afhankelijk van de indicatie. Een VEP, BAEP of MEP duurt gemiddeld 20 tot 30 minuten. Een SSEP duurt ongeveer 45 minuten. De duur van een EMG is afhankelijk van de plaats en varieert meestal van 30 tot 60 minuten.

Na het onderzoek

Na het onderzoek mag je gewoon naar huis. Bij een EMG kan het zijn dat er een blauwe plek te zien is. Bij een spieronderzoek is het mogelijk dat de spieren 1 à 2 dagen overgevoelig zijn. De resultaten worden doorgegeven aan je behandelend arts.

Wanneer kan het onderzoek niet doorgaan?

Zwangerschap

Wanneer je zwanger bent of er een vermoeden is, wordt een MEP afgeraden. Er is nog niet voldoende gekend over de invloed van de magneetstimulatie op het ongeboren kind. Je bespreekt dit best met je arts.

Belangrijk

Als het onmogelijk is om het onderzoek te ondergaan, vragen wij ons zeker tijdig te verwittigen.

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 11-januari-2023.
Naar boven

AZ Sint-Lucas & Volkskliniek

Groenebriel 1
9000 Gent

GPS adres

Terhagen

09 224 61 11
info@azstlucas.be
Qualicor Europe Logo RGB

AZ Sint-Lucas behaalde het Qmentum-kwaliteitslabel van Qualicor Europe

made by