Op deze pagina

Hartrevalidatie (of cardiale revalidatie) zorgt voor herstel en behoud van uw fysiek, mentaal, sociaal en professioneel functioneren na een hartprobleem.

Verloop

Tijdens je ziekenhuisopname komt een van de teamleden van de hartrevalidatie bij je langs om een aanvraag voor terugbetaling van hartrevalidatie op te maken. Na ondertekening kan het ziekenfonds een tussenkomst voorzien. Je legt dan ook meteen een datum vast om de ambulante revalidatie zo snel mogelijk op te starten. De eerste sessie bestaat uit een intakegesprek.

Afhankelijk van je hartprobleem start de revalidatie één tot vier weken na je ontslag uit het ziekenhuis.

Inspanningstest

Bij de start van de revalidatie leg je een maximale inspanningstest af. Op basis van die fietstest maken we een oefenschema op maat op. We houden daarbij rekening met je medische voorgeschiedenis en risicofactoren.

Duur revalidatie

Na je ontslag uit het ziekenhuis heb je zes maanden tijd om maximaal 45 sessies af te werken. Afhankelijk van je huidige fysieke conditie en de trainingsnoodzaak kun je driemaal (maandag, woensdag, vrijdag) of tweemaal (dinsdag en donderdag) per week komen oefenen in groepen van maximum 8 personen. Een trainingssessie duurt 60 minuten. Je krijgt een vast trainingsuur toegewezen dat voor jou het beste past. Verwittig ons op voorhand als je afwezig bent. De fysieke trainingen gebeuren onder leiding van een kinesitherapeut en je oefent op je eigen niveau.

Opvolgend team

Tijdens de revalidatie word je opgevolgd door ons multidisciplinair team dat bestaat uit revalidatieartsen, een psychologe, een maatschappelijk werker, een diëtiste, een hartfalenverpleegkundige en kinesitherapeuten.

Bij de psychologe kun je terecht voor één of meerdere gesprekken. Tijdens het gesprek kunnen verschillende thema's aan bod komen: het verwerkingsproces van je hartprobleem (met eventuele angst- en/of depressieve klachten), stresshantering, relationele moeilijkheden, rookstop, motiveren tot een aangepaste levensstijl ... Zowel jij als je partner zijn welkom voor een gesprek.

De maatschappelijk werker is er voor jou om informatie te geven, thuishulp te regelen, eventueel tussenkomst in de verplaatsingskosten te voorzien, je (deeltijdse) werkhervatting te begeleiden, enzovoort. Je kunt met al je vragen bij haar terecht.

Tijdens je opname ontmoet je, als dat voor jou van toepassing is, de hartfalenverpleegkundige. Ze heeft een overzicht van je medisch dossier en volgt je tijdens controles en toekomstige ziekenhuisopnames op in overleg met de artsen. Als je vragen hebt over je hartfalendiagnose, leefregels (vocht- en zoutbeperking), medicatie, defibrillator of biventriculaire pacemaker … kun je haar telefonisch of via e-mail contacteren.

Infosessies

We organiseren meerdere keren per jaar infosessies waarop ook je partner uitgenodigd is. De arts, kinesitherapeut, psychologe en diëtiste geven uitleg over de aanpak van hartziekten. We voorzien ook individuele begeleiding op afspraak.

Voordelen revalidatie

Als hartpatiënt heb je zelf een grote invloed op het herstellen van je levenskwaliteit. Veel risicofactoren die hart- en vaatziekten in de hand werken, kun je zelf aanpakken of leren beheersen. Een team van kinesitherapeuten, diëtiste, maatschappelijk werker en psychologe werkt samen met een hartspecialist-revalidatiearts om je te helpen bij het ontwikkelen en behouden van een zo gunstig mogelijke levensstijl op fysiek en psychosociaal vlak.

Het is wetenschappelijk aangetoond dat een revalidatieprogramma de kans op verwikkelingen en vroegtijdig overlijden vermindert, de fysieke conditie verbetert en de levenskwaliteit verhoogt.

Wie komt in aanmerking?

De ziekenfondsen en verzekeringsinstellingen (RIZIV) hebben met de overheid een wet opgemaakt waarin beschreven staat bij welke aandoeningen de revalidatie gedeeltelijk terugbetaald wordt:

 • (beginnend) hartinfarct
 • na een hartoperatie (overbrugging(en), hartklep, transplantatie …)
 • hartfalen (met pompfunctie < 40%)
 • ballondillatatie met stenting
 • na het plaatsen van een defibrillator (AICD) of biventriculaire pacemaker al dan niet met defibrillator (CRT-D)
 • aangeboren hartaandoeningen

Je kunt ook een beroep doen op je hospitalisatieverzekering voor een terugbetaling.

Risicofactoren hart- en vaatziekten

Hart- en vaatziekten worden vaak in de hand gewerkt door een aantal belangrijke risicofactoren. Tijdens de hartrevalidatie besteden we daar extra aandacht aan. De belangrijkste risicofactoren:

 • Roken: binnen het programma van de hartrevalidatie kun je rookstopbegeleiding krijgen bij onze psychologe.
 • Hoge cholesterol: tijdens de hartrevalidatie krijg je concrete tips en advies om je voeding aan te passen van onze diëtiste, naast de noodzakelijke behandeling met medicatie.
 • Hoge bloeddruk
 • suikerziekte
 • overgewicht
 • te weinig lichaamsbeweging
 • stress, angst en depressie

Wat na de revalidatie?

Uiteraard onderhoud je best de fysieke conditie die je opgebouwd hebt gedurende de revalidatie door bijvoorbeeld zelf te gaan sporten in een fitnesscentrum of in een privépraktijk bij een kinesitherapeut.

Als je revalidatieperiode is afgewerkt, kun je aansluiten bij vzw Hartezorg. Bij deze Gentse hartpatiëntenvereniging kun je ’s avonds uw conditie verder onderhouden via training. Ze organiseren tweemaal per week trainingssessies in samenwerking met de hartrevalidatie van AZ Sint-Lucas Gent. Vraag meer informatie op het secretariaat hart- en vaatziekten of bij de revalidatie.

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 17-december-2020.

Hart- en vaatziekten

Naar boven

AZ Sint-Lucas & Volkskliniek

Groenebriel 1
9000 Gent

GPS adres

Terhagen

09 224 61 11
info@azstlucas.be
Qualicor Europe Logo RGB

AZ Sint-Lucas behaalde het Qmentum-kwaliteitslabel van Qualicor Europe

made by