Het plaatsen van een testisprothese

Redenen voor plaatsing van een testisprothese

De meest voorkomende reden waarom gekozen wordt voor plaatsing van een testisprothese is wanneer een teelbal weggenomen werd voor teelbalkanker. Er bestaat de mogelijkheid om deze testisprothese onmiddellijk te plaatsen tijdens het wegnemen van de teelbal zelf. Soms zal de uroloog je adviseren om dit in een tweede tijd te laten doen. De reden is dat een infectie van deze testisprothese absoluut vermeden dient te worden. Onmiddellijk na de operatie en zeker indien je nog nabehandeling zou moeten krijgen, is de kans op infectie wat groter.

Het wegnemen van een teelbal kan ook gebeuren voor niet kwaadaardige redenen. Zo kan dit het geval zijn bij een ongeval met onherstelbaar beschadiging van de teelbal of omwille van niet oplosbare pijn van de teelbal. In sommige gevallen ontwikkelt de teelbal zich onvoldoende tijdens kinderleeftijd. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn na een doorgemaakte infectie op kinderleeftijd. Een laatste mogelijkheid is dat de normaal ontwikkelde teelbal verschrompelt. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn na een steeldraaiing van de teelbal die laattijdig behandeld werd.

De operatie: het plaatsen van de testisprothese

De operatie gebeurt onder een volledige narcose. De plaatsing van de prothese gebeurt via een insnede in de liesstreek. Indien er nog een teelbalrest achter blijft zal deze eerst weggenomen worden. Er wordt eerst ruimte gemaakt in het scrotum om de prothese te kunnen plaatsen. Hierna wordt deze ingebracht in het scrotum en met een hechting vastgemaakt zodat deze niet meer naar de lies kan terugspringen. De operatie duurt ongeveer 45 minuten.

Voorbereiding voor de operatie

Indien deze operatie tegelijkertijd gebeurt met het wegnemen van de teelbal moet je één nacht in het ziekenhuis blijven. Indien het gewoon gaat om plaatsing van de prothese zonder wegnemen van de teelbal kan dit in het dagziekenhuis.

Bij opname in het ziekenhuis zal het schaamhaar en de beharing van de balzak afgeschoren worden. Je kunt dit ook thuis doen voor je opname in het ziekenhuis. Vanaf middernacht voor de ingreep mag je niets meer eten of drinken want je wordt onder volledige verdoving gebracht. Als je voorgaande onderzoeken liet uitvoeren bij de huisarts of hart – of longspecialist zoals een bloedafname, een electrocardiogram of een longfoto moet je deze ook meebrengen naar het ziekenhuis en bezorgt je dit aan de verpleegkundige van het dagziekenhuis. Juwelen, een kunstgebit, een hoorapparaat en een bril mogen niet mee naar de operatiezaal en dienen op je kamer te blijven. Mogelijk neem je thuis reeds 1 of meerdere bloedverdunnende medicijnen. De uroloog zal je (al dan niet in samenspraak met de huisarts of cardioloog) advies geven of je deze dient te stoppen of vervangen enkele dagen voor de ingreep.

Na de operatie word je teruggebracht naar de kamer. Vaak wordt er wat ijs gelegd op de wonde om zwelling tegen te gaan. Na enkele uren zal je uroloog komen kijken of alles goed is met jou. Wanneer je geplast hebt, zal je naar huis kunnen vertrekken. Je zal ook een infuus hebben in de hand of arm. Kort voor vertrek naar huis zal dit verwijderd worden.

Ongewenste bijwerkingen van de ingreep

Het hele team van verpleegkundigen, anesthesisten en de chirurg stellen alles in het werk om de operatie vlot te doen verlopen. Ondanks deze voorzorgen is het mogelijk dat je een ongewenste bijwerking ervaart. Het betreft hier een standaard ingreep waarbij de kans op bijwerkingen erg klein is. Hieronder worden enkele voorbeelden gegeven van bijwerkingen die mogelijk zijn. Deze worden enkel vermeld voor de volledigheid, laat je hierdoor dus niet afschrikken.

  • Een nabloeding is mogelijk. Dit is een zeldzaam voorkomend probleem en slechts zeer zelden is een nieuwe interventie van de chirurg noodzakelijk.
  • Een wondinfectie kan optreden door huidbacteriën die zich in de operatiewondjes nestelen. Dit probleem is bijna steeds met antibiotica te behandelen. Voor de operatie wordt je huid ook grondig ontsmet om dit probleem te vermijden.
  • Een infectie van de testisprothese moet absoluut vermeden worden. Om dit tegen te gaan, wordt zoals gezegd de huid grondig ontsmet en word je geschoren. Tijdens de operatie wordt ook preventief antibioticum toegediend. Indien de prothese toch zou ontsteken zal zich dit uiten met pijn, een rood en gezwollen scrotum en koorts. Verwittig in dat geval onmiddellijk je uroloog om antibiotica op te starten. In de meeste gevallen moet de prothese operatief verwijderd worden omdat deze prothese niet doorbloed is en antibiotica dus niet tot bij de besmette prothese geraakt.

Na de operatie

  • Lichte huishoudelijke taken kun je onmiddellijk verrichten na de operatie. Zware inspanningen zijn de eerste 3 weken niet aangewezen. Indien in eenzelfde tijd de teelbal weggenomen werd, mag je zelfs 6 weken geen zware inspanningen uitvoeren omdat bij deze operatie de liesstreek opengemaakt werd. Het herstel is dan ook vergelijkbaar met het herstel na een liesbreukoperatie.
  • De wonde van de operatie zal bedekt worden door een verband. Als dit droog blijft, moet het niet dagelijks verzorgd worden. Indien bebloed of nat door wondvocht is wel een dagelijkse desinfectie en vervanging van de verbandjes nodig. Met sommige waterafstotende verbandjes mag je ook douchen. Een bad mag je pas nemen nadat de wondjes volledig genezen zijn. (Gemiddeld 2 tot 3 weken)
  • De eerste weken na de operatie kun je nog wat pijn ervaren ter hoogte van de liesstreek. Hiervoor wordt gewoonlijk bij ontslag pijnstilling voorzien die je ook mag innemen. Als je pijn hebt, adviseren wij om deze medicatie ook te nemen want pijnvrij zal je sneller herstellen.
  • Het is belangrijk dat je vanaf de eerste dag na de operatie regelmatig de testisprothese vastneemt in het scrotum en deze naar beneden toe trekt. Op die manier kun je voorkomen dat de prothese hoog in het scrotum komt te liggen.

Opvolging

Na de operatie kun je na een tweetal weken op controle gaan bij de huisarts. Na een 6-tal weken zien wij je graag op controle. Bij problemen kun je natuurlijk vroeger komen.

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 28-januari-2021.

Urologie, andrologie, steenkliniek

Naar boven

AZ Sint-Lucas & Volkskliniek

Groenebriel 1
9000 Gent

GPS adres

Terhagen

09 224 61 11
info@azstlucas.be
Qualicor Europe Logo RGB

AZ Sint-Lucas behaalde het Qmentum-kwaliteitslabel van Qualicor Europe

made by