Ketamine infuus

Afdeling: Pijncentrum

Belangrijk

  • Je moet niet nuchter zijn.
  • Je mag niet zelf met de wagen naar huis rijden.
  • Kom op het uur dat door ons secretariaat werd meegegeven.
  • Je krijgt geen sms ter bevestiging van de afspraak.

Wat is een ketamine infuus?

Ketamine is een verdovend middel met een sterk pijnstillende werking. Het werkt in op de NMDA-receptoren die een belangrijke rol spelen bij chronische pijn. Het onderdrukt overgevoeligheid van het centrale zenuwstelsel.

Het wordt onder andere gebruikt tegen pijn door CRPS (Complex Regionaal Pijn Syndroom), FBSS (Failed Back Surgery Syndrome), fibromyalgie en andere neuropathische pijnsyndromen.

Ketamine infuustherapie wordt pas opgestart nadat meerdere andere medicijnen en/of interventies geprobeerd zijn en de patiënt multidisciplinair geëvalueerd is.

Het middel wordt intraveneus toegediend via een infuus in een ader. Het kan ook onderhuids toegediend worden via een onderhuids naaldje.

De behandeling

Doorgaans gebeurt de toediening van ketamine via een infuus in de ader tijdens een dagopname.

De verpleegkundige plaatst het infuus in een ader. Er wordt langs dit infuus continu infusievloeistof toegediend. De spuit met het medicijn wordt via een aparte leiding met een beveiligde terugslagklep op het infuus aangesloten. De spuit wordt gecontroleerd leeg geduwd door een medicijnpomp. De dosering van het medicijn wordt op basis van jouw gewicht bepaald door de arts en indien nodig aangepast.

Gedurende de volledige behandeling word je continu gemonitord. De elektrische activiteit van je hart, je polsslag, het zuurstofgehalte in je bloed en jebloeddruk worden goed in de gaten gehouden.

Het infuus loopt gedurende 4 uren.

Na de behandeling

  • Na 4 uur wordt de toediening stopgezet. Je moet nog een tweetal uur in het ziekenhuis blijven.
  • Op de dag van je behandeling mag je niet actief deelnemen aan het verkeer. Zorg op voorhand zelf voor een begeleider of bezoldigd vervoer of neem het openbaar vervoer.
  • Er wordt voor deze behandeling één dag arbeidsongeschiktheid voorzien, met name de dag van de behandeling zelf.

Wat te verwachten van de behandeling?

Enkele uren tot een paar dagen na het infuus merk je afname van de pijn. Bij de meeste patiënten werkt dit vier tot zes weken na. Als je goed geholpen bent met deze infuustherapie, krijg je meerdere afspraken voor volgende behandelingen vooruit gepland. Je wordt ook regelmatig op de consultatie gezien ter controle.

Bij sommige patiënten heeft het medicijn helaas geen of te weinig effect of treden er bijwerkingen op. Verderzetting van de infuustherapie heeft dan geen zin.

Mogelijke bijwerkingen

De behandeling is over het algemeen veilig. Aan elke toediening van elk medicijn zijn echter mogelijke nevenwerkingen verbonden.

Ketamine kan de volgende bijwerkingen geven: dubbelzien, dronken gevoel, verminderd coördinatievermogen, duizeligheid, slaperigheid, misselijkheid, braken, hallucinaties, nare dromen, levendige herinneringen, psychose, angst, verwardheid, vergeetachtigheid. Ook speekselvloed, versnelde hartslag, verhoogde bloeddruk, kortademigheid en leverfunctiestoornissen zijn beschreven bijwerkingen. Bij hogere doseringen dan gebruikt op het pijncentrum kunnen blaasproblemen optreden.

De meeste bijwerkingen zijn van korte duur en treden voornamelijk op tijdens en kort na de behandeling. Ze verdwijnen binnen de eerste uren tot dagen na de toediening. Tegen misselijkheid en braken kun je extra medicatie toegediend krijgen bij het infuus. Mogelijks dient de dosering aangepast te worden.

Minstens jaarlijks wordt er via een vragenlijst, bloedafname en urinestaal gescreend naar bijwerkingen bij alle patiënten die deze therapie langdurig ondergaan.

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 16-februari-2022.
Naar boven

AZ Sint-Lucas & Volkskliniek

Groenebriel 1
9000 Gent

GPS adres

Terhagen

09 224 61 11
info@azstlucas.be
Qualicor Europe Logo RGB

AZ Sint-Lucas behaalde het Qmentum-kwaliteitslabel van Qualicor Europe

made by