Op deze pagina

Als longkanker wordt vastgesteld in een beginstadium, kunnen we de tumor verwijderen via een operatie. Tijdens deze operatie verwijderen we de aangetaste longkwab volledig, samen met de bijhorende klieren. Rechts hebben we drie longkwabben, links twee. Deze procedure noemen we een lobectomie. 

Operatie

De ingreep gebeurt onder algemene verdoving. Tijdens de procedure worden de aan- en afvoerende vaten en luchtweg van de aangedane kwab doorgenomen. Hiernaast wordt ook de aangetaste longkwab gescheiden van de andere kwabben. Meestal wordt de operatie uitgevoerd via een kijkoperatie, waarbij via kleine insnedes met een camera en lange instrumenten tussen de ribben gewerkt wordt. Soms is een klassieke ingreep toch nodig.

Verblijf

De dag voor de operatie starten we met ademhalingsoefeningen. De eerste nacht na de operatie word je geobserveerd op onze dienst intensieve zorgen. Na de operatie heb je een thoraxdrain. Deze wordt afhankelijk van het debiet en luchtlek enkele dagen na de operatie verwijderd. Een gemiddeld verblijf duurt rond de 6 à 10 dagen.

Complicaties

 • Bloeding
 • Verlengd luchtlek
 • Atelectase (een aandoening waarbij (een deel van) de long geen lucht meer krijgt en daardoor samenvalt)
 • Pneumonie (longontsteking)
 • Wondinfectie
 • Zenuwschade
 • Pijn

Postoperatieve zorgen

Wondzorg

 • Droog houden van de wonden: elk dag moet er verpleging aan huis komen om de wonden te ontsmetten en af te dekken.
 • Het verband is bestand tegen water. Douchen kan, maar baden of zwemmen mag pas als alle wonden helemaal genezen zijn.
 • De insnedes worden gehecht met een verteerbare draad. Deze moeten dus niet verwijderd worden. Steristrips en eventuele draadresten mogen na een tiental dagen verwijderd worden.
 • De hechtingen van de insnede van de thoraxdrain zijn niet verteerbaar en mogen pas een drietal weken na het uithalen van de thoraxdrain verwijderd worden bij de huisarts.

Adviezen

 • De eerste twee maanden na de operatie mag je geen zwaar huishoudelijk werk doen.
 • De eerste zes weken na de operatie mag je niet vliegen en duiken. Door de veranderde druk kan een klaplong verergeren als die nog in beperkte mate aanwezig was na de operatie.
De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 22-december-2020.
Naar boven

AZ Sint-Lucas & Volkskliniek

Groenebriel 1
9000 Gent

GPS adres

Terhagen

09 224 61 11
info@azstlucas.be
Qualicor Europe Logo RGB

AZ Sint-Lucas behaalde het Qmentum-kwaliteitslabel van Qualicor Europe

made by