Longfunctieonderzoek

Afdeling: Longziekten

Op deze pagina

Een longfunctieonderzoek (of spirometrie) is een test waarbij je moet blazen in een toestel. Het onderzoek meet hoe goed je longen werken en of er sprake is van vernauwing van de luchtwegen.

Een normale ademhaling wordt bepaald door de adempompfunctie, maar ook door de kwaliteit van de longen en de luchtwegen.

Het longfunctieonderzoek is bedoeld om de verschillende elementen te ontrafelen :

 • Longvolume
 • Longdebiet
 • Diffusie en zuurstofopname

Hoe verloopt het onderzoek?

Het onderzoek gebeurt op de consultatie en wordt uitgevoerd onder begeleiding van een longfunctieassistente. Zij overloopt met jou wat er moet gebeuren en geeft je duidelijke instructies tijdens het onderzoek. Ze vraagt ook na of er geen tegenaanwijzingen zijn voor het onderzoek zoals een recente operatie, een gebroken rib ...

Tijdens de meting adem je via een mondstuk door het longfunctieapparaat. Je krijgt daarbij een klemmetje op de neus, zodat je goed door je mond (en dus door het apparaat) ademt. Het onderzoek doet geen pijn, maar kan wel vermoeiend zijn. We zullen je onder andere vragen om volledig leeg te blazen, zo diep mogelijk in te ademen, met een felle, krachtige stoot uit te blazen ...

Bij obstructieve longziekten gebeurt er ook een 'reversibiliteitstest'. Hierbij dienen we luchtwegverwijdende medicatie via inhalatie toe. Na een kwartier à een half uur doen we de test opnieuw om het effect van de medicatie te beoordelen.

Resultaten van de test

We vergelijken de resultaten met de vooropgestelde normale waarden om de ernst van de aandoening in te schatten. Uiteraard zijn er naast het longfunctieonderzoek bijkomende onderzoeken zoals bloedgassen, slaapanalyse, inspanningsproeven, allergietesten, provocatietesten ... nodig om de diagnose te verfijnen.

Door je longfunctie op te volgen in de tijd - al dan niet onder medicatie - kan je arts de evolutie van de ziekte, de prognose en het effect van nieuwe medicatie beoordelen. Als je medicatie wordt aangepast, is een controleonderzoek op korte termijn nodig.

Bij forse rokers ouder dan 40 jaar -al dan niet met klachten van hoesten- raden we een eenvoudig longfunctieonderzoek (spirometrie) aan om het begin van obstructief longlijden vroegtijdig te ontdekken.

Met het longfunctieonderzoek in rust kunnen we volgende longziekten onderscheiden:

 • Obstructieve longziekten (meest voorkomende) zoals astma, COPD, emfyseem, bronchiectasieën
 • Restrictieve longziekten zoals interstitiële longziekten, neuromusculaire pathologie, pleura en thoraxwandpathologie
 • Diffusie problemen zoals bij emfyseem, longembolie, interstitiële longziekten

Longfunctieonderzoek bij kinderen

Voorbereiding

 • Vanaf 12 uur voor het onderzoek mag je kind geen snelwerkende luchtwegverwijders (bv. Ventolin, Salbutamol Novolizer, Aeromir …) inhaleren. Tenzij met toestemming van de kinderarts.
 • Medicatie onder de vorm van corticosteroïden, antihistaminica ... mag je wel gewoon verder geven.

Verloop van het onderzoek

 • Tijdens het onderzoek mag je bij je kind blijven. Let er wel op dat je je kind niet afleidt zodat het zich voldoende op de blaasoefeningen en de instructies van de verpleegkundige kan concentreren.
 • Broertjes, zusjes of vriendjes blijven bij voorkeur in de wachtzaal.
 • Je kind draagt best makkelijk zittende kledij.
 • Laat je kind geen zware maaltijd eten voor het onderzoek.
 • Op een bepaald moment tijdens de test zal het kind medicatie (Ventolin) moeten inhaleren. Bij bepaalde kinderen veroorzaakt dat nadien (gedurende een korte periode) een snellere hartslag en een nerveus gevoel. Dat gaat vanzelf over en is niet gevaarlijk.

Bekijk samen met je kind ons filmpje zodat jullie allebei goed voorbereid zijn op het onderzoek:

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 19-juli-2022.
Naar boven

AZ Sint-Lucas & Volkskliniek

Groenebriel 1
9000 Gent

GPS adres

Terhagen

09 224 61 11
info@azstlucas.be
Qualicor Europe Logo RGB

AZ Sint-Lucas behaalde het Qmentum-kwaliteitslabel van Qualicor Europe

made by