Lumbale discus hernia operatie

Afdeling: Neurochirurgie

Op deze pagina

Het doel van deze operatie is om de discus hernia die druk uitoefent op de zenuw te verwijderen.

Wat houdt de operatie in?

De ingreep gebeurt onder narcose. We maken een klein sneetje op de middenlijn in je rug ter hoogte van de discus hernia.

Langs één zijde maken we de rugspieren een beetje los van de onderliggende wervelboog en maken een kleine opening tussen beide wervelbogen. Zo is de geknelde zenuw zichtbaar. We houden de zenuw voorzichtig opzij om de hernia waarover de zenuw opgespannen ligt, te kunnen verwijderen. Dat doen we met kleine tangetjes.

De breuk in de tussenwervelschijf kunnen we niet herstellen. Daarom verwijderen we tijdens de ingreep ook de losse stukken van de weke centrale kern. Als we dat niet doen, bestaat de kans dat er een nieuw stuk vanuit de kern loskomt dat de zenuw opnieuw afknelt. Het nadeel is dat de schokdemperfunctie van de tussenwervelschijf hierdoor afneemt.

Het is een kleine ingreep, want we maken geen wervels vast. Het is de bedoeling dat we de zenuw goed vrij leggen zodat de zenuw kan herstellen van de doorgemaakte druk.

Risico's

De risico’s zijn beperkt en moeten we afwegen tegenover de ernst van het pijnprobleem, de duur van de klachten en eventueel neurologisch functieverlies.

De meest voorkomende risico’s zijn :

 • Nabloeding en wondinfectie
 • Beschadiging van de zenuw met bijkomend functieverlies
 • Blijvende pijn ondanks vrijleggen van de zenuw (als gevolg van de ernst van de druk vóór de ingreep en manipulatie van de zenuw tijdens de ingreep
 • Recidief/nieuwe hernia (laattijdig) na de ingreep omdat we doelbewust niet de volledige centrale kern van de tussenwervelschijf wegnamen.

Het herstel na de ingreep verloopt meestal heel vlot en de pijn verdwijnt snel. Voor het herstel van eventueel verminderde kracht en verminderd gevoel (tintelingen) is meer tijd nodig (enkele weken).

Voor de operatie

De neurochirurg verwijst je door naar de preopnamebalie. Zij vragen je om alle voorbereidende onderzoeken uit te voeren. Dat kan gaan om:

 • labresultaten
 • EKG of hartonderzoek
 • longfoto
 • ...

Breng de resultaten van de onderzoeken minstens drie dagen voor je ingreep binnen bij de preopnamebalie.

De dag van de operatie

Voor je naar het ziekenhuis vertrekt

Preoperatief wassen: tijdens de consultatie kreeg je acht flacons Iso-Betadine® Uniwash mee naar huis. Was je daarmee de avond voor je vertrek en de ochtend van je ingreep volgens de vier stappen.

Aankomst in het ziekenhuis

 • Een medewerker van ons team ontvangt je en begeleidt je naar je kamer.
 • We overlopen je klachten en medische voorgeschiedenis. Het is belangrijk dat we ook de thuismedicatie overlopen en dat je alle genomen bloedverdunners vermeldt (ook als je ze intussen niet meer neemt).
 • Geef op tijd alle nodige formulieren of attesten af die je arts moet invullen (bv. afwezigheidsattest voor werk/school, attesten voor het ziekenfonds ...).

Voor de operatie

 • De verpleegkundige informeert je op welk tijdstip je ingreep ongeveer plaatsvindt.
 • Verwijder juwelen, contactlenzen, tandprothesen, andere prothesen ...
 • De enige toegelaten kledingstukken zijn een operatiehemd en antiflebitiskousen. Heb je zo'n kousen thuis, breng ze dan gerust mee.

De antiflebitiskousen moet je dragen tot de dag van je ontslag.

Transport naar de voorbereiding

 • Een medewerker van het patiëntenvervoer brengt je naar de voorbereiding waar de collega’s van de operatiezaal je ontvangen en verder begeleiden.

Na de ingreep

Je wordt wakker in de ontwaakzaal (PAZA) waar we je van nabij observeren tot je voldoende wakker bent. Daarna brengen we je terug naar de afdeling.

De eerste pijnmedicatie krijg je via een infuus volgens schema. De verpleegkundige voert regelmatige controle uit over:

 • neurologische functies: trek- en duwkracht van de benen.
 • parameters: bloeddruk, pols, temperatuur en zuurstofwaarden.
 • pijn.

Als je niet misselijk bent, mag je een slokje water drinken en een potje yoghurt eten. Als dat goed lukt, starten we daarna met lichte voeding.

Verder verblijf op de afdeling

 • We geven je instructies over hoe je best voor het eerst opstaat. De eerste keer opstaan kan meestal pas de dag na de ingreep. Volg de instructies strikt op.
 • Elke dag komt een neurochirurg langs op de kamer samen met de dienstverantwoordelijke of dagverantwoordelijke. In overleg beslissen we wanneer je het ziekenhuis mag verlaten.

Je verblijft gemiddeld twee nachten op de afdeling na deze ingreep.

Ontslag uit het ziekenhuis

 • Vraag je arts naar eventuele attesten of formulieren die je nodig hebt bij ontslag (bv. afwezigheidsattest voor werk/school, attest voor het ziekenfonds ...).
 • Voor je vertrek brengt de verpleegkundige een nieuw spatwaterdicht verband aan.
 • Instructies voor de wondzorg en de datum waarop de hechtingen verwijderd mogen worden, vind je terug op je ontslagbrief.

Opvolgafspraak

De neurochirurg ziet je graag terug een zestal weken na de ingreep. Bij je ontslag krijg je een precieze datum voor de opvolgafspraak.

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 09-april-2021.

Neurochirurgie

Naar boven

AZ Sint-Lucas & Volkskliniek

Groenebriel 1
9000 Gent

GPS adres

Terhagen

09 224 61 11
info@azstlucas.be
Qualicor Europe Logo RGB

AZ Sint-Lucas behaalde het Qmentum-kwaliteitslabel van Qualicor Europe

made by