Wat is een NMR enterografie?

NMR staat voor Nucleaire Magnetische Resonantie. We noemen dit ook MRI (Magnetic Resonance Imaging) of kortweg MR. Met een NMR-scan maken we doorsneden van het menselijk lichaam. Het toestel gebruikt radiogolven en een krachtige magneet, in plaats van röntgenstralen, om beelden te maken. Bij een NMR enterografie maken we de dunne darm zichtbaar met behulp van een suikeroplossing (Mannitol) en een contrastvloeistof.

Doel van het onderzoek

Met een MRI-scan van de dunne darm sporen we problemen en aandoeningen in de dunne darm op, zoals een ontsteking van de dunne darm (vb. door de ziekte van Crohn), een obstructie, een tumor ...

Hoe bereid ik me het best voor?

 • Voor dit onderzoek is het noodzakelijk dat je nuchter blijft, wat wil zeggen dat je 4 uur voor het onderzoek niet meer mag eten of drinken.
 • Je mag wel nog je medicatie innemen met een klein slokje water. Medicatie tegen suikerziekte moet je innemen na het onderzoek. Als je insuline moet spuiten, overleg dan eerst met de arts die je hiervoor behandelt.
 • Bij aankomst krijg je de suikeroplossing (1,5 liter) om op te drinken. Hiervoor krijgt je één uur (1 beker per 10 minuten), kom dus zeker op tijd, anders loop je het risico dat jouw onderzoek niet kan doorgaan.
 • Als het mogelijk is dat je zwanger bent, meld dit dan zeker voor de start van het onderzoek.

Verloop van het onderzoek

Ga na de centrale inschrijving naar de dienst medische beeldvorming in straat 21 en meld je aan bij het secretariaat. Je krijgt een vragenlijst die je zo volledig mogelijk invult. Dit zorgt ervoor dat het onderzoek op een veilige manier kan plaatsvinden. Na registratie ga je naar de wachtzaal die wij jou toewijzen. De verpleegkundige of technoloog haalt je op uit de wachtzaal en begeleidt je naar een kleedkamer.

 • Bij aankomst krijg je de suikeroplossing die je helemaal opdrinkt om de dunne darm goed open te zetten.
 • We bekijken jouw vragenlijst en stellen eventueel bijkomende vragen.
 • Omdat de NMR gebruikmaakt van een sterk magneetveld, moet je alle metalen voorwerpen verwijderen. Je houdt enkel jouw slip en hemd of T-shirt aan (zonder metaal!). Vrouwen moeten hun bh uitdoen. Draag geen juwelen en doe geen mascara op. Haarspelden, uurwerk, bril, hoorapparaten en een kunstgebit moet je uitdoen. Je kunt alles veilig achterlaten in de kleedkamer.
 • De NMR-technoloog prikt voor het onderzoek een ader in de arm aan voor het infuus. Via het infuus dienen we tijdens het onderzoek een contrastvloeistof en medicatie (Buscopan®) toe om de darmen tot rust te brengen.
 • Tijdens het onderzoek lig je bij voorkeur op je buik. Je krijgt oordopjes in en een hoofdtelefoon om je te beschermen tegen het kloppende geluid van het NMR-toestel. Je krijgt ook een rubberen peer in de hand waarop je kunt drukken om een alarmsignaal te geven als je hulp nodig hebt. De tafel waarop je ligt, wordt in een tunnel geschoven die vooraan en achteraan open is.
 • Probeer niet te bewegen, anders mislukt het onderzoek. Tijdens het maken van de beelden hoor je een intens kloppend geluid.
 • We vragen je regelmatig om uw adem in te houden.
 • Het onderzoek duurt in totaal ongeveer 20 minuten. Via een camera en een luidspreker is er de hele tijd direct contact tussen jou en het paramedisch team.

Na het onderzoek

Na het onderzoek verwijderen we het infuus en kleed je je opnieuw aan. De verpleegkundige of technoloog bekijkt of de opnames technisch in orde zijn en bespreekt met de radioloog of verder onderzoek moet plaatsvinden. Als de opnames in orde zijn mag je de dienst verlaten.

De eventueel toegediende contrastvloeistof heeft geen enkele invloed op je lichaam en zal de komende uren via de urine volledig uit het lichaam verdwijnen. Je mag gewoon eten en drinken, je medicatie innemen en je activiteiten hervatten.

De radioloog kan het resultaat van het onderzoek niet meteen meedelen. Hij vergelijkt de beelden ook vaak met voorgaande onderzoeken in je dossier. We bezorgen het uiteindelijke resultaat aan de aanvragende arts en/of de huisarts.

Voorzorgen

 • Verwittig onze medewerkers als je in het verleden ooit een allergische reactie vertoonde na het toedienen van een contrastmiddel voor een NMR-onderzoek. Het contrastmiddel gadolinium bevat geen jodium. Jodiumallergie is dus geen probleem.
 • Als het mogelijk is dat je zwanger bent, meld dit dan zeker voor de start van het onderzoek.
 • Als je een pacemaker en/of defibrillator hebt, moeten we dit op voorhand weten, zodat we voor en na het onderzoek een afspraak met de cardioloog kunnen vastleggen. Die zorgt ervoor dat het toestel in een NMR-veilige modus staat.
 • Een neurostimulator en cochleair implant (elektrische binnenoorprothese) mogen niet onder onze NMR-toestellen.

Hoe maak ik een afspraak?

Dit onderzoek gebeurt enkel op afspraak. Jij of je arts neemt contact op met de dienst medische beeldvorming. Je arts voorziet een voorschrift met daarop het onderzoek en de reden waarom dit moet gebeuren. Breng dit voorschrift mee, anders kunnen we het onderzoek niet uitvoeren.

Ga bij aankomst in het ziekenhuis altijd eerst met je identiteitskaart langs de centrale inschrijving in straat 60, voor je naar de dienst medische beeldvorming komt.

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 26-november-2020.

Medische beeldvorming (radiologie)

Naar boven

AZ Sint-Lucas & Volkskliniek

Groenebriel 1
9000 Gent

GPS adres

Terhagen

09 224 61 11
info@azstlucas.be
Qualicor Europe Logo RGB

AZ Sint-Lucas behaalde het Qmentum-kwaliteitslabel van Qualicor Europe

made by