Wat is een NMR full body?

NMR staat voor Nucleaire Magnetische Resonantie. We noemen dit ook MRI (Magnetic Resonance Imaging) of kortweg MR. Met een NMR-scan maken we doorsneden van het menselijk lichaam. Het toestel gebruikt radiogolven en een krachtige magneet, in plaats van röntgenstralen, om beelden te maken. Bij een NMR Full Body brengen we het volledige lichaam in beeld.

Hoe bereid ik me het best voor?

 • Je hoeft niet nuchter te zijn. Een licht ontbijt is toegestaan en je mag je gewone medicatie innemen.
 • Bij aankomst op de dienst medische beeldvorming krijg je ananassap. Dit moet je opdrinken 1 of 2 uur voor het NMR-onderzoek (1 of een halve beker per 10 minuten). Kom dus zeker op tijd, anders loop je het risico dat jouw onderzoek niet kan doorgaan.
 • Als het mogelijk is dat je zwanger bent, meld dit dan zeker voor de start van het onderzoek.

Verloop van het onderzoek

Na de inschrijving aan de kiosk in straat 60, ga je naar de dienst medische beeldvorming in straat 21 en meld je aan bij het secretariaat. Je krijgt een vragenlijst die je zo volledig mogelijk invult. Dit zorgt ervoor dat het onderzoek op een veilige manier kan plaatsvinden. Na registratie ga je naar de wachtzaal die wij jou toewijzen. De verpleegkundige of technoloog haalt je op uit de wachtzaal en begeleidt je naar een kleedkamer.

 • Eén tot twee uur voor het onderzoek drink je 1 liter ananassap om een storend signaal uit de darmen te onderdrukken.
 • We bekijken jouw ingevulde vragenlijst en we stellen eventueel bijkomende vragen.
 • Omdat de NMR gebruikmaakt van een sterk magneetveld, moet je alle metalen voorwerpen verwijderen. Je houdt enkel je slip en hemd of T-shirt aan (zonder metaal!). Vrouwen moeten hun bh uitdoen. Draag geen juwelen en doe geen mascara op. Haarspelden, uurwerk, bril, hoorapparaten en een kunstgebit moet je uitdoen. Je kunt alles veilig achterlaten in de kleedkamer.
 • De NMR-technoloog prikt voor het onderzoek een ader in de arm aan voor het infuus. Via het infuus dienen we tijdens het onderzoek mogelijks een contrastvloeistof toe. Dit is niet bij elk full body onderzoek nodig.
 • Tijdens het onderzoek lig je op de rug. Je krijgt oordopjes in en een hoofdtelefoon om je te beschermen tegen het kloppende geluid van het NMR-toestel. Je krijgt ook een rubberen peer in de hand waarop je kunt drukken om een alarmsignaal te geven als je hulp nodig hebt. De tafel waarop je ligt, wordt in een tunnel geschoven die vooraan en achteraan open is.
 • Probeer niet te bewegen, anders mislukt het onderzoek. Tijdens het maken van de beelden hoor je een intens kloppend geluid.
 • We vragen je regelmatig om de adem in te houden.
 • Het onderzoek duurt ongeveer 50 minuten. Via een camera en een luidspreker is er de hele tijd direct contact tussen jou en het paramedisch team.

Na het onderzoek

Na het onderzoek kleed je je opnieuw aan. De verpleegkundige of technoloog bekijkt of de opnames technisch in orde zijn en bespreekt met de radioloog of verder onderzoek moet plaatsvinden. Als de opnames in orde zijn mag je de dienst verlaten.

De eventueel toegediende contrastvloeistof heeft geen enkele invloed op je lichaam en zal de komende uren via de urine volledig uit het lichaam verdwijnen. Je mag gewoon eten en drinken, je medicatie innemen en je activiteiten hervatten.

De radioloog kan het resultaat van het onderzoek niet meteen meedelen. Hij vergelijkt de beelden ook vaak met voorgaande onderzoeken in je dossier. We bezorgen het uiteindelijke resultaat aan de aanvragende arts en/of de huisarts.

Voorzorgen

 • Verwittig onze medewerkers als je in het verleden ooit een allergische reactie vertoonde na het toedienen van een contrastmiddel voor een NMR-onderzoek. Het contrastmiddel gadolinium bevat geen jodium. Jodiumallergie is dus geen probleem.
 • Als het mogelijk is dat je zwanger bent, meld dit dan zeker voor de start van het onderzoek.
 • Als je een pacemaker en/of defibrillator hebt, moeten we dit op voorhand weten, zodat we voor en na het onderzoek een afspraak met de cardioloog kunnen vastleggen. Die zorgt ervoor dat het toestel in een NMR-veilige modus staat.
 • Een neurostimulator en cochleair implant (elektrische binnenoorprothese) mogen niet onder onze NMR-toestellen.

Hoe maak ik een afspraak?

Dit onderzoek gebeurt enkel op afspraak. Jij of je arts neemt contact op met de dienst medische beeldvorming. Je arts voorziet een voorschrift met daarop het onderzoek en de reden waarom dit moet gebeuren. Breng dit voorschrift mee, anders kunnen we het onderzoek niet uitvoeren.

Ga bij aankomst in het ziekenhuis altijd eerst met je identiteitskaart langs de centrale inschrijving in straat 60, voor je naar de dienst medische beeldvorming komt.

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 26-november-2020.

Medische beeldvorming (radiologie)

Naar boven

AZ Sint-Lucas & Volkskliniek

Groenebriel 1
9000 Gent

GPS adres

Terhagen

09 224 61 11
info@azstlucas.be
Qualicor Europe Logo RGB

AZ Sint-Lucas behaalde het Qmentum-kwaliteitslabel van Qualicor Europe

made by