Respiratoire revalidatie

Afdeling: Longziekten

Patiënten met acute, chronische of steeds terugkerende luchtwegproblemen en –infecties zijn erg gebaat bij ademhalingskinesitherapie.

Via de behandeling willen we:

  • de luchtwegen vrijmaken van slijmen,
  • het ademen vergemakkelijken door de ademspieren te trainen en zo de longen optimaal te gebruiken. Door de spieren te trainen kun je met een lagere longinhoud toch nog een actief leven leiden.
  • Optimaal verloop van de operatie: voordien, tijdens en na.

Wat is respiratoire revalidatie?

Respiratoire revalidatie is een onderdeel van de kinesitherapie die op vrij korte termijn een belangrijke (r)evolutie heeft doorgemaakt. Vroegere technieken zoals tappotage waarbij men door ritmisch de borstkas te bekloppen probeerde de slijmen te evacueren, hebben plaats gemaakt voor meer wetenschappelijk onderbouwde technieken die via luchtverplaatsingen in de longen zelf werken.

Pulmonaire autogene drainage is een therapie waarbij de patiënt onder begeleiding leert de longen te draineren en zo slijm op te hoesten. Hierbij kunnen extra hulpmiddelen gebruikt worden. Zo zorgt een PEP-toestel (positive expiratory pressure) via een ingestelde weerstand aan de mond, dat de luchtwegen niet toeklappen tijdens het uitademen, zodat de slijmen zich richting de mond kunnen verplaatsen. Een flutter veroorzaakt via een wisselende weerstand bijkomende trillingen in de luchtwegen, waardoor de slijmen makkelijker loskomen. Beide hulpmiddelen kun je aankopen via de apotheek, zodat je de therapie kunt verderzetten na de ziekenhuisopname.

In bepaalde situaties kan een probleem erg hardnekkig zijn of kan een onbewuste patiënt onvoldoende meewerken tijdens de behandeling. In zulke situaties beheersen onze kinesisten over meer geavanceerde technieken met behulp van IPV-toestellen (= intrapulmonale percussie ventilatie= door in de long vibraties teweeg te brengen, mobiliseren we het slijm). Op intensieve zorgen kan zo zelfs een geïntubeerde patiënt losgekoppeld worden van het beademingstoestel om behandeld te worden. De inzetbaarheid van dit toestel is bijzonder divers: van patiënten met spierziekten en dus ook verzwakte ademhalingsspieren tot patiënten met erg hardnekkige slijmen.

Naast het draineren van de longen, kan het ook belangrijk zijn de longen goed te helpen gebruiken en daarbij is een goede algemene conditie essentieel. Met algemene oefeningen trainen we de spierkracht van bovenste en onderste ledematen en verbeteren zo de uithouding, de borstkasbeweeglijkheid en de gang. Een soort van fitness op maat van de longen van elke individuele patiënt.

Bij iedere patiënt is het een zoektocht naar wat voor hem of haar het beste resultaat geeft. De kinesitherapeut stelt op basis van de diagnose en symptomen het juiste behandelschema op.

De SP- afdeling: wanneer langere revalidatie noodzakelijk is

Niet elke patiënt kan even vlot revalideren. Om de thuissituatie voor te bereiden kan een langere opname op onze SP-dienst noodzakelijk blijken. De aandacht blijft zowel secreties mobiliseren, zuurstoftransport optimaliseren als het trainen van de inspanningscapaciteit- en kracht.

Ook de samenwerking met de dienst ergotherapie en de voorbereidingen bij het ontslag door de sociale dienst, betekenen een meerwaarde voor het herstel van de patiënt. Zo vermijden we ook een snelle heropname.

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 16-maart-2021.
Naar boven

AZ Sint-Lucas & Volkskliniek

Groenebriel 1
9000 Gent

GPS adres

Terhagen

09 224 61 11
info@azstlucas.be
Qualicor Europe Logo RGB

AZ Sint-Lucas behaalde het Qmentum-kwaliteitslabel van Qualicor Europe

made by