Wanneer is een schildklieroperatie nodig?

Het verwijderen van de schildklier kan om verschillende redenen nodig zijn:

  • De schildklier produceert te veel hormonen en medicatie kan dit niet voldoende genezen.
  • Er zit een knobbel (nodule) in de schildklier. Dit kan de oorzaak zijn van een te hard werkende schildklier. De nodule kan goed- of kwaadaardig zijn. Vaak kunnen we door een operatie vaststellen of een gezwel kwaadaardig is of niet.
  • De schildklier bevat veel knobbels die zo groot zijn geworden dat je last hebt met ademhalen, slikken of spreken (goiter of krop).
  • Esthetische bezwaren (uitwendig zichtbare schildklier).

Soorten schildklieroperaties

Totale thyroïdectomie

We verwijderen de schildklier volledig. Dat kan nodig zijn als de schildklier zo groot is dat slikken of ademen moeilijk worden. Ook een abnormale werking van de schildklier of schildklierkanker kunnen redenen zijn voor een volledige verwijdering.

Hemithyroïdectomie of lobectomie

We verwijderen één helft van de schildklier in zijn geheel. Bijvoorbeeld bij een knobbel in een helft van de schildklier, waarbij het onduidelijk is of de knobbel goedaardig of kwaadaardig is.

Verloop van de operatie

Bij een schildklieroperatie lig je met het hoofd zo ver mogelijk achterover. Via een horizontale snee in een huidplooi van de hals maken we de schildklier los van de luchtpijp en de omgevende structuren. We zoeken daarbij de stembandzenuw en bijschildkliertjes op en sparen ze zorgvuldig. Afhankelijk van het soort operatie laten we één of twee dunne slangetjes (drains) in het operatiegebied achter om bloed dat zich daar nog verzamelt te kunnen afvoeren.

We sturen de verwijderde schildklier op naar het laboratorium om te laten onderzoeken door de anatoompatholoog. Het resultaat hiervan wordt op de vervolgafspraak besproken.

Complicaties

Een schildklieroperatie is een veilige operatie met weinig complicaties en een vlot herstel. Bij elke operatie bestaat de kans op complicaties. Zo zijn er ook bij deze operatie de normale risico’s zoals trombose, longontsteking, nabloeding en wondinfectie.

Er zijn ook enkele complicaties die eigen zijn aan de ingreep:

  • Letsels van de stembandzenuw: dit komt zelden voor bij een goedaardige aandoening en is bovendien meestal van voorbijgaande aard. Je merkt meteen na de operatie dat je hees bent en iets moeilijker praat. Dit herstelt zich gewoonlijk na enkele dagen of weken. Ook als de stembandzenuw niet beschadigd is, kunnen er tijdelijk stemveranderingen zijn.
  • Tekort aan bijschildklierhormoon: door de ingreep kunnen de bijschildklieren tijdelijk minder goed functioneren. Daarom controleren we je bloed de eerste dagen na de ingreep dagelijks. Bij een te laag calciumgehalte is het soms nodig om tijdelijk calcium in te nemen.

Inname schildklierhormoon

Door de operatie is de schildklierhormoonproductie gedeeltelijk (bij halve verwijdering) of volledig (bij volledige verwijdering) stilgevallen. Daarom moet je, wellicht blijvend, schildklierhormoon innemen.

Een week na de ingreep starten we de medicatie op. De verdere opvolging van de schildklierfunctie gebeurt door de endocrinoloog.

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 01-april-2021.

Neus-, keel- en oorziekten, hoofd- en halsheelkunde

Naar boven

AZ Sint-Lucas & Volkskliniek

Groenebriel 1
9000 Gent

GPS adres

Terhagen

09 224 61 11
info@azstlucas.be
Qualicor Europe Logo RGB

AZ Sint-Lucas behaalde het Qmentum-kwaliteitslabel van Qualicor Europe

made by