Sentinelklierprocedure

Afdeling: Oncologie

Soms kunnen tumorcellen zich vanuit de borst via de lymfevaten verplaatsen naar de lymfeklieren (meestal) van de oksel. Om dit te onderzoeken spuiten we de dag voor de ingreep een licht radioactieve stof in de borst. Het product volgt het traject van de lymfebanen richting oksel. De eerste klier die dit product opneemt, noemen we de schildwachtklier of sentinelklier.

De dag van je ingreep wordt je opnieuw verwacht op de dienst nucleaire geneeskunde om aan te duiden waar die eerste klier zich bevindt. Tijdens de ingreep spuit de arts nog een blauwe kleurstof in als extra controle (dit geeft een blauw-groene kleur aan de urine. De stoelgang kan ook groen zien gedurende twee dagen en je kunt een grauwe kleur vertonen de dag van de ingreep).

Met een probe wordt de radioactiviteit, en dus de sentinelklier, opgezocht en verwijderd. Met een sneltest onderzoeken we of er al dan niet kwaadaardige cellen in de sentinelklier zitten. Als er zich geen kwaadaardige cellen in de sentinelklier bevinden, kunnen de okselklieren gespaard worden. Als er wel kwaadaardige cellen aanwezig zijn, verwijderen we de overige klieren in de oksel.

In de week na de operatie onderzoeken we de sentinelklier nog nauwkeuriger. Heel soms vinden we toch nog kwaadaardige cellen. In dat geval is er soms een tweede ingreep nodig om de klieren te verwijderen.

Lees hier meer over de okselklieruitruiming
De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 17-juli-2023.
Naar boven

AZ Sint-Lucas & Volkskliniek

Groenebriel 1
9000 Gent

GPS adres

Terhagen

09 224 61 11
info@azstlucas.be
Qualicor Europe Logo RGB

AZ Sint-Lucas behaalde het Qmentum-kwaliteitslabel van Qualicor Europe

made by