SIG-infiltratie

Afdeling: Pijncentrum

Op deze pagina

Een SIG-infiltratie is de therapeutische infiltratie van het sacro-iliacale gewricht (SIG)

Belangrijk!

 • Stop bloedverdunners in samenspraak met je huisarts of het pijncentrum.
 • Je moet niet nuchter zijn.
 • Je mag niet zelf met de wagen naar huis rijden.
 • Kom op het uur dat door ons secretariaat werd meegegeven.
 • Je krijgt geen sms ter bevestiging van de afspraak.

Wat is een SIG-infiltratie?

De beide sacro-iliacale gewrichten (SIG) zitten laag in de rug. Ze verbinden het heiligbeen (sacrum) met de iliacale vleugels van het bekken. Onder andere door artrose of ontsteking kan dit gewricht pijn veroorzaken. De pijn bevindt zich ter hoogte van de lage rug en bil en straalt mogelijks uit naar de flank, de lies of het bovenbeen.

Bij een therapeutische infiltratie van het sacro-iliacale gewricht wordt het gewricht met behulp van röntgenstralen in beeld gebracht. Er wordt in de gewrichtsspleet geprikt en er wordt lokale verdoving en een ontstekingsremmend medicijn ingespoten. Doorgaans is dit cortisone.

De behandeling gebeurt ambulant. De ontstekingsremmer begint pas ten vroegste na 24 uur te werken. Het kan een aantal dagen duren vooraleer het effect van de behandeling duidelijk wordt. Soms zijn er meerdere infiltraties nodig om het effect te bestendigen.

Voorbereiding

 • Therapeutische infiltratie van het sacro-iliacaal gewricht gebeurt ambulant. Er is dus geen (dag-)opname in het ziekenhuis nodig.
 • Thuis mag je op de dag van de behandeling eten en drinken zoals gewoonlijk.
 • Thuismedicatie en pijnstillers mag je innemen zoals gewoonlijk.
 • Als je bloedverdunners inneemt, moet je dat op de consultatie en bij het inplannen van de behandeling melden. Aspirine mag je doornemen. Voor de andere bloedverdunners krijg je advies op maat. Volg dat nauwgezet op.
 • Je mag de dag van de behandeling niet actief deelnemen aan het verkeer. Zorg ervoor dat iemand jou naar huis kan brengen na de behandeling.
 • In de dagzaal en tijdens de behandeling mag er geen bezoek bij je blijven. Je begeleider kan intussen in de lounge of de cafetaria verblijven (gelijkvloers).
 • Als je op de dag van de behandeling koorts hebt of ziek bent, neem dan contact op met het secretariaat van het pijncentrum op het nummer 09 224 50 19.
 • Röntgenstraling is schadelijk voor het ongeboren kind. Als je zwanger bent of een vermoeden daarvan hebt, meld dit dan aan de verpleegkundige of arts.
 • Ben je overgevoelig voor latex, jodium, pleisters, contrast- of verdovingsvloeistof, meld dit dan aan de verpleegkundige of arts.

Inschrijving en opname

Schrijf je in straat 60 (vlak naast het onthaal) met je identiteitskaart in voor een consultatie pijncentrum. Volg de wegwijzers naar straat 79 (eerste verdieping). Scan ter hoogte van wachtzaal B de QR-code op je klevers en neem plaats in wachtzaal B.

We vragen je om een korte vragenlijst in te vullen en te ondertekenen. Daarna wacht je in de aangeduide wachtzaal tot we je binnenroepen in de behandelzaal.

De behandeling

Bij het binnenkomen van de behandelruimte ontmoet je de behandelende arts en de pijnverpleegkundige. In deze zaal zie je verder een beeldscherm en een röntgenapparaat. Deze toestellen zijn nodig om de juiste plaats voor de prik te bepalen. Geef de ingevulde vragenlijst en eventuele doorverwijsbrieven af aan de arts.

Je hoeft je niet om te kleden. Maak enkel de knop van je broek los zodat je rug makkelijk ontbloot kan worden. Je schoenen hou je aan.

Er wordt gevraagd om op de buik op de behandeltafel te gaan liggen. Vervolgens ontsmet een verpleegkundige je rug met een koude roodbruine ontsmettingsstof.

De arts plaatst onder geleide van de röntgenstralen een naald ter hoogte van het SIG aan één of beide kanten. Eens ter plaatse wordt geïnfiltreerd met lokale verdoving en een ontstekingsremmer (meestal cortisone).

Na het verwijderen van de naald(en) wordt een doucheverbandje aangelegd. Je hoeft geen verdere wondzorg te voorzien.

Na de behandeling

Na de behandeling mag je onmiddellijk naar huis. Indien nodig kan een bijkomende afspraak gemaakt worden aan het secretariaat.

Op de dag van de behandeling mag je niet actief deelnemen aan het verkeer omwille van mogelijk voorbijgaand slaperig gevoel of verminderde kracht in de rug, het zitvlak of de benen. Zorg op voorhand zelf voor een begeleider of bezoldigd vervoer of neem het openbaar vervoer.

Er wordt voor deze behandeling één dag arbeidsongeschiktheid voorzien, met name de dag van de behandeling zelf.

Wat te verwachten van de behandeling?

Je kunt last krijgen van napijn ten gevolge van de behandeling. Deze pijn kan een paar dagen aanhouden. Je kunt hiertegen gerust een pijnstiller innemen.

De cortisone heeft ten vroegste effect na 24 uur. Het effect neemt toe in de dagen erna. Doorgaans wordt het resultaat van de behandeling pas na een tiental dagen beoordeeld.

Soms dient de behandeling meer dan één keer uitgevoerd te worden om een goede respons te bekomen. Er wordt minstens twee weken tijd gelaten tussen twee behandelingen.

Normaal gezien kom je een paar weken na de behandeling terug op consultatie bij de pijnspecialist of bij je doorverwijzende arts.

Mogelijke bijwerkingen

De behandeling is over het algemeen veilig. Aan elke interventie zijn echter mogelijke nevenwerkingen en kans op complicaties verbonden. De meest voorkomende bijwerking is pijn. Dit is slechts tijdelijk en verdwijnt na enkele dagen.

Mogelijke nevenwerkingen van cortisone zijn blozen, zweten, hartkloppingen, kloppende hoofdpijn, emotionaliteit, verhoogde bloeddruk en tijdelijke verhoging van de bloedsuikerspiegel.

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 28-januari-2022.
Naar boven

AZ Sint-Lucas & Volkskliniek

Groenebriel 1
9000 Gent

GPS adres

Terhagen

09 224 61 11
info@azstlucas.be
Qualicor Europe Logo RGB

AZ Sint-Lucas behaalde het Qmentum-kwaliteitslabel van Qualicor Europe

made by