Mensen met een gehoorverlies hebben vaak als eerste klacht dat ze spraak nog wel kunnen horen, maar niet verstaan. Om dit in kaart te brengen, kan men een spraakaudiometrie of spraakverstaanbaarheidstest afnemen om het spraakverstaan van woorden na te gaan bij verschillende luidheden.

Verloop van de test

Tijdens deze test krijg je woorden te horen via een hoofdtelefoon. Deze woorden worden op verschillende luidheden aangeboden. Je moet de woorden herhalen. De audioloog gaat na welke woorden correct worden herhaald en welke fouten er worden gemaakt. Per intensiteitsniveau wordt het percentage correcte antwoorden berekend. Deze waarden worden uitgezet in een grafiek (het spraakaudiogram).

Soms wordt er bij deze test op de achtergrond ook ruis aangeboden, dan spreekt men van een spraakaudiometrie in ruis. Deze test wordt uitgevoerd aan beide oren met 3 verschillende intensiteiten van achtergrondgeruis. Op die manier wordt het spraakverstaan in achtergrondlawaai nagegaan.

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 16-oktober-2020.

Neus-, keel- en oorziekten, hoofd- en halsheelkunde

Naar boven

AZ Sint-Lucas & Volkskliniek

Groenebriel 1
9000 Gent

GPS adres

Terhagen

09 224 61 11
info@azstlucas.be
Qualicor Europe Logo RGB

AZ Sint-Lucas behaalde het Qmentum-kwaliteitslabel van Qualicor Europe

made by