Lumbale sympathicusblokkade

Afdeling: Pijncentrum

Belangrijk!

 • Stop bloedverdunners in samenspraak met je huisarts of het pijncentrum.
 • Je moet niet nuchter zijn.
 • Je mag niet zelf met de wagen naar huis rijden.
 • Kom op het uur dat door ons secretariaat werd meegegeven.
 • Je krijgt geen sms ter bevestiging van de afspraak.

Wat is een sympathicusblokkade?

De lumbale sympathicus is een streng zenuwkluwen die aan de voorzijde van de lage rugwervels ligt. De zenuwbanen maken deel uit van het onwillekeurige zenuwstelsel. Je kunt deze zenuwen dus niet zelf kan beïnvloeden of ‘sturen’.

Door deze zenuwbaan te verdoven, kunnen we nagaan of de pijn afneemt. Dat noemen we een proefblokkade. Helpt deze verdoving, dan gaan we in een volgende behandeling over tot een langdurige blokkade met behulp van radiofrequente stroom of alcohol, waardoor de pijn gedurende langere tijd kan verminderen.

Door de blokkade vermindert de pijngeleiding van de zenuw en openen de bloedvaten in het been.

We passen deze behandeling vooral toe bij circulatiestoornissen van het been en bij bepaalde zenuwpijnen.

Voorbereiding

 • Voor de behandeling is een korte dagopname nodig.
 • Thuis mag je op de dag van de behandeling eten en drinken zoals gewoonlijk.
 • Thuismedicatie en pijnstillers mag je innemen zoals gewoonlijk met uitzondering van bloedverdunners.
 • Als je bloedverdunners inneemt, moet je dat op de consultatie en bij het inplannen van de behandeling melden. Aspirine mag je doornemen. Andere bloedverdunners moet je een aantal dagen voor de behandeling stoppen. Volg het advies dat je krijgt nauwgezet op.
 • Je hoeft geen nachtkledij of toiletgerief mee te brengen.
 • Je mag de dag van de behandeling niet actief deelnemen aan het verkeer. Zorg ervoor dat iemand jou naar huis kan brengen na de behandeling.
 • In de dagzaal en tijdens de behandeling mag er geen bezoek bij je blijven. Je begeleider kan intussen in de lounge of de cafetaria verblijven (gelijkvloers).
 • Als je op de dag van de behandeling koorts hebt of ziek bent, neem dan contact op met het secretariaat van het pijncentrum op het nummer 09 224 50 19.
 • Röntgenstraling is schadelijk voor het ongeboren kind. Als je zwanger bent of een vermoeden daarvan hebt, meld dit dan aan de verpleegkundige of arts.
 • Ben je overgevoelig voor latex, jodium, pleisters, contrast- of verdovingsvloeistof, meld dit dan aan de verpleegkundige of arts.
 • Je kledij en persoonlijke spullen worden opgeborgen in een koffer aan het voeteneinde van jouw bed. De koffer blijft bij je. Breng zo weinig mogelijk spullen mee en vermijd grote handtassen zodat alles in de koffer past.
 • Als het echt nodig is, kun je gebruik maken van een locker. Hiervoor heb je een muntstuk van 1 euro of 2 euro nodig.

Inschrijving en opname

Schrijf je in straat 60 (vlak naast het onthaal) met je identiteitskaart in voor een dagopname pijncentrum. Volg de wegwijzers naar straat 79 (eerste verdieping). Scan ter hoogte van wachtzaal A de QR-code op je klevers en neem plaats in wachtzaal A.

Een verpleegkundige van het dagziekenhuis komt je halen uit de wachtzaal. In een afgescheiden opnamelokaal overlopen we alle medisch relevante zaken.

Vervolgens krijg je een bed met koffer toegewezen in de opnamezaal. Om praktische redenen kan er geen bezoek bij je blijven. Je trekt een operatiehemd aan dat sluit aan de achterkant. Je bh en broek mag je dan aanhouden. We prikken een waakinfuus waarlangs we zo nodig medicatie kunnen toedienen tijdens of vlak na de behandeling.

De behandeling

Tijdens de behandeling lig je op de buik. Een verpleegkundige ontsmet met een koude, roodbruine of kleurloze ontsmettingsstof de prikplaats en brengt een steriele doek aan.

Bij de proefbehandeling krijg je vlakbij de zenuw een kleine hoeveelheid verdovende stof ingespoten. Hierdoor wordt de zenuw tijdelijk geblokkeerd en is het goed mogelijk dat je de pijn minder voelt. Het effect kan enkele uren tot enkele weken duren.

Bij een langdurige zenuwblokkade maken we gebruik van elektrische stroom of alcohol. Via elektrische stroom controleren we de positie van de naald. Je kunt een drukkend of tintelend gevoel in de rug of in het been voelen. Meld dit onmiddellijk en vertel wat en waar je iets voelt. Staat de naald op de juiste plaats, dan behandelen we de zenuw met radiofrequente stroom en/of alcohol. Hiervan voel je weinig tot niets. Met deze behandeling kunnen we de pijngeleiding in de zenuw voor langere tijd onderbreken.

Na de behandeling

Na de behandeling moet je ongeveer 2 tot 4 uur in het pijncentrum blijven (hangt af van hoeveel kanten zijn behandeld). De verpleegkundige volgt je toestand regelmatig op. Na de behandeling maak je een nieuwe afspraak bij de arts om je behandeling te evalueren en eventueel over te gaan tot een behandeling met elektrische stroom.

Op de dag van de behandeling mag je niet actief deelnemen aan het verkeer. Zorg op voorhand zelf voor een begeleider of bezoldigd vervoer of neem het openbaar vervoer.

Wat te verwachten van de behandeling?

De plaatselijke verdoving die je krijgt bij een proefblokkade is na korte tijd uitgewerkt. Dat kan variëren van enkele uren tot enkele weken. Hierna zal je waarschijnlijk terug dezelfde pijn en ongemakken ervaren als voor de behandeling.

Voelde je een duidelijke pijnvermindering, dan gaan we over tot een langdurige blokkade met elektrische stroom of met alcohol (bij vasculaire problemen).

Mogelijke neveneffecten

Nevenwerkingen komen gelukkig zelden voor. Een mogelijke complicatie is een zwelling van het been en/of de voet. Dat komt omdat er meer bloed naar het been gaat dan voor de behandeling.

Ook kan er na de behandeling tijdelijke zenuwpijn of gevoelsvermindering optreden in de lies of in het bovenbeen. Aanraking geeft hierbij soms een vreemd gevoel. In de loop van de volgende weken zal het gevoel vanzelf langzaam terugkeren.

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 07-februari-2022.
Naar boven

AZ Sint-Lucas & Volkskliniek

Groenebriel 1
9000 Gent

GPS adres

Terhagen

09 224 61 11
info@azstlucas.be
Qualicor Europe Logo RGB

AZ Sint-Lucas behaalde het Qmentum-kwaliteitslabel van Qualicor Europe

made by