Transforaminale epidurale infiltratie

Afdeling: Pijncentrum

Op deze pagina

Een epidurale infiltratie is een inspuiting met corticoïden en een lokaal verdovende stof in de epidurale ruimte. Bij een transforaminale infiltratie dienen we de medicatie zo dicht mogelijk bij de aangetaste zenuw (aan een specifieke zijde en op een specifiek niveau) toe.

Belangrijk

 • Stop bloedverdunners in samenspraak met je huisarts of het pijncentrum.
 • Je moet niet nuchter zijn.
 • Je mag niet zelf met de wagen naar huis rijden.
 • Kom op het uur dat door ons secretariaat werd meegegeven.
 • Je krijgt geen sms ter bevestiging van de afspraak.

Het is belangrijk om over recent beeldmateriaal te beschikken.

Wat is een transforaminale infiltratie?

Een transforaminale infiltratie is een inspuiting van cortisone in de epidurale ruimte. Dit is de ruimte rond het ruggenmerg en de zenuwen die uit het ruggenmerg komen.

Een transforaminale infiltratie vermindert de ontsteking en de zwelling van de zenuwen in de epidurale ruimte. Daardoor verminderen de pijn en de tintelingen die veroorzaakt worden door ontsteking, irritatie en zwelling van de zenuw en weefsels errond.

Bij transforaminale infiltratie prikken we de epidurale ruimte zijdelings aan op de plaats waar de zenuwwortel uit de wervelkolom komt. Dat gebeurt onder geleide van röntgenstraling. We gebruiken contraststof om te controleren of de punt van de naald op de juiste plaats zit en de ingespoten medicatie op de juiste plek terechtkomt.

Voorbereiding

 • De behandeling gebeurt tijdens een korte dagopname.
 • Thuis mag je op de dag van de behandeling eten en drinken zoals gewoonlijk.
 • Je mag thuismedicatie en pijnstillers innemen zoals gewoonlijk met uitzondering van bloedverdunners.
 • Als je bloedverdunners inneemt, moet je dit op de consultatie en bij het inplannen van de behandeling melden. Aspirine mag je verder nemen. Andere bloedverdunners moet je een aantal dagen voor de behandeling stoppen. Volg het advies dat je krijgt nauwgezet.
 • Je moet geen nachtkledij of toiletgerief meebrengen.
 • Je mag de dag van de behandeling niet actief deelnemen aan het verkeer. Zorg ervoor dat iemand je naar huis kan brengen na de behandeling.
 • In de dagzaal en tijdens de behandeling is er geen bezoek toegestaan. Je begeleider kan intussen in de lounge of de cafetaria verblijven (gelijkvloers).
 • Als je op de dag van de behandeling koorts hebt of ziek bent, neem dan contact op met het secretariaat van het pijncentrum.
 • Röntgenstraling is schadelijk voor het ongeboren kind. Als je zwanger bent of een vermoeden daarvan hebt, meld dit dan aan de verpleegkundige of arts.
 • Ben je overgevoelig voor latex, jodium, pleisters, contrast- of verdovingsvloeistof, meld dit dan aan de verpleegkundige of arts.
 • We bergen je kledij en persoonlijke spullen op in een koffer aan het voeteneinde van je bed. De koffer blijft bij je. Breng zo weinig mogelijk spullen mee en vermijd grote handtassen zodat alles in de koffer past.
 • Als het echt nodig is, kan je ook gebruik maken van een locker. Hiervoor heb je een muntstuk van 1 euro of 2 euro nodig.

Inschrijving en opname

Schrijf je voor de behandeling in aan onze balies in straat 60. Neem zeker je de identiteitskaart mee en schrijf je in voor een dagopname in het pijncentrum. Volg de wegwijzers aan het plafond naar straat 79. Scan de QR-code op je patiëntenklevers ter hoogte van wachtzaal A en neem daar plaats.

Een verpleegkundige van het dagziekenhuis komt je halen uit de wachtzaal. In een afgescheiden opnamelokaal overlopen we samen met jou alle belangrijke medische zaken.

Vervolgens krijg je een bed met koffer in de opnamezaal. Je mag al je kledij aanhouden. Je krijgt een infuus waarlangs we medicatie kunnen toedienen tijdens of vlak na de behandeling.

De behandeling

Bij het binnenkomen in de behandelzaal ontmoet je de behandelende arts en een pijnverpleegkundige. In deze zaal zie je een beeldscherm en een röntgenapparaat. Deze toestellen zijn nodig om de juiste behandelingsplaats te bepalen.

Je gaat op je buik op de behandeltafel liggen. De verpleegkundige ontsmet de huid met een koude bruinrode ontsmettingsstof.

Onder geleide van röntgenstraling plaatsen we de naald transforaminaal tot in de epidurale ruimte. We spuiten de contraststof in en controleren of deze op de juiste plek terecht komt. Daarna spuiten we de lokale verdoving en cortisone in. Bij de inspuiting kan je uitstralende pijn in je been voelen door druk op de zenuw. Na de infiltratie leggen we een doucheverbandje aan.

Na de behandeling

We brengen je terug naar de dagzaal waar we je vitale parameters (bloeddruk, hartslag) volgen. Als je je goed voelt, kun je na ruim een half uur het ziekenhuis verlaten. De rest van de dag doe je het best wat rustig aan.

Na de behandeling kan je een warmtegevoel en/of krachtverlies gewaarworden in de rug of benen. Dat is normaal en wordt veroorzaakt door de verdovingsvloeistof die na een tweetal uur is uitgewerkt.

Op de dag van je behandeling mag je niet actief deelnemen aan het verkeer. Zorg dus dat iemand je naar huis kan brengen of neem het openbaar vervoer.

Wat te verwachten van de behandeling?

Het is erg moeilijk te voorspellen of de infiltratie jou zal helpen of niet. Over het algemeen is het zo dat patiënten met uitstralende pijnen beter reageren op de infiltraties in vergelijking met patiënten met enkel rugpijn. Hetzelfde geldt voor patiënten bij wie de pijn recent is ontstaan in vergelijking met patiënten die al lang pijn lijden. Patiënten die al langere tijd pijn hebben hebben mogelijk minder baat bij een epidurale infiltratie. Ook patiënten met anatomische afwijkingen kunnen hier minder goed op reageren.

Het kan zijn dat je een pijnlijke rug of been heeft gedurende een tweetal dagen na de infiltratie door irritatie van de prik zelf en van de ingespoten cortisone. Vanaf de derde dag vermindert de pijn.

Mogelijke neveneffecten

De procedure is over het algemeen veilig. Bij elke behandeling kunnen er echter mogelijke nevenwerkingen en complicaties zijn.

De meest voorkomende bijwerking is pijn. Dat is tijdelijk en verdwijnt na enkele dagen.

Mogelijke bijwerkingen van cortisone zijn: blozen, zweten, hartkloppingen, emotionaliteit, kloppende hoofdpijn, verhoging van de bloeddruk en tijdelijk verhoogde bloedsuikerspiegel.

Lekkage van hersenvocht is een mogelijke complicatie. Dat kan hoofdpijn veroorzaken bij het rechtop komen. De arts ziet het lek tijdens de procedure en brengt je daarvan op de hoogte. De behandeling is extra vochtinname, bij voorkeur cafeïnerijke dranken zoals koffie en cola. Als de hoofdpijn blijft aanhouden, neem je best contact op met het pijncentrum.

Uitzonderlijk wordt een bloedvat geraakt waardoor een bloeding ontstaat. Dat is ongevaarlijk als je geen bloedverdunners inneemt of deze tijdig gestopt hebt.

Heel uitzonderlijk kan een bacteriële hersenvliesontsteking voorkomen. Dat is met antibiotica goed te genezen.

Zenuwschade is een ander zeer zeldzaam gevolg.

Hoeveel infiltraties zijn er nodig?

Doorgaans voeren we twee infiltraties uit met twee weken tussen. Bij verbetering na twee infiltraties, maar nog altijd lichte resterende pijn, kunnen we een derde infiltratie overwegen.

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 14-juni-2022.
Naar boven

AZ Sint-Lucas & Volkskliniek

Groenebriel 1
9000 Gent

GPS adres

Terhagen

09 224 61 11
info@azstlucas.be
Qualicor Europe Logo RGB

AZ Sint-Lucas behaalde het Qmentum-kwaliteitslabel van Qualicor Europe

made by