Verbreding van de bovenkaak (TPD)

Op deze pagina

In overleg met je orthodontist en kaakchirurg werd beslist om over te gaan tot een chirurgische verbreding van de bovenkaak. Een mooi passende beet kan niet bereikt worden met een strikt orthodontische behandeling.

De orthodontist zal beslissen of er gewerkt wordt met een Hyrax (tand-afgesteunde beugel) of een TPD-module (bot-afgesteunde transpalatinale distractie). Een Hyrax wordt voor de ingreep door de orthodontist geplaatst. Een TPD-module is een schroefje op het verhemelte dat door de chirurg tijdens de ingreep wordt geplaatst.

De ingreep

Tijdens de operatie wordt de kaak verzwakt ter hoogte van de sinusholte links en rechts en ter hoogte van de middenlijn tussen de twee centrale snijtanden. Deze ingreep vindt plaats onder verdoving. Als er al blokjes op de tanden geplaatst werden, wordt vaak de beugeldraad in het midden doorgeknipt.

Tijdens de ingreep wordt ook het schroefje ter hoogte van het verhemelte aangebracht. Het schroefje wordt direct een eerste maal op spanning gebracht waardoor zich een klein spleetje tussen de snijtanden vormt die je kan zien na het wakker worden.

De ingreep vindt plaats in de dagkliniek, dus normaal ga je 's avonds al terug naar huis. Als je dezelfde dag niet naar huis kan of wil, kan een overnachting gepland worden.

Na de ingreep

Pijn en zwelling

De eerste week na de ingreep gebruik je pijnstillende medicatie. Gebruik deze zoals aangegeven op het voorschrift. Na de ingreep gaat de bovenkaak zwellen. Dit kan gepaard gaan met een beperking van de mondopening. Om zwelling te beperken, raden we aan tot één dag na de ingreep regelmatig een coldpack (omwikkeld met een doekje) tegen je wangen aan te houden. Daarnaast is het aangeraden om de eerste dagen niet helemaal plat te liggen.

Snuitverbod

Tot 10 dagen na de ingreep mag je de neus niet snuiten. Niezen doe je doorheen de geopende mond. Het is mogelijk dat er tot enkele dagen na de ingreep wat bloed uit de neus komt. Als de neus verstopt is, mag een neusspoeling gebruikt worden.

Eten en drinken

De eerste dagen na de ingreep kun je wel wat hinder ondervinden bij het eten. Het is aangeraden zachte voeding te gebruiken in die eerste periode. Hierdoor kun je wel wat gewicht verliezen, eventueel kun je de voeding aanvullen met calorierijke dranken zoals Nutridrink® of Fortimel®. Het is heel belangrijk voldoende te drinken.

Spoelen en tanden poetsen

Vanaf de eerste dag na de ingreep mag een mondspoelmiddel gebruikt worden en dit 2 maal per dag gedurende 7-10 dagen.
Het is van belang de mond proper te houden, poets je tanden vanaf de eerste dag na de ingreep. Eventueel kun je een zachte tandenborstel gebruiken in de bovenkaak. Ook het schroefje moet voorzichtig worden proper gemaakt. Daarnaast kan het helpen om de eerste dagen na de ingreep frequent een slokje (spuit)water te laten rondgaan in de mond.

Roken

Als je een actieve roker bent, is het ten zeerste aanbevolen de eerste dagen na de ingreep niet te roken om de genezing te bevorderen en infecties te voorkomen.

Hechtingen

Er wordt doorgaans gehecht met materiaal dat na 2 tot 3 weken spontaan verdwijnt.

Activeren: aandraaien schroefje

Na een week kom je op controle, dan wordt je aangeleerd hoe het schroefje verder open te draaien. Dit moet je vanaf dan dagelijks doen, tweemaal per dag. Dit doet geen pijn maar kan een spanningsgevoel veroorzaken.

Na 2 of 3 weken, als de bovenkaak voldoende verbreed is, wordt in samenspraak met de orthodontist beslist om de module te blokkeren. Er zal zich een spleet tussen de frontelementen gevormd hebben van enkele millimeters, deze zal zich sluiten in de loop van de daaropvolgende weken.

Verwijderen TPD-module

Ondertussen worden de tanden verder netjes in de rij gebracht. Soms komt de module in tussentijd wat los, deze kan door de chirurg eenvoudig op consultatie opnieuw vastgezet worden. Na 3 tot 6 maanden is de kaak opnieuw voldoende stevig en kan de module verwijderd worden. Dit gebeurt onder lokale verdoving en veroorzaakt geen zwelling of ernstige nalast.

Na de behandeling

Een TPD-behandeling zorgt enkel voor het verbreden van de bovenkaak. Als de stand van de kaken tegenover elkaar niet correct blijkt, kan een verdere chirurgische correctie alsnog nodig zijn om de beet te corrigeren.

Contact opnemen

Als na enkele dagen de pijn en/of zwelling opnieuw toeneemt of aanhoudt, zonder verbetering na 5 dagen, kun je contact opnemen met ons via het secretariaat. Andere alarmsymptomen zijn: toename van de mondopeningsbeperking, last bij het slikken, een slechte smaak in de mond of een algemeen ziektegevoel. Als het schroefje op het verhemelte los komt, moet deze op de consultatie opnieuw worden vastgezet.

Tijdens de dag kun je contact opnemen met ons secretariaat 09 223 31 93. Buiten de raadplegingsuren kun je het ziekenhuis contacteren op 09 224 61 11 en vragen te worden doorverbonden met de kaakchirurg van wacht.

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 02-januari-2023.

Mond-, kaak- en aangezichtsheelkunde

Naar boven

AZ Sint-Lucas & Volkskliniek

Groenebriel 1
9000 Gent

GPS adres

Terhagen

09 224 61 11
info@azstlucas.be
Qualicor Europe Logo RGB

AZ Sint-Lucas behaalde het Qmentum-kwaliteitslabel van Qualicor Europe

made by