Belangrijk!

 • Stop bloedverdunners in samenspraak met je huisarts of het pijncentrum.
 • Je moet niet nuchter zijn.
 • Je mag niet zelf met de wagen naar huis rijden.
 • Kom op het uur dat door ons secretariaat werd meegegeven.
 • Je krijgt geen sms ter bevestiging van de afspraak.

Het is belangrijk om over recent beeldmateriaal te beschikken

Wat is een zenuwblokkade?

De oorzaak van pijn is niet altijd duidelijk. Pijn kan ontstaan na beschadiging van weefsel en/of zenuwbeschadiging. Het kan ook zijn dat de oorzaak niet te vinden is. Wel staat vast dat een pijnprikkel via een zenuwbaan naar de hersenen geleid wordt.

Het is mogelijk om uit te zoeken welke zenuw de pijn geleidt. Door een zenuw tijdelijk te verdoven met een lokaal verdovingsmiddel, kunnen we nagaan of de pijn vermindert. Dat noemen we een proefbehandeling. Een proefbehandeling is een manier om vast te stellen waar jouw pijnklachten precies vandaan komen.

Als de pijn door het tijdelijk verdoven van een bepaalde zenuw vermindert, heeft het zin om deze zenuw te denerveren via een langdurige zenuwblokkade met behulp van gepulseerde radiofrequente stroom (PRF). Met deze behandeling remmen we de pijngeleiding door de zenuw. Hierdoor kan de pijn gedurende een langere periode verminderen. In principe is deze behandeling mogelijk op alle niveaus van de wervelkolom, van de hals tot de stuit.

Voorbereiding

 • Voor de behandeling is een korte dagopname nodig.
 • Thuis mag je op de dag van de behandeling eten en drinken zoals gewoonlijk.
 • Thuismedicatie en pijnstillers mag je innemen zoals gewoonlijk met uitzondering van bloedverdunners.
 • Als je bloedverdunners inneemt, moet je dat op de consultatie en bij het inplannen van de behandeling melden. Aspirine mag je doornemen. Andere bloedverdunners moet je een aantal dagen voor de behandeling stoppen. Volg het advies dat je krijgt nauwgezet op.
 • Je hoeft geen nachtkledij of toiletgerief mee te brengen.
 • Je mag de dag van de behandeling niet actief deelnemen aan het verkeer. Zorg ervoor dat iemand jou naar huis kan brengen na de behandeling.
 • In de dagzaal en tijdens de behandeling mag er geen bezoek bij je blijven. Je begeleider kan intussen in de lounge of de cafetaria verblijven (gelijkvloers).
 • Als je op de dag van de behandeling koorts hebt of ziek bent, neem dan contact op met het secretariaat van het pijncentrum op het nummer 09 224 50 19.
 • Röntgenstraling is schadelijk voor het ongeboren kind. Als je zwanger bent of een vermoeden daarvan hebt, meld dit dan aan de verpleegkundige of arts.
 • Ben je overgevoelig voor latex, jodium, pleisters, contrast- of verdovingsvloeistof, meld dit dan aan de verpleegkundige of arts.
 • Je kledij en persoonlijke spullen worden opgeborgen in een koffer aan het voeteneinde van jouw bed. De koffer blijft bij je. Breng zo weinig mogelijk spullen mee en vermijd grote handtassen zodat alles in de koffer past.
 • Als het echt nodig is, kun je gebruik maken van een locker. Hiervoor heb je een muntstuk van 1 euro of 2 euro nodig.

Inschrijving en opname

Schrijf je in straat 60 (vlak naast het onthaal) met je identiteitskaart in voor een dagopname pijncentrum. Volg de wegwijzers naar straat 79 (eerste verdieping). Scan ter hoogte van wachtzaal A de QR-code op je klevers en neem plaats in wachtzaal A.

Een verpleegkundige van het dagziekenhuis komt je halen uit de wachtzaal. In een afgescheiden opnamelokaal overlopen we alle medisch relevante zaken.

Vervolgens krijg je een bed met koffer toegewezen in de opnamezaal. Om praktische redenen kan er geen bezoek bij je blijven. Bij een cervicale of thoracale procedure trekt je een operatiehemd aan dat sluit aan de achterkant. Je bh en broek mag je dan aanhouden. Bij een lumbale procedure mag je al je kledij aanhouden. We prikken een waakinfuus waarlangs we zo nodig medicatie kunnen toedienen tijdens of vlak na de behandeling.

De behandeling

Je gaat op je buik op de behandeltafel liggen voor behandeling ter hoogte van de rug. Voor behandeling ter hoogte van de nek ligt je op de rug. Een verpleegkundige ontsmet met een koude, roodbruine of kleurloze ontsmettingsstof en brengt een steriele doek aan. De arts bepaalt met röntgenstraling de juiste plaats voor de prik.

Bij de proefbehandeling krijg je vlakbij de zenuw een kleine hoeveelheid verdovende stof ingespoten. Hierdoor wordt de zenuw tijdelijk geblokkeerd en is het goed mogelijk dat je de pijn minder voelt. Als dat zo is, gaan we over tot een definitieve zenuwblokkade (op een andere dag).

Bij een langdurige zenuwblokkade maken we gebruik van kleine elektrische stroompjes om de juiste plaats te bepalen. Hiermee wekken we een prikkelend gevoel (tinteling, spanning, druk, warmte) op in de zenuw. Op het moment dat je deze tinteling voelt, moet je het zeggen. Zo bepalen we de juiste afstand tot de zenuw.

Eens de naald op de juiste plaats staat, krijg je een lokale verdoving. Daarna start de behandeling met gepulseerde radiofrequente stroom. Hiervan zal je zeer weinig tot niets voelen. Na het verwijderen van de naald(en) leggen we een doucheverbandje aan.

Na de behandeling

We brengen je terug naar de dagzaal waar je vitale parameters gevolgd worden.

Na een proefbehandeling moet je een half uur in het pijncentrum blijven. Als de pijn na de prik goed vermindert, plannen we een definitieve zenuwblokkade.

Na een langdurige zenuwblokkade kan je na een half uur het ziekenhuis verlaten. Na 6 tot 8 weken ga je op controle bij de pijnspecialist of je verwijzende arts.

Op de dag van de behandeling mag je niet actief deelnemen aan het verkeer. Zorg op voorhand zelf voor een begeleider of bezoldigd vervoer of neem het openbaar vervoer.

Wat te verwachten van de behandeling?

De plaatselijke verdoving die je krijgt bij een proefblokkade is na enkele uren uitgewerkt. Hierna zal je waarschijnlijk terug dezelfde pijn ervaren als voor de ingreep.

Ook bij een langdurige blokkade is de plaatselijke verdoving snel uitgewerkt. Er kan ook napijn optreden. Dat komt omdat de behandeling plaatsvindt in een geïrriteerd gebied. Deze napijn kan enkele werken aanhouden, maar verdwijnt vrijwel altijd. Je mag hiervoor een pijnstiller innemen.

Je moet even geduld hebben voor het definitieve resultaat van de denervatie. Het uiteindelijke resultaat zien we pas na 6 tot 8 weken.

Mogelijke neveneffecten

De behandeling is over het algemeen veilig, maar aan elke behandeling zijn nevenwerkingen en complicaties verbonden. De meest voorkomende bijwerking is pijn. Dat is slechts tijdelijk en verdwijnt na enkele dagen. Ook kan je tijdelijk zwakte ter hoogte van het behandeld gebied ervaren door de lokale verdoving. Zeer uitzonderlijk kan zenuwschade optreden.

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 20-mei-2022.
Naar boven

AZ Sint-Lucas & Volkskliniek

Groenebriel 1
9000 Gent

GPS adres

Terhagen

09 224 61 11
info@azstlucas.be
Qualicor Europe Logo RGB

AZ Sint-Lucas behaalde het Qmentum-kwaliteitslabel van Qualicor Europe

made by