Dagziekenhuis heelkunde

09 224 51 82
straat 82
Cover dagkliniek heelkunde1

Op deze pagina

Almaar meer behandelingen en ingrepen vinden in het dagziekenhuis plaats. Je wordt ’s morgens opgenomen en je mag ’s avonds alweer naar huis. Op het afgesproken tijdstip bied je je aan bij de opnamedienst. Je hebt de keuze tussen een éénpersoonskamer, een tweepersoonskamer of een gemeenschappelijke kamer.

Martine Versluys dagziekenhuis OK

Martine Versluys

Dienstverantwoordelijke martine.versluys@azstlucas.be
09 224 51 82 Straat 82

Wat breng je mee?

Administratief

 • Identiteitskaart of geldige verblijfsvergunning.
 • Adres en telefoonnummer van een contactpersoon tot wie we ons kunnen wenden tijdens je verblijf.
 • Telefoonnummer van de persoon die je na je ontslag komt ophalen.
 • Naam en adres van je huisarts.
 • Formulieren en/of kaart van uw hospitalisatieverzekering.
 • Informed consent (toestemmingsformulier) voor de ingreep, alsook voor de anesthesie.
 • De preoperatieve vragenlijst voor volwassenen / preoperatieve vragenlijst voor kinderen.
 • Ben je niet aangesloten bij een Belgisch ziekenfonds:
  • Voor personen die verzekerd zijn in een EER-land (alle EU landen + IJsland, Liechtenstein, Noorwegen):
   • je wordt opgenomen via de spoedgevallendienst: de EZVK-kaart toont aan dat je verzekerd bent in je
    thuisland, je toont uw EZVK-kaart tijdens uw opname.
   • je komt voor geplande zorg in het ziekenhuis: vraag hiervoor toestemming aan de zorgverzekering in je
    thuisland, je zorgverzekeraar zal je een S2- of E112-document afleveren. Dit dien je te bezorgen nog vóór je
    opname (Nederlandse patiënten verzekerd bij CZ dienen hun CZ-zorgpas voor te leggen)
  • Voor personen die verzekerd zijn in een land buiten de EER: de kosten voor de opname zullen door jou volledig moeten betaald worden, je regelt nadien terugbetaling met je verzekering in je thuisland.

Voor meer inlichtingen kun je terecht bij de Sociaal Administratieve Dienst.

Arbeidsongeval

Naast de gegevens voor de gewone ziekenhuisopname breng je ook mee:

 • Naam en adres van de werkgever.
 • Naam en adres van de verzekeringsmaatschappij.
 • Polisnummer van de verzekering van de werkgever.

Medische gegevens

 • Eventuele verwijsbrief van de arts.
 • Je bloedgroepkaart.
 • Geneesmiddelen die je thuis inneemt en een lijstje met dosis en tijdstip van inname. Neem je geneesmiddelen die
  alleen op beslissing van de adviserend geneesheer terugbetaald worden, breng dan een kopie van de toelating mee.
 • Eventuele medische documenten (medische rapporten, RX-foto’s).

Persoonlijk

 • Prothesen en hulpmiddelen zoals krukken en rollators.
 • Pen en papier, lectuur, leesbril ...
 • Gsm-oplader.
 • 1 of 2 euro voor de locker om je persoonlijke spullen in op te bergen.

Geld, waardevolle voorwerpen

✓ Breng best geen geld, juwelen en voorwerpen van grote waarde mee naar het ziekenhuis.
✓ Laat je portefeuille of handtas nooit alleen achter.
✓ Er is mogelijkheid om waardevolle voorwerpen op te bergen.

Voorbereiding en richtlijnen in functie van je verdoving

De voorbereiding op je ingreep, je verblijf in het dagziekenhuis en je ontslag zijn in grote mate afhankelijk van de verdoving die we gebruiken om de ingreep of het onderzoek uit te voeren. We maken een onderscheid tussen ingrepen of onderzoeken:

 • onder algemene verdoving (narcose)
 • onder plaatselijke verdoving
 • met sedatie (zeer lichte verdoving)

Bij elk type van verdoving moet je je op weg naar huis laten vergezellen door een volwassen persoon.

Algemene verdoving (narcose)

Bij een onderzoek of ingreep onder algemene verdoving gelden volgende richtlijnen:

 • Eet of drink niets meer vanaf middernacht. De dag voor de opname rook je best ook niet meer.
 • Als je je goed voelt na de operatie, mag je thuis een lichte maaltijd eten.
 • De eerste 24 uur na de behandeling:
  • mag je geen voertuigen besturen.
  • mag je geen machines of toestellen bedienen die je letsels kunnen toebrengen.
  • mag je geen alcohol drinken.
  • moet je onder toezicht blijven van een volwassen persoon.
  • neem je best geen belangrijke beslissingen of teken je best geen belangrijke documenten.

Plaatselijke verdoving

Als je een onderzoek of een ingreep ondergaat onder plaatselijke verdoving:

 • laat de behandelende arts je weten of je al dan niet nuchter moet zijn.
 • mag je de eerste 24 uur na de ingreep geen alcohol drinken.

Sedatie

Bij een onderzoek onder sedatie geeft de behandelende arts je richtlijnen over nuchter zijn en autorijden. Wens je meer informatie hierover? Lees onze infobrochure Anesthesie.

Brochure Anesthesie

De dag voor de opname

Om je opname vlot te laten verlopen en de wachttijd te beperken, bellen we je de werkdag voor je ingreep op (als het een feestdag of brugdag is, bellen we je de dag voordien).

We bellen je om

 • je het tijdstip mee te delen waarop je je moet aanmelden aan de opnamebalie.
 • te vragen of je attesten nodig hebt voor het werk, een begeleider …
 • te vragen of je de nodige formulieren hebt ontvangen en ingevuld: informed consent behandeling/onderzoek, informed consent anesthesie, preoperatieve vragenlijst …
 • na te gaan of je zelf nog vragen hebt.

Wanneer je niet bereikbaar bent, spreken we een bericht in op je voicemail.
Je kunt zelf contact opnemen met de afdeling op het nummer 09 224 51 82 (tot 18u00).

De dag van de opname

Aanmelden

 • Respecteer het afgesproken tijdstip zodat alle onderzoeken op tijd kunnen plaatsvinden. Je komt best wat vroeger zodat je je via de inschrijfkiosk kunt aanmelden bij de opnamebalie.
 • Je administratief dossier wordt bij opname onmiddellijk klaargemaakt. Controleer of je gegevens zoals adres, gsm-nummer, e-mailadres nog correct zijn.
 • Op de opnameverklaring bevestig je definitief je kamerkeuze (let op de kamersupplementen en ereloonsupplementen bij een eenpersoonskamer).
 • Je huisarts wordt automatisch van je opname verwittigd. Wil je dat niet, meld het dan aan de opnamedienst.

Keuze van de kamer

Wij vragen u bij uw opname welke kamer u wenst. Je kunt kiezen tussen drie soorten kamers:

 • een gemeenschappelijke kamer
 • een tweepersoonskamer
 • een eenpersoonskamer

Je keuze heeft geen invloed op de kwaliteit van de verzorging, alleen op het comfort en de privacy.

Je kamerkeuze bepaalt in belangrijke mate de prijs die je uiteindelijk betaalt. De opnamedienst houdt zoveel mogelijk rekening met je keuze. Wij rekenen op je begrip als wij, door plaatsgebrek of een spoedgeval, niet onmiddellijk de kamer kunnen geven die je wenst.

In bepaalde gevallen kun je je kamer niet kiezen. Het kan om medische redenen nodig zijn dat je op een eenpersoonskamer verblijft. De arts beslist hierover.

Tijdens de opname

Na uw inschrijving ga je verder naar het dagziekenhuis (straat 82). Daar meld je je aan door het bovenste etiket te scannen dat je bij de inschrijving hebt gekregen. Neem na het scannen plaats in de wachtzaal. Als jouw nummer op het scherm verschijnt, ga je naar de onthaalbalie waar de onthaalbediende je identiteit controleert en je nog enkele vragen stelt. Neem daarna terug plaats in de wachtzaal.

Wanneer jouw nummer opnieuw op het scherm verschijnt, ga je naar de aangeduide unit waar een verpleegkundige de verdere voorbereiding voor de ingreep doet.

Koffertje dagziekenhuis 2

Een definitieve kamer wordt pas toegewezen na de ingreep. Kledij en andere spullen worden in een kleine handbagagekoffer gestoken die aan het bed hangt. De koffer blijft dus bij jou. Draag kledij die gemakkelijk in de koffer past en vermijd dikke winterjassen of grote handtassen. Eventueel kunnen grote spullen worden opgeborgen in een locker in de wachtzaal (voorzie 1 of 2 euro om de locker af te sluiten).

De verpleegkundige voorbereiding voeren we uit in de voorbereidingsruimte van het dagziekenhuis. De verpleegkundige controleert hierbij de ingevulde preoperatieve vragenlijst en de toestemmingsformulieren. We stellen enkele vragen rond medicatie, allergieën, nuchter zijn (= niet eten en niet drinken) en controleren een aantal parameters zoals gewicht, lengte, bloeddruk … U kleedt zich hier om en trekt een operatiehemd en operatiemuts aan.

In afwachting van uw ingreep, neemt u plaatst op een brancard. U wordt met de brancard binnengereden in het operatiekwartier. U kunt zelf te voet de operatiezaal binnen wandelen en plaats nemen op de operatietafel. Als u nog vragen heeft, kunt u deze stellen aan uw behandelend arts en anesthesist. Verder is ook een verpleegkundige en instrumentist aanwezig.

Na de ingreep gaat u naar de ontwaakruimte waar u nog een tijdje blijft tot u goed wakker bent en de anesthesist beslist dat u naar uw kamer mag. Afhankelijk van uw kamerkeuze krijgt u een gemeenschappelijke of éénpersoonskamer toegewezen. Hier blijft u tot het afgesproken ontslaguur en tot uw toestand stabiel is.

Naar huis

Ontslag

 • Het uur van ontslag krijg je van de verpleegkundige. Je mag het ziekenhuis pas verlaten na toestemming van je behandelend arts. Om medische redenen kan een langer verblijf dan voorzien noodzakelijk zijn.
 • Voor eventuele voorschriften, formulieren of attesten kun je terecht bij de arts of de verpleegkundige.
 • Je mag het ziekenhuis enkel verlaten onder begeleiding van een volwassene, tenzij anders afgesproken met de arts.
 • Je mag niet zelf met de wagen rijden, tenzij anders afgesproken met de arts. Regel vooraf je vervoer naar huis.
 • Volg stipt het advies van je arts over je verdere zorg.

Thuis

Zorg dat je een pijnstillend geneesmiddel (bv. paracetamol) in huis hebt. Bij problemen na je behandeling kun je terecht bij:

 • je huisarts
 • je behandelend arts
 • de spoedgevallendienst: T 09 224 55 50
De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 19-juni-2023.
Naar boven

AZ Sint-Lucas & Volkskliniek

Groenebriel 1
9000 Gent

GPS adres

Terhagen

09 224 61 11
info@azstlucas.be
Qualicor Europe Logo RGB

AZ Sint-Lucas behaalde het Qmentum-kwaliteitslabel van Qualicor Europe

made by