Wat breng ik mee naar het ziekenhuis?

Administratief

Voor een consultatie:

 • Identiteitskaart of geldige verblijfsvergunning

Voor een gewone ziekenhuisopname:

 • Identiteitskaart of geldige verblijfsvergunning
 • Adres en telefoonnummer van een contactpersoon
 • Naam en adres van de huisarts
 • Formulieren en/of kaart van je hospitalisatieverzekering
 • Toestemmingsformulier
 • Voor personen met een buitenlands domicilie: het formulier van uw verzekeringsinstelling.
 • Heb je geen aansluiting bij een Belgisch ziekenfonds, maar ben je aangesloten bij een buitenlands ziekenfonds of verzekering:
  • Voor EU-burgers: EZVK (Europese ziekteverzekeringskaart), S2-formulier bij geplande zorgen (= toestemming voor zorgen in een ander EU-land dan het land van domicilie. Deze toestemming vraag je vooraf aan bij je ziekenfonds) of CZ-kaart voor Nederlandse patiënten.
  • Voor niet EU-burgers: gegevens of garantverklaring van jouw buitenlandse verzekering
 • Heb je geen aansluiting bij een Belgisch ziekenfonds en ben je een buitenlandse patiënt met een bijzonder statuut (asielzoekers, mensen zonder wettig verblijf)? Breng dan de documenten mee die jouw verblijfsstatuut aantonen
  (medische kaart OCMW, requisitorium FEDASIL).

  Hou er rekening mee dat je, als je geen aansluiting hebt bij een Belgisch ziekenfonds, in bepaalde gevallen een voorschot moet betalen voor de consultatie of het onderzoek (info bij de Sociaal Administratieve Dienst).

Voor de materniteit:

Wat je nodig hebt voor een gewone ziekenhuisopname, plus:

 • Trouwboekje of erkenningsformulier
 • Eventueel je moederboekje

Is je consultatie, onderzoek of (spoed-)opname in het kader van een arbeidsongeval? Bezorg ons dan:

 • Naam en adres van de werkgever
 • Naam en adres van de verzekeringsmaatschappij
 • Polisnummer van de verzekering van de werkgever (je kunt deze gegevens opvragen bij je werkgever)

Medische gegevens

 • Eventuele verwijsbrief van de arts
 • Je bloedgroepkaart
 • Om je zo goed mogelijk te kunnen behandelen, is het van cruciaal belang dat we in het ziekenhuis weten welke geneesmiddelen je thuis inneemt. Schrijf alles op een lijstje met de dosis en het tijdstip dat je je medicatie inneemt. Neem je geneesmiddelen die alleen op beslissing van de adviserend geneesheer terugbetaald worden, breng dan een kopie van de toelating mee.
 • Andere medische documenten (medische rapporten, RX-foto’s ...)
 • Het ingevuld en ondertekend toestemmingsformulier voor anesthesie en ingreep.

Persoonlijk

 • Aangepaste kledij (pyjama, kamerjas, ondergoed …)
 • Stevige sloffen, schoenen en/of gympen
 • Toiletartikelen (kam, tandenborstel, tandpasta, zeep, scheergerief, handdoeken, washandjes ...)
 • Prothesen en hulpmiddelen zoals krukken, een rollator ...
 • Pen en papier, lectuur, leesbril, handwerk ...

Wat neem je niet mee?

Wij raden je aan waardevolle bezittingen thuis te laten. Laat nooit je portemonnee, sieraden, gsm, tablet of andere kostbare zaken op je kamer achter.

Op sommige kamers is er een kluisje waar je spullen kan opbergen. Je kan geld en waardevolle spullen ook in bewaring geven in de kluis in het ziekenhuis. Spreek een verpleegkundige aan als je dat zou willen doen.

Het ziekenhuis is niet aansprakelijk voor beschadiging, verlies of diefstal. Word je tijdens je verblijf in het ziekenhuis ondanks alle veiligheidsmaatregelen toch het slachtoffer van een diefstal, verwittig dan zo snel mogelijk een verpleegkundige. Je doet best ook aangifte bij de politie.

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 29-juni-2021.
Naar boven

AZ Sint-Lucas & Volkskliniek

Groenebriel 1
9000 Gent

GPS adres

Terhagen

09 224 61 11
info@azstlucas.be
Qualicor Europe Logo RGB

AZ Sint-Lucas behaalde het Qmentum-kwaliteitslabel van Qualicor Europe

made by