09 224 61 11

Lettergrootte: a a a

Prijs

De factuur

 • Het ziekenhuis maakt een factuur voor alle kosten van uw verblijf. Deze eenheidsfactuur heet officieel 'Uittreksel verpleegnota bestemd voor de rechthebbende'. Een ziekenhuisfactuur wordt opgesteld volgens de wettelijke verplichtingen.
 • U ontvangt de factuur per post. U krijgt ze op het einde van de maand die volgt op de maand van uw ontslag uit het ziekenhuis. Wij vragen u om deze factuur 30 dagen na verzenddatum te betalen. U doet dit met het bijgevoegde overschrijvingsformulier.
 • Bij langdurig verblijf ontvangt u op het einde van elke maand een factuur.


Prijsraming

Om een beeld te krijgen van wat u zult moeten betalen, kunt u vooraf een prijsraming laten maken. Op onze website vindt u alvast de prijsramingen van veel voorkomende ingrepen. Als u de ingreep die u moet ondergaan niet op onze website terugvindt, kunt u contact opnemen met de dienst facturatie op het nummer 09 224 61 83. 

 

Voorschotten

 • Bij een opname in een ziekenhuis wordt geen voorschot gevraagd aan de patiënt. 
 • Uw arts kan geen voorschot op het ereloon vragen. U betaalt wel steeds een voorschot voor zuiver esthetische ingrepen. Voor deze ingrepen is er geen tussenkomst van uw ziekenfonds.
 • Ook voor niet-terugbetaalbare prestaties of implantaten, kunnen voorschotten gevraagd worden. Deze voorschotten worden in mindering gebracht op de eenheidsfactuur.

 

Wat betaalt u zelf?

U betaalt enkel wat niet ten laste van het ziekenfonds is. Het deel waarvoor uw ziekenfonds tussenkomt, verrekent het ziekenhuis rechtstreeks met uw ziekenfonds.
Het deel van de factuur dat u zelf betaalt, bestaat uit:

 

Een deel van de verpleegdagprijs

Uw aandeel in de verpleegdagprijs is wettelijk vastgelegd. Deze kost staat los van uw kamerkeuze.

 

Kamersupplement

U betaalt een kamersupplement als u voor een eenpersoonskamer kiest. Uw kamerkeuze staat vermeld op de opnameverklaring. U ondertekent dit document en ontvangt een dubbel. Uw handtekening betekent dat u akkoord gaat met de kamerkeuze en het bijbehorend supplement.

Uitzondering! U betaalt géén kamersupplement op een eenpersoonskamer:

 • als u in een eenpersoonskamer ligt omdat er geen andere kamer vrij is.
 • als uw medische toestand vereist dat u op een eenpersoonskamer ligt. In dit geval is vooraf een attest van uw arts nodig.

 

Supplement op het ereloon van de artsen

De erelonen of honoraria zijn de vergoedingen die artsen aanrekenen voor hun prestaties. Voor elke prestatie bestaat een vast basistarief of conventietarief dat afgesproken werd tussen de artsen en ziekenfondsen. Deze afspraken zijn wettelijk vastgelegd in de 'nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen'. Een “geconventioneerd” zorgverlener rekent in principe dus enkel het conventietarief aan. Een "niet geconventioneerd" zorgverlener daarentegen mag zijn ereloon vrij bepalen. Sommige zorgverleners rekenen op bepaalde plaatsen, dagen en uren het basistarief aan maar vragen buiten die tijdstippen een ereloonsupplement. Dit zijn de "gedeeltelijk geconventioneerde" zorgverleners.

Normaal gezien betaalt uw ziekenfonds (of de wetverzekeraar bij een arbeidsongeval) het ereloon deels of volledig. Bepaalde erelonen zijn echter volledig ten laste van de patiënt.

 • Tijdens consultaties is het ereloon voor niet-geconventioneerde artsen vrij. Op onze website staat bij iedere arts individueel vermeld of ze wel, niet of gedeeltelijke geconventioneerd zijn. U kunt deze gegevens ook opvragen aan het onthaal (straat 60) of opzoeken via de website van het RIZIV.
 • Tijdens uw verblijf in het ziekenhuis zijn in AZ Sint-Lucas alle artsen verplicht de conventietarieven toe te passen. Enkel op een eenpersoonskamer kunnen alle artsen 125 % ereloonsupplement aanrekenen. Dit supplement betaalt u volledig zelf. Dit is hetzelfde voor alle diensten en specialismen.
 • Stel gerust uw vragen over ereloonsupplementen aan uw arts.

Voorbeeld 1:

KamerEreloonWaarbij remgeldSupplement 125%Ziekenfonds betaaltU betaalt
meerpersoons 75 euro 5 euro 0 euro 70 euro 5 euro
eenpersoons: 125% supplement* 75 euro 5 euro 93.75 euro 70 euro 98.75 euro

Voorbeeld 2:

KamerEreloonWaarbij remgeldSupplement 125%Ziekenfonds betaaltU betaalt
meerpersoons 200 euro 0 euro 0 euro 200 euro 0 euro
eenpersoons: 125% supplement* 200 euro 0 euro 225 euro 200 euro 225 euro

 *Vanaf 1 oktober 2018 wordt dit supplement opgetrokken naar 125%.

Geneesmiddelen en forfaits medisch-technische diensten

Bij uw opname betaalt u een aantal vaste bijdragen (forfaits). Deze zijn opgelegd door de overheid. Deze forfaits moet het ziekenhuis altijd factureren, ook al heeft u geen dergelijke leveringen of prestaties gekregen. Het betreft forfaits voor:

 • terugbetaalbare geneesmiddelen (per dag in het ziekenhuis)
 • klinische biologie
 • medische beeldvorming
 • technische verstrekkingen.

De manier waarop u verzekerd bent, bepaalt het bedrag van deze forfaits. U betaalt het officieel tarief voor de niet-terugbetaalbare geneesmiddelen en leveringen van de apotheek. Bij ontslag krijgt u medicijnen mee voor 1 dag (tijdens het weekend voor maximum 3 dagen).

 

Persoonlijke kosten

Persoonlijke kosten zijn kosten die u tijdens uw verblijf in het ziekenhuis maakt, zoals bijvoorbeeld telefoon, dagbladen, dranken buiten de maaltijden, overnachting van een extra persoon die u vergezelt,…
Op een twee- of meerpersoonskamer wordt een forfaitair bedrag van 1 euro/dag aangerekend voor het kamercomfort (TV, koelkast, internet, activatie telefoon, …).
Voor de telefoongesprekken wordt 0.35 € aangerekend per puls. De duurtijd van een puls hangt af van het netwerk waarnaar u belt en van het tijdstip van het gesprek. Dit bedrag kan hoog oplopen!
U vindt een lijst met informatie over de prijzen van alle producten en diensten aan de opnamebalie.

 

Diverse kosten


 

Meer info

Voor meer inlichtingen over de kostprijs van uw verblijf kunt terecht bij de centrale kasdienst:

 • campus Sint-Lucas, straat 60
 • Van maandag tot en met donderdag van 8.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 16.30 uur, op vrijdag van 8.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 16.00 uur
 • tel. 09 224 61 83
 • U kunt uw vragen ook mailen naar facturatie@azstlucas.be