Aspergillose

Afdeling: Longziekten

Aspergillus is een schimmel waarvan wij allemaal bijna dagelijks sporen inademen. Deze schimmel kan ziektes veroorzaken.

De ziektes die kunnen ontstaan door aspergillose, delen we in in drie categorieën.

Situaties met teveel immuniteit (allergische fenomenen)

  • Type 1 allergie: de klassieke allergie (zoals bij huisstofmijt, graspollen, katten etc). Hierbij ontwikkel je astma op het inhaleren van schimmelsporen. Dit is meestal klassiek astma, maar kan leiden tot een zeer ernstige vorm van astma: SAFS (Severe Astma by Fungal Sensitization).
  • Type 3 allergie: de allergische bronchopulmonaire aspergillose (ABPA). Dit geeft typische bloedresultaten, een positieve huidtest voor aspergillus en ook vaak afwijkingen op een CT-scan (in tegenstelling tot de vorige type 1 vorm).

Situaties met normale immuniteit

Aspergillus kan gaan “wonen” in een litteken. Een typisch voorbeeld hiervan is de groei van een zogenaamde ‘fungus ball’ in een oude holte van een genezen longtuberculose. Dit heeft geen invloed op de rest van het lichaam of op de werking van de long, maar kan soms wel een flinke bloeding geven. Bij dergelijke ernstige longbloeding kan een embolisatie (waarbij het bloedvat welke de bloeding veroorzaakt via een katheter wordt dichtgeplakt) noodzakelijk zijn om de bloeding te stoppen.

Situaties met te weinig immuniteit

Bij situaties met te weinig immuniteit kan aspergillus “invasief” worden. Deze invasieve aspergillose kan veel vormen aannemen, met uitbreiding in de luchtwegen, het longweefsel zelf, en nog veel verder: ogen, hersenen, bot etc. Er bestaan specifieke medicijnen gericht tegen aspergillus, maar die zijn niet altijd eenvoudig te gebruiken en hebben soms belangrijke bijwerkingen. Bovendien zijn ze vaak gebonden aan strenge terugbetalingsvoorwaarden.

De onderdrukking van immuniteit is meestal duidelijk (bv. leukemie, chemotherapie, AIDS) maar ook een ernstige vorm van influenza (griep) is een uitgesproken risicofactor.

Tenslotte bestaat er ook nog een soort tussenvorm: chronische necrotiserende pulmonaire aspergillose. Deze is invasief binnen de long maar verloopt vaak traag, over vele jaren, in tegenstelling tot het vaak fulminante verloop van de invasieve aspergillose.

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 11-december-2020.
Naar boven

AZ Sint-Lucas & Volkskliniek

Groenebriel 1
9000 Gent

GPS adres

Terhagen

09 224 61 11
info@azstlucas.be
Qualicor Europe Logo RGB

AZ Sint-Lucas behaalde het Qmentum-kwaliteitslabel van Qualicor Europe

made by