Centraal slaapapneusyndroom (CSAS)

Afdeling: Longziekten

Op deze pagina

Bij het centraal slaapapneusyndroom treden er onderbrekingen op in de ademhaling tijdens de slaap.

De adempauzes treden op omdat de hersenen geen signaal geven om te ademen. Het is dus niet de vernauwde bovenste luchtweg die de oorzaak is van de adempauzes (zoals bij obstructief slaapapneusyndroom), maar wel de afwezige ademprikkel vanuit de hersenen. Er wordt dus ook geen inspanning geleverd om te ademen.

Deze aandoening komt minder vaak voor dan het obstructieve type van slaapapneu, maar obstructieve en centrale apneus kunnen wel samen optreden. Dan spreken wij over gemengd slaapapneusyndroom.

De ernst van het CSAS wordt beoordeeld op basis van de AHI (apneu-hypopneu index).

Oorzaken

  • Medicatie, vaak zware pijnmedicatie.
  • Ernstig hart-, hersen-, of nierlijden.

Behandeling

Patiëntenvereniging

Het slaaplabo van AZ Sint-Lucas werkt samen met de apneuvereniging. Het is fijn en verrijkend voor onze patiënten en geïnteresseerden om verhalen en ervaringen met lotgenoten te delen. De apneuvereniging deelt niet alleen praktische tips en tricks maar organiseert ook op regelmatige basis bijeenkomsten en webinars met specialisten in het domein. Er wordt aandacht besteed aan het totaalbeeld van een gezondere levensstijl, waarbij niet alleen gezonde en voldoende slaap essentieel is, maar ook een evenwichtig voedingspatroon en een opbouwende bewegingstrend. Recente updates omtrent conventies, CVOID en apneu, apparatuur, … vinden gemakkelijk hun weg naar de patiënt.

Patiënten kunnen lid worden van deze vereniging en krijgen elk kwartaal een interessant magazine toegestuurd. Krijg kennis en deel kennis, is een perfecte omschrijving voor deze organisatie!

Apneuvereniging Vlaanderen
De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 26-juli-2022.
Naar boven

AZ Sint-Lucas & Volkskliniek

Groenebriel 1
9000 Gent

GPS adres

Terhagen

09 224 61 11
info@azstlucas.be
Qualicor Europe Logo RGB

AZ Sint-Lucas behaalde het Qmentum-kwaliteitslabel van Qualicor Europe

made by