COVID-19

Afdeling: Longziekten, Spoed

Wat is het coronavirus?

Coronavirussen (CoV) vormen een grote familie van virussen die infecties veroorzaken, van een gewone verkoudheid tot ernstige aandoeningen, zoals het Middle East Respiratory Syndrome (MERS-CoV) en het Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS-CoV).

Het nieuwe coronavirus dat in 2019 uitbrak veroorzaakt COVID-19. De klachten kunnen sterk verschillen. Meestal gaat het om milde tot ernstige luchtwegaandoeningen met koorts, hoesten en ademhalingsmoeilijkheden. Een grieperig gevoel, neusloop, keelpijn en soms zelfs maagdarmklachten zijn ook mogelijk.

Hoe wordt het Coronavirus verspreid?

Het virus wordt rechtstreeks overgedragen door druppeltjes tijdens het spreken, hoesten, niezen … over een afstand van 1,5 meter. Onrechtstreekse overdracht gebeurt vooral via de handen of voorwerpen die vaak aangeraakt worden (klinken ...). Ziekteklachten ontstaan meestal 2 tot 14 dagen na blootstelling.

Opname met COVID-19

Op de dienst spoedgevallen worden patiënten met klachten die mogelijk op COVID-19 wijzen al met meer voorzorgsmaatregelen opgevangen. Ze krijgen een neuswisser en wachten in een speciale COVID-box de resultaten af.

Als de test positief is en een opname is nodig, gaat de patiënt naar een speciale COVID-isolatieafdeling. Tijdens de opname worden de patiënten intensief opgevolgd door de verpleging en artsen. In sommige gevallen vereist de toestand van de patiënt dat hij op intensieve zorgen of een andere specifieke afdeling opgenomen wordt. Bij vragen richt de familie of contactpersoon van de patiënt zich tot de verpleegafdeling waar de patiënt verblijft. Zodra de toestand van de patiënt het toelaat, wordt hij ontslagen uit het ziekenhuis, mogelijk met thuisisolatie.

Hygiëneadvies voor patiënten met COVID-19 die thuis geïsoleerd zijn
De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 07-december-2020.
Naar boven

AZ Sint-Lucas & Volkskliniek

Groenebriel 1
9000 Gent

GPS adres

Terhagen

09 224 61 11
info@azstlucas.be
Qualicor Europe Logo RGB

AZ Sint-Lucas behaalde het Qmentum-kwaliteitslabel van Qualicor Europe

made by