Scheefstand van het neustussenschot

Anatomie van de neus

De neus bestaat uit twee neusgangen, die van elkaar gescheiden zijn door het neustussenschot (neusseptum). Dat neustussenschot bestaat uit een voorste kraakbenig gedeelte en een achterste benig gedeelte.

De uitwendige neus heeft ook een kraakbenig en benig gedeelte. Aan de zijwand van elke neusgang bevinden zich drie neusschelpen: de onderste, middelste en bovenste neusschelp. Die neusschelpen zijn bedekt met slijmvlies. Zwelling van het slijmvlies kan de doorgankelijkheid van de neus beïnvloeden. Bovenaan in de neus bevindt zich ook nog het reukslijmvlies dat belangrijk is voor de reukzin.

Functie van de neus

De neus maakt deel uit van het ademhalingssysteem en zorgt ervoor dat we geuren kunnen waarnemen. Lucht die door de neus passeert, wordt opgewarmd, bevochtigd en gefilterd. De neusschelpen spelen daarbij een belangrijke rol.

De neus draagt ook bij tot stemvorming en zorgt voor de afvloei van tranen. Tot slot bepaalt de vorm van de neus voor een groot deel het uiterlijk.

Scheefstand

Scheefstand van het neusseptum belemmert de doorgang van de lucht door de neus en leidt tot eenzijdige of tweezijdige neusverstopping. Dat zorgt vaak voor een open mondademhaling, een droge mond of pijnlijke keel. Een afwijking van het neustussenschot is meestal aangeboren, maar kan ook na een trauma ontstaan.

Mogelijke klachten zijn:

  • neusverstopping
  • hoofdpijn
  • herhaalde neusverkoudheden of rhinosinusitis
  • snurken
  • keelpijn
  • oorklachten.

Vaak verergeren de klachten ’s nachts, door neer te liggen. Als de klachten te storend zijn kan een operatie (septoplastie) nodig zijn.

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 26-april-2021.

Neus-, keel- en oorziekten, hoofd- en halsheelkunde

Naar boven

AZ Sint-Lucas & Volkskliniek

Groenebriel 1
9000 Gent

GPS adres

Terhagen

09 224 61 11
info@azstlucas.be
Qualicor Europe Logo RGB

AZ Sint-Lucas behaalde het Qmentum-kwaliteitslabel van Qualicor Europe

made by