De operatie

Tijdens een operatie van het neustussenschot (of septoplastie) corrigeren we een neustussenschotafwijking of septumdeviatie om de neusademhaling te verbeteren. De ingreep gebeurt aan de binnenzijde van de neus via een kleine insnede. Er is dus geen litteken te zien aan de buitenzijde van de neus.

Tijdens de ingreep maken we eerst het slijmvlies van het benige en kraakbenige tussenschot los. Tussen de slijmvlieslagen passen we het tussenschot (of septum) aan. We nemen fragmentjes weg of verplaatsen en verstevigen ze. Als het neustussenschot weer recht staat, plaatsen we beide slijmvlieslagen terug tussen het tussenschot en maken ze vast.

Op het einde van de ingreep moet het gecorrigeerde tussenschot en het slijmvlies op zijn plaats gehouden worden. Dat doen we met hechtingen, plaatjes of wieken.

We combineren de ingreep vaak met een verkleining van de neusschelpen (ook wel conchotomie of conchaplastie). Via een inwendige weg verwijderen we een deel van het slijmvlies van één of twee neusschelpen.

Risico's

Zoals bij elke ingreep kunnen ook bij deze operatie complicaties optreden. Gelukkig zijn ze zeldzaam en over het algemeen niet ernstig. De meest voorkomende complicatie is een bloeding. Die stopt meestal spontaan. In sommige gevallen moet je arts tussenkomen. Er kan ook een infectie optreden waarvoor soms antibiotica nodig is.

De ingreep op zich is niet zo pijnlijk. De voornaamste klachten zijn het gevolg van het plaatsen van wieken in de neus (in de meeste gevallen worden die na één dag verwijderd, soms ook na twee à drie dagen). Je kan ook last hebben van droge mond door het ademen via de mond.

Na de operatie

Na de ingreep verblijf je enige tijd in de ontwaakzaal waar je rustig wakker wordt. Na toestemming van de anesthesist brengen we je terug naar je kamer waar je zorgvuldig gevolgd wordt door de verpleegkundigen. Ze meten regelmatig je pols en bloeddruk en houden de operatiestreek in het oog.

De verpleegkundige deelt je mee wanneer je opnieuw water mag drinken. Tenzij anders afgesproken, blijf je één nacht in het ziekenhuis.

Nazorg

  • Vermijd snuiten de eerste week na de ingreep. Als het nodig is, mag je de neus wel afdeppen.
  • Vermijd zware inspanningen de eerste twee weken na de ingreep.
  • Beoefen geen contactsporten tot vier à zes weken na de ingreep.
  • We voorzien een afwezigheidsattest voor het werk tot twee weken na de ingreep.

De neus spoelen

Na de ingreep moet je je neus regelmatig spoelen met zout water. Verder moet je ook zalf aanbrengen in de neus om korstvorming te voorkomen. Het is mogelijk dat bij het spoelen vrijkomt uit de neus. Dat is normaal.

Als er tussen de spoelingen door aanhoudend bloedverlies optreedt, neem dan contact op met onze dienst.

Controleafspraken

Als er wieken werden geplaatst, verwijderen we die na één tot drie dagen. Plaatjes tegen het neustussenschot verwijderen we na één week. Daarvoor kom je naar de raadpleging. De insnede aan de binnenzijde van de neus sluiten we met oplosbare draadjes.

Resultaat

De eerste twee weken kan de neus nog wat verstopt zijn, maar dat zal geleidelijk aan verbeteren. Na vier tot zes weken, kun je een complete genezing verwachten. In heel zeldzame gevallen gebeurt het dat het tussenschot opnieuw wat scheef komt te staan (vaak is dat dan het gevolg van de elasticiteit van het kraakbeen). Gelukkig verloopt de genezing in de meeste gevallen vlot en is er zelden een correctie nodig.

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 27-april-2021.

Neus-, keel- en oorziekten, hoofd- en halsheelkunde

Naar boven

AZ Sint-Lucas & Volkskliniek

Groenebriel 1
9000 Gent

GPS adres

Terhagen

09 224 61 11
info@azstlucas.be
Qualicor Europe Logo RGB

AZ Sint-Lucas behaalde het Qmentum-kwaliteitslabel van Qualicor Europe

made by