Wat is euthanasie?

Bij euthanasie wordt het leven van een patiënt op zijn of haar verzoek beëindigd door een arts. Dat kan alleen als de patiënt ondraaglijk fysiek en/of psychisch lijdt als gevolg van een ziekte of ongeval, zonder vooruitzicht op genezing of verbetering. De aanvraag moet gebeuren via een gedateerd en getekend schriftelijk verzoek van de patiënt. Als die daar fysiek niet meer toe in staat is, bijvoorbeeld door krachtverlies in de handen, mag een naaste het document opstellen in het bijzijn van een arts. De arts die op het verzoek ingaat, is verplicht eerst het advies van een tweede arts in te winnen. Bij een patiënt die niet terminaal is, moet de arts het advies vragen van twee andere artsen, van wie één psychiater of specialist in de ziekte in kwestie. Er is dan een wachttijd van een maand.

Lees hier meer over de voorafgaande zorgplanning. Je vindt er ook een link naar de wilsverklaring inzake euthanasie.

Onze visie: een zorgzaam euthanasiebeleid

Euthanasie in de enge betekenis zoals omschreven in de euthanasiewet, namelijk de actieve levensbeëindiging, behoort in onze ziekenhuizen tot het uitzonderlijke en niet tot het gewone medisch handelen. Openheid binnen onze organisatie over dit onderwerp is essentieel. Onze eerste bekommernis is immers het helder krijgen van wat er achter de vraag om euthanasie zit.
We sluiten ons hier aan bij de visie van de Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen: “Wie ondraaglijke pijn lijdt en aan zijn lijden geen einde ziet, zal al snel om euthanasie verzoeken. In voorkomend geval kan van een echt autonome keuze evenwel nauwelijks sprake zijn. Juist uit respect voor de autonomie en keuzevrijheid van de patiënt is het van het grootste belang dat patiënten volgens de principes van de palliatieve zorg worden bijgestaan. Onze dagelijkse betrokkenheid bij ongeneeslijke zieke patiënten en hun vragen leert ons dat goede palliatieve zorg niet alle maar toch het overgrote deel van de verzoeken om euthanasie – de schijnkeuzes die eigenlijk hulpvragen zijn – kan voorkomen of doen verdwijnen.”

We handelen vanuit de visie van zorgzaamheid. Concreet betekent dit dat de arts en/of verpleegkundige bij een euthanasievraag van de patiënt het palliatief support team contacteert om de patiënt/familie mee te beluisteren, te informeren en te begeleiden bij dit moeilijk proces naar een menswaardig einde.

Palliatief support team

Het palliatief support team (PST) draagt door zijn kennis van de procedure, de documenten en de ervaring tot het systematisch en zorgvuldig onderzoeken van de vraag en de correcte uitvoering en de begeleiding. Voor meer info kun je contact opnemen met het palliatief support team dat aanwezig is van maandag tot vrijdag van 8.30 tot 16.30 uur, tel. 09 224 52 01.

Palliatief support team
De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 26-juni-2023.
Naar boven

AZ Sint-Lucas & Volkskliniek

Groenebriel 1
9000 Gent

GPS adres

Terhagen

09 224 61 11
info@azstlucas.be
Qualicor Europe Logo RGB

AZ Sint-Lucas behaalde het Qmentum-kwaliteitslabel van Qualicor Europe

made by