Wat is palliatieve zorg?

Palliatieve zorg is een benadering die de levenskwaliteit verbetert van patiënten en hun naasten die te maken hebben met een levensbedreigende aandoening. Dat gebeurt door het voorkomen en het verlichten van het lijden door een vroegtijdige signalering en zorgvuldige beoordeling en behandeling van de pijn en andere problemen van lichamelijke, psychosociale en spirituele aard.
- Wereldgezondheidsorganisatie - WHO 2001

Wat is het palliatief support team (PST)?

Sinds 1999 moet elk ziekenhuis over een palliatieve functie beschikken. Het palliatief support team:

 • bestaat uit hulpverleners die een specifieke opleiding over palliatieve zorg gevolgd hebben.
 • werkt samen met een multidisciplinair team (sociale dienst, pastorale dienst, diëtisten, kinesitherapeuten …) dat ondersteuning biedt bij de dagelijkse werkzaamheden.
 • heeft een adviserende en ondersteunende rol.
 • kan voor praktische zaken contact opnemen met het netwerk palliatieve zorg.

Wat is de functie van het palliatief support team?

 • Pijncontrole, symptoomcontrole en totaalzorg optimaliseren.
 • Emotionele en psychosociale ondersteuning optimaliseren.
 • Spirituele ondersteuning optimaliseren.
 • Begeleiden naar de palliatieve afdeling.
 • Bij ontslag naar huis: thuiszorg organiseren in samenwerking met de sociale dienst en palliatieve thuiszorg.
 • Ethische aspecten rond patiëntenzorg bespreekbaar maken.
 • Directe rouwzorg uitbouwen.
 • Informeren en begeleiden bij het invullen van een wilsverklaring.
 • Het PST heeft in het ziekenhuis een verplichte consultatieve functie bij elke euthanasievraag.
 • Het PST zorgt in het ziekenhuis voor de procesbegeleiding bij elke euthanasie-uitvoering.
Meer info over euthanasie

Wie maakt deel uit van ons palliatief support team?

Ingrid

Ingrid Paelinck

Palliatief support team - verpleegkundige ingrid.paelinck@azstlucas.be
09 224 52 01
Vic

Vic Van der Hoeven

Palliatief support team - verpleegkundige vic.vanderhoeven@azstlucas.be
09 224 58 54
Ciska

Ciska De Smedt

Palliatief support team - psycholoog ciska.desmedt@azstlucas.be
09 224 51 99
Jasmien

Jasmien Soetens

Palliatief support team - psycholoog jasmien.soetens@azstlucas.be
09 224 56 10
Nancy Criel Sp Palliatieve

Nancy Criel

Dienstverantwoordelijke nancy.criel@azstlucas.be
09 224 51 84 Straat 84
Staels Kendrin

Dr. Kendrin Staels

Geriater
09 224 54 90 straat 80

Brochures

Palliatieve zorg

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 27-oktober-2023.
Naar boven

AZ Sint-Lucas & Volkskliniek

Groenebriel 1
9000 Gent

GPS adres

Terhagen

09 224 61 11
info@azstlucas.be
Qualicor Europe Logo RGB

AZ Sint-Lucas behaalde het Qmentum-kwaliteitslabel van Qualicor Europe

made by