Mijn factuur

Een zestal weken na je opname ontvang je thuis de factuur. Op de factuur vind je verblijfskosten, erelonen, kosten van geneesmiddelen en andere (niet-medische) kosten. Om een idee te krijgen van hoeveel je opname zal kosten, kun je vooraf onze prijsmodule raadplegen.

Veelgestelde vragen

 • Ik ben mijn originele factuur kwijt, wat nu?

  Je kan een duplicaat van je factuur aanvragen via aanvraag.duplicaten@azstlucas.be.

 • Ik heb mijn factuur nog niet ontvangen.

  Sowieso versturen we de factuur pas een zestal weken na de consultatie, opname, onderzoek of behandeling. Was je bijvoorbeeld in februari in het ziekenhuis, dan wordt de factuur in april uitgestuurd. Is je factuur toch veel langer onderweg, aarzel dan niet om ons te contacteren via infofacturen@azstlucas.be.

 • Kan ik een afbetalingsplan krijgen voor de betaling van mijn factuur?

  Onze facturen moeten binnen 30 dagen na verzending van de factuur betaald worden. Als dat niet mogelijk is, zoeken we graag samen met jou naar een oplossing. Dat kan onder andere met een afbetalingsplan dat wij opstellen voor één of meerdere facturen. Je mag je aanvraag voor een afbetalingsplan sturen naar infobetalingen@azstlucas.be of telefonisch via 09 224 55 94. Vermeld altijd je dossiernummer. Dat vind je in het lichtblauwe kader links bovenaan de factuur.

 • Kan ik uitstel krijgen voor de betaling van mijn factuur?

  Onze facturen moeten binnen 30 dagen na verzending van de factuur betaald worden. Als dat niet mogelijk is, zoeken we graag samen met jou naar een oplossing. Dat kan onder andere door uitstel van betaling met maximaal één maand. Je mag je aanvraag voor een uitstel van betaling sturen naar infobetalingen@azstlucas.be of 09 224 55 94. Vermeld altijd je dossiernummer. Dat vind je in het lichtblauwe kader links bovenaan de factuur.

 • Ik ontving een rappel, maar het is mij niet duidelijk over welke factuur het gaat.

  Op de rappel staat altijd het dossiernummer vermeld van de factuur waarvoor je een rappel ontvangt. Je kunt altijd een kopie opvragen van de factuur via aanvraag.duplicaten@azstlucas.be. Vermeld altijd je dossiernummer.

 • Bij mijn factuur zat geen getuigschrift. Waar kan ik dat aanvragen?

  Je kunt altijd een duplicaat van het getuigschrift opvragen via aanvraag.duplicaten@azstlucas.be of telefonisch op het nummer 09 224 61 83. Vermeld altijd je factuurnummer.

 • Ik heb een vraag over de betaling van mijn factuur

  Met vragen over de betaling van je factuur kan je via mail terecht bij infobetalingen@azstlucas.be of telefonisch op 09 224 55 94. We zijn elke werkdag bereikbaar van 8u tot 12u30 en van 13u30 tot 16u30.

 • Ik heb een vraag over de inhoud van mijn factuur

  Heb je vragen of opmerkingen over de inhoud van je factuur, dan kan je mailen naar infofacturen@azstlucas.be of bellen naar 09 224 61 83. We zijn elke werkdag bereikbaar van 8u tot 12u30 en van 13u30 tot 16u30.

 • Ik ontvang graag mijn factuur via e-mail

  Als je daarvoor toestemming hebt gegeven, ontvang je sinds februari 2023 de ziekenhuisfacturen van AZ Sint-Lucas Gent via e-mail. De mail wordt verstuurd vanuit noreply@azstlucas.be en bevat een betaalknop zodat je op een veilige en gebruiksvriendelijke manier de betaling kunt uitvoeren. Download hier een voorbeeld van zo'n e-mail.

  Wil je ook graag je factuur via e-mail ontvangen maar heb je nog geen toestemming gegeven? Bij je volgend bezoek aan het ziekenhuis kun je dit doorgeven aan de inschrijfbalie.

 • Ik kom in het ziekenhuis na een arbeidsongeval of een ongeval op weg van of naar het werk

  Het is belangrijk dat je bij elke afspraak in het ziekenhuis bij de inschrijving aan de balie meldt dat het om een arbeidsongeval gaat. Alleen dan kunnen we de factuur rechtstreeks naar de verzekering sturen.

  Wij hebben deze gegevens nodig:

  • datum van het arbeidsongeval
  • naam en volledig adres van de werkgever
  • naam en adres van de verzekeringsmaatschappij
  • nummer van de arbeidsongevallenpolis
  • het schadenummer

  Stuur deze info per mail naar vi-administratie@azstlucas.be. Heb je deze informatie niet, dan kun je die opvragen bij jouw werkgever.

  Kosten voor het verblijf op een eenpersoonskamer en persoonlijke kosten worden nooit door de arbeidsongevallenverzekering vergoed.

De factuur

Het ziekenhuis maakt een factuur voor alle kosten van je verblijf. Deze eenheidsfactuur heet officieel ‘Uittreksel verpleegnota bestemd voor de rechthebbende’. Een ziekenhuisfactuur wordt opgesteld volgens de wettelijke verplichtingen. Hoe de factuur eruit ziet, wordt dus bepaald door overheid.

Op het eerste blad van je factuur vind je een samenvatting van alle kosten. Je ziekenfonds betaalt een groot deel van je kosten rechtstreeks aan het ziekenhuis. Ook dit bedrag wordt informatief meegedeeld op dit eerste blad, onderaan de samenvatting. Er zijn drie kolommen:

 • Kolom 1: De bedragen die het ziekenfonds betaalt.
 • Kolom 2: De wettelijk bepaalde tussenkomsten van de patiënt zoals remgelden: vaste, vooraf bepaalde bedragen voor erelonen of geneesmiddelen die terugbetaald worden.
 • Kolom 3: De kosten voor kamersupplementen, niet-terugbetaalde geneesmiddelen, erelonen en bijkomende kosten.

Vervolgens bevat de factuur de details van de kosten, opgesplitst in maximaal acht rubrieken. Alleen de rubrieken die voor jou van toepassing zijn, worden vermeld. Verder lees je meer over deze rubrieken.

 1. Verblijfskosten
 2. Forfaitair aangerekende kosten
 3. Apotheek: geneesmiddelen, parafarmacie, implantaten, medische hulpmiddelen
 4. Honoraria
 5. Andere leveringen
 6. Ziekenvervoer
 7. Diverse kosten
 8. Btw

Je ontvangt de factuur per post, op het einde van de maand die volgt op de maand van je ontslag uit het ziekenhuis. Betaal de factuur binnen de 30 dagen na verzenddatum. De betaalgegevens vind je op het bijgevoegde overschrijvingsformulier. Bij een langdurig verblijf ontvang je op het einde van elke maand een factuur.

Betalen via QR-code

Op de factuur staat een QR-code. Als je die scant met een QR-reader, de app van Payconiq of een bankapp, kun je rechtstreeks betalen.

Voor de QR-codes werken we samen met POM. Meer informatie over online betalen vind je op de website van POM.

Wil je graag al een richtprijs van je opname?

In ons prijsoverzicht vind je de richtprijzen voor een aantal standaardingrepen.

Voorschotten

We vragen geen voorschotten. Hierop zijn twee uitzonderingen:

 • wanneer je een behandeling of ingreep ondergaat die een Belgisch ziekenfonds of verzekering niet terugbetaalt.
 • wanneer je niet in regel bent met de (Belgische) ziekteverzekering.

Je betaalt het voorschot ten laatste twee weken voor de geplande ingreep van het ziekenhuis. Dan kan via overschrijving aan het ziekenhuis met als mededeling 'behandelende arts + datum ingreep + naam patiënt + uniek patiëntennummer)' of contant aan de balie van de sociaal administratieve dienst. We brengen de betaalde voorschotten in mindering op de patiëntenfactuur.

Wat betaal je zelf?

Je betaalt enkel wat niet door het ziekenfonds betaald wordt. Het deel waarvoor het ziekenfonds tussenkomt, verrekenen we rechtstreeks met het ziekenfonds. Het deel van de factuur dat je zelf betaalt, bestaat uit:

 • een deel van het ziekenhuisverblijf (wettelijk persoonlijk aandeel)
 • een kamersupplement bij eenpersoonskamers
 • ereloonsupplementen bij eenpersoonskamers
 • geneesmiddelen en forfaits voor medisch-technische diensten
 • een forfait kamercomfort bij twee- of meerpersoonskamers
 • remgelden op prestaties en materialen
 • persoonlijke kosten

Wettelijk persoonlijk aandeel (remgeld)

Voor je verblijf en verzorging in het ziekenhuis betaal je per dag een wettelijk vastgesteld persoonlijk aandeel (remgeld). Dit bedrag hangt af van de inschrijving bij je ziekenfonds. De kost staat los van de kamerkeuze.

Tabel Wettelijk Persoonl Aandeel

De bedragen in de tabel zijn in euro/dag.

In ons ziekenhuis bedraagt de verblijfskost 573.39 euro op een acute afdeling, 644.80 euro op de dienst palliatieve zorg en 441.32 op de SP-diensten per dag opname. Als je niet in regel bent met je ziekenfonds moet je dat volledig zelf betalen.

Kamersupplement

Als je kiest voor een eenpersoonskamer, rekenen we een kamersupplement aan. Je kamerkeuze staat vermeld op de opnameverklaring. Je ondertekent dat document bij opname en ontvangt een dubbel. Je handtekening betekent dat je akkoord gaat met de kamerkeuze en het bijbehorend supplement.

Uitzondering
Je betaalt geen kamersupplement op een eenpersoonskamer:

 • als je in een eenpersoonskamer ligt omdat er geen andere kamer vrij is.
 • als je medische toestand vereist dat je op een eenpersoonskamer ligt. In dat geval is vooraf een attest van je arts nodig.

Supplement op het ereloon van de artsen

De erelonen of honoraria zijn de vergoedingen die artsen aanrekenen voor hun prestaties. Voor elke prestatie bestaat een vast basistarief of conventietarief dat afgesproken werd tussen de artsen en ziekenfondsen. Die afspraken zijn wettelijk vastgelegd in de “nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen”.

Normaal betaalt je ziekenfonds (of de wetsverzekeraar bij een arbeidsongeval) het ereloon deels of volledig. Bepaalde erelonen zijn volledig ten laste van de patiënt.

Ereloonsupplementen

In AZ Sint-Lucas kunnen de artsen enkel een ereloonsupplement aanrekenen als je voor een eenpersoonskamer kiest. Dat supplement betaal je volledig zelf. Alle artsen-specialisten die je behandelen, dus niet alleen je specialist, maar ook de anesthesist, radioloog ... kunnen een supplement aanrekenen.

Geconventioneerde artsen houden zich aan de officiële prijs die door RIZIV is vastgelegd en vragen geen ereloonsupplementen. Enkel bij opname in een eenpersoonskamer mogen ze daarvan afwijken.

Een niet-geconventioneerde arts aanvaardt het akkoord met de ziekenfondsen niet en mag ereloonsupplementen aanrekenen. In AZ Sint-Lucas mogen ze dat enkel op een eenpersoonskamer. Voor de consultaties is hun ereloon wel vrij.

Op onze website staat bij elke arts vermeld of ze geconventioneerd zijn of niet. Je kunt de lijst met geconventioneerde en niet-geconventioneerde artsen ook inkijken aan de opnamedienst. Stel gerust je vragen over ereloonsupplementen aan je arts.

Tarieven AZ Sint-Lucas

Consultaties
Tijdens de consultaties moet een niet-geconventioneerde arts zich niet houden aan de tariefafspraken met de ziekteverzekering (= de conventietarieven).

Patiënten met verhoogde tegemoetkoming betalen nooit een ereloonsupplement.

Twee- of meerpersoonskamer
Tijdens uw verblijf in het (dag)ziekenhuis op een twee- of meerpersoonskamer zijn alle artsen verplicht de conventietarieven toe te passen. Er worden geen kamer en/of ereloonsupplementen aangerekend.

Eenpersoonskamer
Enkel op een eenpersoonskamer kunnen alle artsen (zowel geconventioneerde als niet-geconventioneerde artsen) 125% ereloonsupplement aanrekenen.

Voorbeeld 1: het ereloon bedraagt 75 euro, waarvan 5 euro remgeld (deel van de medische kosten dat niet terugbetaald wordt door het ziekenfonds en je dus zelf moet betalen). Op een meerpersoonskamer betaal je enkel het remgeld, op een eenpersoonskamer het remgeld + het supplement.

Voorbeeld supl1

Voorbeeld 2: het ereloon bedraagt 200 euro, er is geen remgeld. Op een meerpersoonskamer betaal je niets, op een eenpersoonkamer betaal je het supplement.

Voorbeeld supl2

Geneesmiddelen en forfaits voor medisch-technische diensten

Bij de opname betaal je een aantal vaste bijdragen (forfaits) die zijn opgelegd door de overheid. Het ziekenhuis moet deze forfaits altijd aanrekenen, ook als je geen geneesmiddelen of medisch-technische diensten kreeg.

De forfaits omvatten:

 • terugbetaalbare geneesmiddelen (per dag in het ziekenhuis)
 • klinische biologie
 • medische beeldvorming
 • technische verstrekkingen

De manier waarop je verzekerd bent, bepaalt het bedrag van de forfaits. Je betaalt het officieel tarief voor de niet-terugbetaalbare geneesmiddelen en leveringen van de apotheek. Bij ontslag krijg je medicijnen mee voor één dag (tijdens het weekend voor maximaal drie dagen).

Forfait kamercomfort

Op een twee- of meerpersoonskamer rekenen we een forfait kamercomfort aan voor het gebruik van de tv, koelkast, telefoon en wifi (de telefoongesprekken zelf worden nog apart aangerekend).

Op een eenpersoonskamer betaal je geen forfait, want daar zit het kamercomfort verwerkt in het kamersupplement.

Persoonlijke kosten

Persoonlijke kosten zijn kosten die je tijdens het verblijf in het ziekenhuis maakt, zoals bijvoorbeeld telefoon, dagbladen, dranken buiten de maaltijden, overnachting van een extra persoon die je vergezelt … Je vindt een prijslijst van deze producten en diensten aan de opnamebalie.

Lijst van extra producten en diensten

Niet in orde met de mutualiteit?

Als je niet in orde bent met de mutualiteit betaal je de volledige kostprijs van je opname zelf. Als je problemen ondervindt met je verzekerbaarheid kun je contact opnemen met de sociaal administratieve dienst (SAD).

Naar de SAD

Heb je een extra verzekering?

Informeer vooraf bij je verzekeringsmaatschappij welke kosten zij betalen en welk deel je zelf moet betalen. Bijkomende, strikt persoonlijke kosten in het ziekenhuis kunnen oplopen (telefoon, kapper ...). Zo is telefoneren vanuit het ziekenhuis een stuk duurder dan thuis. Hou daar rekening mee.

Kies je voor een eenpersoonskamer?

Een eenpersoonskamer is duurder dan een gemeenschappelijke kamer. Als je kiest voor een eenpersoonskamer, rekenen we een kamersupplement en een ereloonsupplement aan. Het ereloonsupplement kan oplopen tot 125% van het conventietarief.

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 26-februari-2024.
Naar boven

AZ Sint-Lucas & Volkskliniek

Groenebriel 1
9000 Gent

GPS adres

Terhagen

09 224 61 11
info@azstlucas.be
Qualicor Europe Logo RGB

AZ Sint-Lucas behaalde het Qmentum-kwaliteitslabel van Qualicor Europe

made by