Anticoagulant stewardship identificeert risicofactoren voor de patiëntveiligheid

15 juni 2021

Het voorschrijven van anticoagulantia (antistollingsmiddelen of ‘bloedverdunners’) gebeurt met de grootste rationaliteit en voorzorgen, maar risico’s zijn niet uitgesloten. Onze anticoagulant stewardship (ACS) werkgroep deed hierrond onderzoek bij de artsen en ASO’s en vatte de resultaten samen in een poster.

Eind 2019 startten we in ons ziekenhuis met een anticoagulant stewardship werkgroep. De werkgroep ontstond uit de diensten apotheek en hart- en vaatziekten, aangevuld met vertegenwoordigers van andere specialismen. Door het gebruik van anticoagulantia en thromboseprofylaxie onder de broodnodige aandacht te brengen heeft het stewardship behoorlijk wat buzz en impact rond dit topic kunnen opwekken. Anticoagulantia zijn immers vaak gebruikte geneesmiddelen, zowel in het ziekenhuis als in ambulante setting, waarbij veel zorgverstrekkers betrokken zijn. Er kan dus heel wat fout gaan en dat werd al meermaals aangetoond in wetenschappelijke literatuur.

De werkgroep beoogt kwaliteitsmonitoring en veiligheid en streeft goed en rationeel voorschrijfgedrag van anticoagulantia en hun bridging na, zowel in preventiebeleid (profylaxe) als in pre- en postoperatieve opvolging. Tijdens de moeilijke coronaperiode heeft de werkgroep via de begeleiding van een masterproef van een ziekenhuisapotheker in opleiding het rationele denken en voorschrijven van antico bij de artsen en ASO’s in kaart gebracht. Via dit onderzoek willen we achterhalen welke risicofactoren fouten in de hand werken (en aldus de patiëntveiligheid negatief beïnvloeden) om in een tweede fase gerichte acties te ondernemen om het proces te optimaliseren. We maakten een risicoanalyse op basis van gegevens uit onze ziekenhuisprogramma’s zoals incidentmeldingen, farmaceutische adviezen en verbruikscijfers. Interne zorgverstrekkers kregen een bevraging over het huidig beleid en hun verwachtingen naar de toekomst toe. De resultaten, gedetecteerde risicofactoren en aanbevelingen voor de toekomst vatten we samen op een poster die werd voorgesteld op twee congressen (The European Association of Hospital Pharmacists - EAHP en The Belgian Society of Cardiology - BSC).

We kunnen uit ons onderzoek besluiten dat het stewardship zich vooral moet focussen op multidisciplinair overleg, opleiding en communicatie rond het rationeel gebruik van anticoagulantia in het ziekenhuis. Ambulante zorgverstrekkers zijn hierbij een belangrijke partner aangezien zowel voor als na opname in het ziekenhuis (tijdelijke) wijzigingen aan de behandeling noodzakelijk kunnen zijn.

Poster apotheek
De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 02-juli-2021.

Nu in Sint-Lucas

De Lijn voert werken uit aan het kruispunt ‘Duizend Vuren’ en omgeving

De spoorwerken aan Coupure Rechts en Begijnhoflaan verlopen volgens planning en zullen klaar zijn halverwege juli 2024. Tussen deze twee werven bevindt zich het kruispunt ‘Duizend Vuren’. Op dat kruispunt zijn de tramsporen en het wegdek ook aan vernieuwing toe. De Lijn voert daarom werken uit vanaf dinsdag 21 mei 2024 tot en met vrijdag 12 juli 2024 (onder voorbehoud). Door deze werken gelijktijdig uit te voeren, zorgen we ervoor dat lijn T4 (Gent UZ – Gentbrugge Stelplaats) vanaf deze zomer opnieuw haar normale traject kan bedienen.

Lees meer

AZ Sint-Lucas Gent behaalt prestigieuze Eusoma-accreditatie

AZ Sint-Lucas Gent is trots om aan te kondigen dat het de begeerde Eusoma-accreditatie heeft behaald, een erkenning die de Europese standaarden voor borstkankerzorg onderstreept. “Deze erkenning bevestigt onze status als coördinerende borstkliniek en weerspiegelt direct onze toewijding aan patiëntgerichte topzorg,” zegt Dr. Loobuyck, coördinator van de Borstkliniek.

Lees meer

Veilig fietsen begint met de #helmop

Op deze eerste Dag van de Fietshelm, een initiatief van de Hersenletsel Liga, benadrukken we als zorginstelling het cruciale belang van het dragen van een helm tijdens het fietsen en blikken we even terug op de resultaten van de succesvolle preventiecampagne die AZ Sint-Lucas begin dit jaar hield om haar medewerkers te sensibiliseren.

Lees meer
Naar boven

AZ Sint-Lucas & Volkskliniek

Groenebriel 1
9000 Gent

GPS adres

Terhagen

09 224 61 11
info@azstlucas.be
Qualicor Europe Logo RGB

AZ Sint-Lucas behaalde het Qmentum-kwaliteitslabel van Qualicor Europe

made by