Anticoagulant stewardship identificeert risicofactoren voor de patiëntveiligheid

15 juni 2021

Het voorschrijven van anticoagulantia (antistollingsmiddelen of ‘bloedverdunners’) gebeurt met de grootste rationaliteit en voorzorgen, maar risico’s zijn niet uitgesloten. Onze anticoagulant stewardship (ACS) werkgroep deed hierrond onderzoek bij de artsen en ASO’s en vatte de resultaten samen in een poster.

Eind 2019 startten we in ons ziekenhuis met een anticoagulant stewardship werkgroep. De werkgroep ontstond uit de diensten apotheek en hart- en vaatziekten, aangevuld met vertegenwoordigers van andere specialismen. Door het gebruik van anticoagulantia en thromboseprofylaxie onder de broodnodige aandacht te brengen heeft het stewardship behoorlijk wat buzz en impact rond dit topic kunnen opwekken. Anticoagulantia zijn immers vaak gebruikte geneesmiddelen, zowel in het ziekenhuis als in ambulante setting, waarbij veel zorgverstrekkers betrokken zijn. Er kan dus heel wat fout gaan en dat werd al meermaals aangetoond in wetenschappelijke literatuur.

De werkgroep beoogt kwaliteitsmonitoring en veiligheid en streeft goed en rationeel voorschrijfgedrag van anticoagulantia en hun bridging na, zowel in preventiebeleid (profylaxe) als in pre- en postoperatieve opvolging. Tijdens de moeilijke coronaperiode heeft de werkgroep via de begeleiding van een masterproef van een ziekenhuisapotheker in opleiding het rationele denken en voorschrijven van antico bij de artsen en ASO’s in kaart gebracht. Via dit onderzoek willen we achterhalen welke risicofactoren fouten in de hand werken (en aldus de patiëntveiligheid negatief beïnvloeden) om in een tweede fase gerichte acties te ondernemen om het proces te optimaliseren. We maakten een risicoanalyse op basis van gegevens uit onze ziekenhuisprogramma’s zoals incidentmeldingen, farmaceutische adviezen en verbruikscijfers. Interne zorgverstrekkers kregen een bevraging over het huidig beleid en hun verwachtingen naar de toekomst toe. De resultaten, gedetecteerde risicofactoren en aanbevelingen voor de toekomst vatten we samen op een poster die werd voorgesteld op twee congressen (The European Association of Hospital Pharmacists - EAHP en The Belgian Society of Cardiology - BSC).

We kunnen uit ons onderzoek besluiten dat het stewardship zich vooral moet focussen op multidisciplinair overleg, opleiding en communicatie rond het rationeel gebruik van anticoagulantia in het ziekenhuis. Ambulante zorgverstrekkers zijn hierbij een belangrijke partner aangezien zowel voor als na opname in het ziekenhuis (tijdelijke) wijzigingen aan de behandeling noodzakelijk kunnen zijn.

Poster apotheek
De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 02-juli-2021.

Nu in Sint-Lucas

Veilig fietsen begint met de #helmop

Op deze eerste Dag van de Fietshelm, een initiatief van de Hersenletsel Liga, benadrukken we als zorginstelling het cruciale belang van het dragen van een helm tijdens het fietsen en blikken we even terug op de resultaten van de succesvolle preventiecampagne die AZ Sint-Lucas begin dit jaar hield om haar medewerkers te sensibiliseren.

Lees meer

AZ Sint-Lucas kleurt buiten de lijntjes tijdens Ghent International Festival

AZ Sint-Lucas kleurt buiten de lijntjes tijdens Ghent International Festival (GIF) dat plaatsvindt van 4 tot 21 april. Ilke Gers, een getalenteerde kunstenares uit Nieuw-Zeeland, transformeert het iconische witte plein van het ziekenhuis tot een zee van speelse lijnen op de grond. Het kunstwerk ‘Street Games’ is een levendige knipoog naar de jeugdige energie van straatspelletjes zoals hinkelen en belichaamt het dynamische stadsimago waar AZ Sint-Lucas voor staat.

Lees meer

Mijnsintlucas app verrijkt de zorgervaring bij AZ Sint-Lucas

AZ Sint-Lucas zet een belangrijke stap met de lancering van de mijnsintlucas app. Deze nieuwe applicatie, toegankelijk via zowel mobiel als desktop, markeert een significante stap in de verbetering van de interactie tussen patiënten en ons ziekenhuis.

Lees meer
Naar boven

AZ Sint-Lucas & Volkskliniek

Groenebriel 1
9000 Gent

GPS adres

Terhagen

09 224 61 11
info@azstlucas.be
Qualicor Europe Logo RGB

AZ Sint-Lucas behaalde het Qmentum-kwaliteitslabel van Qualicor Europe

made by