Dialysepatiënten erg tevreden over onze dienstverlening

17 september 2021

In juni 2021 werd op de afdeling dialyse voor de tweede maal een bevraging gehouden onder de patiënten door onderzoeksbureau BING. De resultaten zijn niet alleen beter dan de eerste bevraging in 2018 maar ook ten opzichte van andere dialysecentra die dezelfde enquête hielden onder hun patiënten.

115 patiënten namen deel aan de bevraging waarin gepolst werd naar algemene tevredenheid, of ze het centrum zouden aanbevelen aan vrienden en familie en een aantal specifieke thema’s: zorg verpleegkundigen, onthaal, zorg artsen, accommodatie en sfeer, maatschappelijk werker en diëtist en bereikbaarheid.

Algemeen

Van alle patiënten is 98% tevreden tot heel tevreden en 88% zou het dialysecentrum zeker aanbevelen. In de andere centra is dit gemiddeld 77%, bij de vorige bevraging scoorden we hier nog 80%.

Per thema

Wat de resultaten per thema betreft, scoren we ook erg hoog met vaak de maximumscore ten opzichte van andere centra. Opvallend is dat onze bereikbaarheid een mooie score haalt van 75%. Bij de vorige meting was dit slechts 56% en het gemiddelde van alle centra is 63%. De zorg van de verpleegkundigen doet het ook erg goed. Hierbij wordt bijvoorbeeld gepeild naar oog voor privacy, vriendelijkheid, respectvolle omgang, informatie, uitleg over complicaties, luisterbereidheid enz.

Onderzoek BING

Verbeterpunten

Deze scores zijn erg mooi dankzij de inspanningen van het voltallige team van het dialysecentrum en de low care centra: artsen, verpleegkundigen, logistieke medewerkers, secretariaatsmedewerkers, sociaal assistente, diëtiste, techniekers en schoonmaak. Het aantal verbeterpunten is beperkt. Uit de bevraging blijkt dat het ziekenvervoer van en naar het dialysecentrum nog veel beter kan. Waar ook nog aan gewerkt zal worden, is het zich voorstellen aan de patiënt van artsen en dienstverantwoordelijke.

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 17-september-2021.

Nu in Sint-Lucas

De Lijn voert werken uit aan het kruispunt ‘Duizend Vuren’ en omgeving

De spoorwerken aan Coupure Rechts en Begijnhoflaan verlopen volgens planning en zullen klaar zijn halverwege juli 2024. Tussen deze twee werven bevindt zich het kruispunt ‘Duizend Vuren’. Op dat kruispunt zijn de tramsporen en het wegdek ook aan vernieuwing toe. De Lijn voert daarom werken uit vanaf dinsdag 21 mei 2024 tot en met vrijdag 12 juli 2024 (onder voorbehoud). Door deze werken gelijktijdig uit te voeren, zorgen we ervoor dat lijn T4 (Gent UZ – Gentbrugge Stelplaats) vanaf deze zomer opnieuw haar normale traject kan bedienen.

Lees meer

AZ Sint-Lucas Gent behaalt prestigieuze Eusoma-accreditatie

AZ Sint-Lucas Gent is trots om aan te kondigen dat het de begeerde Eusoma-accreditatie heeft behaald, een erkenning die de Europese standaarden voor borstkankerzorg onderstreept. “Deze erkenning bevestigt onze status als coördinerende borstkliniek en weerspiegelt direct onze toewijding aan patiëntgerichte topzorg,” zegt Dr. Loobuyck, coördinator van de Borstkliniek.

Lees meer

Veilig fietsen begint met de #helmop

Op deze eerste Dag van de Fietshelm, een initiatief van de Hersenletsel Liga, benadrukken we als zorginstelling het cruciale belang van het dragen van een helm tijdens het fietsen en blikken we even terug op de resultaten van de succesvolle preventiecampagne die AZ Sint-Lucas begin dit jaar hield om haar medewerkers te sensibiliseren.

Lees meer
Naar boven

AZ Sint-Lucas & Volkskliniek

Groenebriel 1
9000 Gent

GPS adres

Terhagen

09 224 61 11
info@azstlucas.be
Qualicor Europe Logo RGB

AZ Sint-Lucas behaalde het Qmentum-kwaliteitslabel van Qualicor Europe

made by