Een positief initiatief voor de stad: de realisatie van een groot Gents ziekenhuis

25 januari 2024

AZ Sint-Lucas en AZ Jan Palfijn Gent hebben vandaag, donderdag 25 januari 2024, een intentieverklaring ondertekend om intens te gaan samenwerken.

Beide ziekenhuizen beogen met deze samenwerking de oprichting van één grootstedelijk ziekenhuis met meer dan 1.300 erkende bedden dat hoogkwalitatieve en toegankelijke zorg biedt aan alle inwoners van Gent en de brede omgeving.

Gelijktijdig ondertekenen UZ Gent en AZ Jan Palfijn een intentieverklaring waarin ze bevestigen dat UZ Gent als deelgenoot kan toetreden tot AZ Jan Palfijn.

De stap tot een verregaande samenwerking past in de evolutie van het ziekenhuislandschap, die gekenmerkt wordt door de nood aan schaalvergroting als reactie op de toenemende eisen die de overheid oplegt. Behaalt een ziekenhuis de opgelegde minimumaantallen niet, dan mag het de betreffende behandelingen niet meer aanbieden. Bovendien leidt versnippering tot een inefficiënte inzet van publieke middelen. Daarom dringt het huidige beleid aan op samenwerking en taakverdeling tussen zorginstellingen. Dat maakt een gestroomlijnde en efficiënte aanpak mogelijk met doeltreffend gebruik van middelen.

Door de krachten te bundelen bieden AZ Sint-Lucas en AZ Jan Palfijn ook een antwoord op de war on talent in de zorg. Ze vormen een aantrekkelijke en stimulerende leer- en werkplek, waar zowel artsen als zorgmedewerkers ruime kansen krijgen voor professionele groei. Daarnaast kunnen ze blijven innoveren door samen te investeren in medische apparatuur en technologie, met het oog op een kwalitatief hoogstaand zorgaanbod voor onze patiënt.

Schaalvergroting laat toe om nog meer in te zetten op het verhogen van de kwaliteit van de medische en verpleegkundige zorgen, hetgeen onze kernopdracht is. Onze patiënten die we dienen hebben recht op topzorg.
- Thierry Freyne Algemeen directeur AZ Sint-Lucas

Met dit fusietraject versterken beide ziekenhuizen dus hun gezamenlijke toekomst en komen ze tegemoet aan de zorgnoden en uitdagingen van vandaag en morgen, ten gunste van de patiënten, medewerkers en artsen.

Wij ondergaan de toekomst niet, we bereiden ze voor. Met deze intentieverklaring kijken we minstens 10 jaar vooruit.
- Tom Balthazar Bestuurder-directeur AZ Jan Palfijn

Stappenplan

Het traject naar de fusie verloopt in verschillende stappen, zodat beide ziekenhuizen de tijd hebben om zich operationeel grondig voor te bereiden. De eerste stap in het traject is de oprichting van een ziekenhuisgroepering in 2024. Daarop volgt intens overleg met de stakeholders zoals de vertegenwoordigers van de medewerkers en artsen. Naast een reeks onderzoeken op financieel en operationeel vlak, zullen de ziekenhuizen ook afspraken moeten maken over hoe er in de toekomst zal worden samengewerkt, onder meer op bestuurlijk vlak. Alles wordt vastgelegd in een overeenkomst. Het einddoel is een ziekenhuisfusie tegen 1 januari 2027. De medische raden van beide ziekenhuizen ondersteunen dit project.

Nieuwe identiteit

De nieuwe ziekenhuisvereniging zal een eigen identiteit en een nieuwe naam krijgen. Het feit dat beide ziekenhuizen een sterk gelijkend waardenkader hebben, speelt een belangrijke rol in de wil om verregaand samen te werken. Zo zal de nadruk blijven liggen op het sociale karakter van beide ziekenhuizen en hun wil om hoogkwalitatieve geneeskunde en zorg te combineren met toegankelijkheid en betaalbaarheid voor iedereen, ongeacht overtuiging, afkomst of achtergrond.

De ziekenhuizen waarborgen een actief levensbeschouwelijk pluralisme met respect voor de historische identiteit en de waardentraditie van elke partner. De professionele autonomie van artsen en de autonomie van de patiënten zullen binnen de grenzen van de wet volledig gerespecteerd worden. Dat geldt ook voor de rechten van de medewerkers. Iedereen zal zijn loon- en arbeidsvoorwaarden kunnen behouden.

Beide campussen worden behouden. Op termijn wordt bekeken hoe het zorgaanbod optimaal kan verdeeld worden over de campussen.

AZ Sint-Lucas en AZ Jan Palfijn zetten deze stap in goede samenwerking met UZ Gent. Zij worden de preferentiële partner van UZ Gent op het vlak van tweedelijnszorg. Het UZ Gent blijft de voorkeurspartner op gebied van derde en vierdelijnszorg (hooggespecialiseerde zorg) en voor wetenschappelijk onderzoek.

Intentieverklaring UZ Gent en AZ Jan Palfijn

De intentieverklaring tussen UZ Gent en AZ Jan Palfijn is gericht op een samenwerking op het vlak van onderwijs, wetenschappelijk onderzoek, maatschappelijke dienstverlening en gespecialiseerde gezondheidszorg. Het doel daarbij is de toekomstige verankering van de publieke rol in de gezondheidszorg in de brede Gentse regio.

Een eerste concrete stap die in dat verband zal worden voorgelegd aan de respectieve beslissingsorganen is een onderzoek naar de toetreding van UZ Gent tot de autonome verzorgingsinstelling ‘Algemeen Ziekenhuis Jan Palfijn’. Als het onderzoek positieve resultaten oplevert, moet dit leiden tot een structurele verankering van de samenwerking en zal het UZ Gent een aantal stemmen krijgen binnen de algemene vergadering van AZ Jan Palfijn, maar geen meerderheidspositie.

We staan aan de start van een heel mooi project. Het is een toekomstgerichte samenwerking voor excellente, betaalbare gezondheidszorg, waar zowel de patiënten als de ziekenhuizen en hun personeel beter van worden. Door goed af te spreken wie welke (gespecialiseerde) zorgverlening nog zal aanbieden in de toekomst, gaan we bovendien efficiëntiewinst maken. Dat garandeert dat die zorg in beide ziekenhuizen, en later in het fusieziekenhuis, laagdrempelig en betaalbaar blijft voor iedereen.
- Rudy Coddens Schepen van Gezondheid in Gent (Vooruit) en voorzitter van AZ Jan Palfijn
We delen gelijklopende waarden en willen samen een medisch aanbod organiseren waardoor we nieuwe artsen en andere medewerkers kunnen aantrekken in een concurrentiële arbeidsmarkt. We willen toegankelijke en betaalbare zorg blijven verstrekken en onze patiënten goed en zelfs beter dienen, want die staan centraal! We leggen daarom ook de nadruk op hoogkwalitatieve geneeskunde en zorg, met veel aandacht voor innovatie. Om deze kernopdracht in de toekomst te kunnen blijven vervullen, is het belangrijk dat we inzetten op efficiëntie en financiële gezondheid.
- Jan Smets Voorzitter van AZ Sint-Lucas en Volkskliniek Gent
De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 25-januari-2024.

Nu in Sint-Lucas

De Lijn voert werken uit aan het kruispunt ‘Duizend Vuren’ en omgeving

De spoorwerken aan Coupure Rechts en Begijnhoflaan verlopen volgens planning en zullen klaar zijn halverwege juli 2024. Tussen deze twee werven bevindt zich het kruispunt ‘Duizend Vuren’. Op dat kruispunt zijn de tramsporen en het wegdek ook aan vernieuwing toe. De Lijn voert daarom werken uit vanaf dinsdag 21 mei 2024 tot en met vrijdag 12 juli 2024 (onder voorbehoud). Door deze werken gelijktijdig uit te voeren, zorgen we ervoor dat lijn T4 (Gent UZ – Gentbrugge Stelplaats) vanaf deze zomer opnieuw haar normale traject kan bedienen.

Lees meer

AZ Sint-Lucas Gent behaalt prestigieuze Eusoma-accreditatie

AZ Sint-Lucas Gent is trots om aan te kondigen dat het de begeerde Eusoma-accreditatie heeft behaald, een erkenning die de Europese standaarden voor borstkankerzorg onderstreept. “Deze erkenning bevestigt onze status als coördinerende borstkliniek en weerspiegelt direct onze toewijding aan patiëntgerichte topzorg,” zegt Dr. Loobuyck, coördinator van de Borstkliniek.

Lees meer

Veilig fietsen begint met de #helmop

Op deze eerste Dag van de Fietshelm, een initiatief van de Hersenletsel Liga, benadrukken we als zorginstelling het cruciale belang van het dragen van een helm tijdens het fietsen en blikken we even terug op de resultaten van de succesvolle preventiecampagne die AZ Sint-Lucas begin dit jaar hield om haar medewerkers te sensibiliseren.

Lees meer
Naar boven

AZ Sint-Lucas & Volkskliniek

Groenebriel 1
9000 Gent

GPS adres

Terhagen

09 224 61 11
info@azstlucas.be
Qualicor Europe Logo RGB

AZ Sint-Lucas behaalde het Qmentum-kwaliteitslabel van Qualicor Europe

made by