Vier leden van Ziekenhuisnetwerk Gent starten gesprekken over verregaande samenwerking

29 april 2022

De directies van het AZ Jan Palfijn Gent, het AZ Oudenaarde, het AZ Sint-Lucas en het UZ Gent onderzoeken de komende jaren op welke manier ze nog nauwer kunnen samenwerken dan ze nu al doen binnen het Ziekenhuisnetwerk Gent. Mogelijk leidt dat tot de oprichting van een ziekenhuisgroepering of een fusie. Alleen zo kunnen de vier ziekenhuizen het medisch aanbod verder op elkaar afstemmen en de zorg zo kwalitatief, toegankelijk en betaalbaar mogelijk houden met respect voor de meer dan 10.000 betrokken medewerkers en met de ambitie om de aantrekkelijkste zorgwerkgever van de regio te zijn.

Onderzoek gestart

Deze week gaven de raden van bestuur van de vier ziekenhuizen het mandaat aan de directies om een verregaande samenwerking te bekijken. Ze zullen onderzoeken in welke domeinen ze nog verder kunnen samenwerken en waar efficiëntiewinst te boeken is door in te zetten op kwaliteit en schaalvergroting.

Daarbij overwegen ze of een eenheid van vermogen tussen de verschillende ziekenhuizen wenselijk is. Het onderzoek kan uiteindelijk leiden tot een fusie of tot een ziekenhuisgroepering als tussenstap.

Samen met stakeholders

Een verregaande samenwerking tussen deze vier publieke en private, tweedelijns- en derdelijnsziekenhuizen is een uitzonderlijke oefening. In totaal gaat het over meer dan 3.000 bedden en meer dan 10.000 artsen en medewerkers, verspreid over 4 campussen in Gent en Oudenaarde.

De directies gaan nu op zoek naar experten die hen zullen begeleiden in dit onderzoeksproces. Ook interne en externe stakeholders zoals de vakorganisaties, artsen, medewerkers, patiëntenorganisaties en verwijzers zullen een belangrijke rol spelen. De ziekenhuizen nemen daarvoor hun tijd.

Ziekenhuisnetwerk Gent

Het Ziekenhuisnetwerk Gent is sinds 2020 een locoregionaal ziekenhuisnetwerk tussen het UZ Gent, het AZ Sint-Lucas Gent, het AZ Oudenaarde en het AZ Jan Palfijn Gent. De vier ziekenhuizen werken voor specifieke zorgtrajecten nu al onderling samen. In het netwerk wordt die samenwerking structureel verder uitgebouwd.

Schermafbeelding 2022 04 29 145516
De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 29-april-2022.

Nu in Sint-Lucas

Veilig fietsen begint met de #helmop

Op deze eerste Dag van de Fietshelm, een initiatief van de Hersenletsel Liga, benadrukken we als zorginstelling het cruciale belang van het dragen van een helm tijdens het fietsen en blikken we even terug op de resultaten van de succesvolle preventiecampagne die AZ Sint-Lucas begin dit jaar hield om haar medewerkers te sensibiliseren.

Lees meer

AZ Sint-Lucas kleurt buiten de lijntjes tijdens Ghent International Festival

AZ Sint-Lucas kleurt buiten de lijntjes tijdens Ghent International Festival (GIF) dat plaatsvindt van 4 tot 21 april. Ilke Gers, een getalenteerde kunstenares uit Nieuw-Zeeland, transformeert het iconische witte plein van het ziekenhuis tot een zee van speelse lijnen op de grond. Het kunstwerk ‘Street Games’ is een levendige knipoog naar de jeugdige energie van straatspelletjes zoals hinkelen en belichaamt het dynamische stadsimago waar AZ Sint-Lucas voor staat.

Lees meer

Mijnsintlucas app verrijkt de zorgervaring bij AZ Sint-Lucas

AZ Sint-Lucas zet een belangrijke stap met de lancering van de mijnsintlucas app. Deze nieuwe applicatie, toegankelijk via zowel mobiel als desktop, markeert een significante stap in de verbetering van de interactie tussen patiënten en ons ziekenhuis.

Lees meer
Naar boven

AZ Sint-Lucas & Volkskliniek

Groenebriel 1
9000 Gent

GPS adres

Terhagen

09 224 61 11
info@azstlucas.be
Qualicor Europe Logo RGB

AZ Sint-Lucas behaalde het Qmentum-kwaliteitslabel van Qualicor Europe

made by