Vier leden van Ziekenhuisnetwerk Gent starten gesprekken over verregaande samenwerking

29 april 2022

De directies van het AZ Jan Palfijn Gent, het AZ Oudenaarde, het AZ Sint-Lucas en het UZ Gent onderzoeken de komende jaren op welke manier ze nog nauwer kunnen samenwerken dan ze nu al doen binnen het Ziekenhuisnetwerk Gent. Mogelijk leidt dat tot de oprichting van een ziekenhuisgroepering of een fusie. Alleen zo kunnen de vier ziekenhuizen het medisch aanbod verder op elkaar afstemmen en de zorg zo kwalitatief, toegankelijk en betaalbaar mogelijk houden met respect voor de meer dan 10.000 betrokken medewerkers en met de ambitie om de aantrekkelijkste zorgwerkgever van de regio te zijn.

Onderzoek gestart

Deze week gaven de raden van bestuur van de vier ziekenhuizen het mandaat aan de directies om een verregaande samenwerking te bekijken. Ze zullen onderzoeken in welke domeinen ze nog verder kunnen samenwerken en waar efficiëntiewinst te boeken is door in te zetten op kwaliteit en schaalvergroting.

Daarbij overwegen ze of een eenheid van vermogen tussen de verschillende ziekenhuizen wenselijk is. Het onderzoek kan uiteindelijk leiden tot een fusie of tot een ziekenhuisgroepering als tussenstap.

Samen met stakeholders

Een verregaande samenwerking tussen deze vier publieke en private, tweedelijns- en derdelijnsziekenhuizen is een uitzonderlijke oefening. In totaal gaat het over meer dan 3.000 bedden en meer dan 10.000 artsen en medewerkers, verspreid over 4 campussen in Gent en Oudenaarde.

De directies gaan nu op zoek naar experten die hen zullen begeleiden in dit onderzoeksproces. Ook interne en externe stakeholders zoals de vakorganisaties, artsen, medewerkers, patiëntenorganisaties en verwijzers zullen een belangrijke rol spelen. De ziekenhuizen nemen daarvoor hun tijd.

Ziekenhuisnetwerk Gent

Het Ziekenhuisnetwerk Gent is sinds 2020 een locoregionaal ziekenhuisnetwerk tussen het UZ Gent, het AZ Sint-Lucas Gent, het AZ Oudenaarde en het AZ Jan Palfijn Gent. De vier ziekenhuizen werken voor specifieke zorgtrajecten nu al onderling samen. In het netwerk wordt die samenwerking structureel verder uitgebouwd.

Schermafbeelding 2022 04 29 145516
De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 29-april-2022.

Nu in Sint-Lucas

Nieuwe reeks Helden van Hier: de MUG AZ Sint-Lucas Gent

Maak kennis met onze spoedartsen- en verpleegkundigen die uitrukken met de MUG op VTM vanaf 7 september om 20u35.

Lees meer

Hogere overlevingskans voor patiënten met borstkanker

Uit nieuwe cijfers van het Vlaams Instituut voor Kwaliteit van Zorg (VIKZ) blijkt dat de overlevingskans van borstkankerpatiënten vijf jaar na de behandeling met ongeveer 3 procent is toegenomen. Het gaat over patiënten die de diagnose kregen tussen 2014 en 2018. De positieve trend is het gevolg van zowel medische innovatie als ­specialisatie.

Lees meer

Dubbelinterview met dr. Ruben en Walter Pauwels

De ene staat al met een been in zijn pensioen maar doet nog verder, de andere staat nog aan het begin van zijn carrière. We brachten gastro-enteroloog Walter Pauwels en cardioloog Ruben Pauwels, vader en zoon, samen voor een gesprek over geneeskunde.

Lees meer
Naar boven

AZ Sint-Lucas & Volkskliniek

Groenebriel 1
9000 Gent

GPS adres

Terhagen

09 224 61 11
info@azstlucas.be
Qualicor Europe Logo RGB

AZ Sint-Lucas behaalde het Qmentum-kwaliteitslabel van Qualicor Europe

made by