Anterieure cervicale chirurgie

Afdeling: Neurochirurgie

Op deze pagina

Deze operatie is een behandeling voor een discushernia in de nek of een vernauwing van het ruggenmergkanaal of zenuwkanaaltjes (neuroforamina) door artrose.

Wat houdt de operatie in?

De ingreep gebeurt onder narcose. We benaderen de cervicale wervelkolom via anterieur. Dat wil zeggen dat we de nekwervels en tussenwervelschijf via een kleine insnede vooraan in de hals vrijleggen. We verwijderen de tussenwervelschijf en nemen zo de druk op het ruggenmerg of de zenuwwortels weg.

Daarna vervangen we de discus door een blokje tussen de wervels, eventueel aangevuld met een plaatje dat we aan de voorzijde van de wervels vastmaken. In sommige gevallen plaatsen we in plaats van een blokje, een beweegbare prothese. Een prothese vermindert de belasting op de aanliggende niveaus, wat wel soms gebeurt als we een blokje plaatsen. Voor een prothese is er momenteel geen terugbetaling. Of je voor een prothese in aanmerking komt, bespreekt de arts met jou tijdens de raadpleging.

Risico's

Complicaties zoals een nabloeding, zenuw- of ruggenmergschade, infecties … komen zelden voor bij deze ingreep.

De eerste paar dagen kun je last hebben bij het slikken of van een hese stem. Pijnklachten in de arm, die vaak voor de ingreep aanwezig zijn, verdwijnen meestal snel na de operatie. Spierpijn in de nek en schouderbladen na de ingreep komen vaak voor. Soms starten we daar kinesitherapie voor op na enkele weken.

Voor de operatie

De neurochirurg verwijst je door naar de preopnamebalie. Zij vragen je om alle voorbereidende onderzoeken uit te voeren. Dat kan gaan om:

 • labresultaten
 • EKG of hartonderzoek
 • longfoto
 • ...

Breng de resultaten van de onderzoeken minstens drie dagen voor je ingreep binnen bij de preopnamebalie.

De dag van de operatie

Voor je naar het ziekenhuis vertrekt

Preoperatief wassen: tijdens de consultatie kreeg je acht flacons Iso-Betadine® Uniwash mee naar huis. Was je daarmee de avond voor je vertrek en de ochtend van je ingreep volgens de vier stappen.

Aankomst in het ziekenhuis

 • Een medewerker van ons team ontvangt je en begeleidt je naar je kamer.
 • We overlopen je klachten en medische voorgeschiedenis. Het is belangrijk dat we ook de thuismedicatie overlopen en dat je alle genomen bloedverdunners vermeldt (ook als je ze intussen niet meer neemt).
 • Geef op tijd alle nodige formulieren of attesten af die je arts moet invullen (bv. afwezigheidsattest voor werk/school, attesten voor het ziekenfonds ...).

Voor de operatie

 • De verpleegkundige informeert je op welk tijdstip je ingreep ongeveer plaatsvindt.
 • Verwijder juwelen, contactlenzen, tandprothesen, andere prothesen ...
 • De enige toegelaten kledingstukken zijn een operatiehemd en antiflebitiskousen. Heb je zo'n kousen thuis, breng ze dan gerust mee.

De antiflebitiskousen moet je dragen tot de dag van je ontslag.

Transport naar de voorbereiding

 • Een medewerker van het patiëntenvervoer brengt je naar de voorbereiding waar de collega’s van de operatiezaal je ontvangen en verder begeleiden.

Na de ingreep

Je wordt wakker in de ontwaakzaal (PAZA) met een perifeer infuus, een arteriële katheter en een halsdrain. We observeren je tot je voldoende wakker bent. Je blijft er één nacht en de volgende ochtend brengen we je terug naar de afdeling.

De eerste pijnmedicatie krijg je via een infuus volgens schema. De verpleegkundige voert regelmatige controle uit over:

 • neurologische functies: trek- en duwkracht van de benen.
 • parameters: bloeddruk, pols, temperatuur en zuurstofwaarden.
 • pijn.

Als je niet misselijk bent, mag je een slokje water drinken.

Verder verblijf op de afdeling

 • Je krijgt een verpleegkundige toegewezen die de nodige observaties verder uitvoert.
 • Je krijgt regelmatig pijnmedicatie volgens het pijnschema.
 • Je hebt bedrust tot 16 uur. Daarna geven we je instructies over hoe je het best opstaat na de ingreep. Volg de instructies strikt op.
 • De verpleegkundige verwijdert op dat moment ook de halsdrain.
 • Elke dag komt een neurochirurg langs op de kamer samen met de dienstverantwoordelijke of dagverantwoordelijke. In overleg beslissen we wanneer je het ziekenhuis mag verlaten.

Je verblijft gemiddeld drie dagen op de afdeling na deze ingreep.

Ontslag uit het ziekenhuis

 • Vraag je arts naar eventuele attesten of formulieren die je nodig hebt bij ontslag (bv. afwezigheidsattest voor werk/school, attest voor het ziekenfonds ...).
 • Voor je vertrek brengt de verpleegkundige een nieuw spatwaterdicht verband aan.
 • Instructies voor de wondzorg en de datum waarop de hechtingen verwijderd mogen worden, vind je terug op je ontslagbrief.
 • Je krijgt bij ontslag ook je medicatiebrief in drievoud mee: voor jezelf, de huisarts en de apotheker.

Opvolgafspraak

De neurochirurg ziet je graag terug een zestal weken na de ingreep. Bij je ontslag krijg je een precieze datum voor de opvolgafspraak en een aanvraag voor een controlefoto. Breng de aanvraag mee naar je opvolgafspraak.

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 06-april-2021.

Neurochirurgie

Naar boven

AZ Sint-Lucas & Volkskliniek

Groenebriel 1
9000 Gent

GPS adres

Terhagen

09 224 61 11
info@azstlucas.be
Qualicor Europe Logo RGB

AZ Sint-Lucas behaalde het Qmentum-kwaliteitslabel van Qualicor Europe

made by