Arteriële bloedgaswaarden

Afdeling: Longziekten

De bepaling van de arteriële bloedgaswaarden gebeurt door een arteriële bloedpunctie. Bloedgaswaarden zijn belangrijk voor de diagnose van ademhalingsfalen.

Respiratoire insufficiëntie wordt gekenmerkt door:

1. Een te lage partiële zuurstofspanning (PaO2) in het arteriële bloed (hypoxische respiratoire insufficiëntie)

en/of

2. een te hoge partiële koolzuurspanning Pa(CO2) in het arteriële bloed (hypercapnische respiratoire insufficiëntie).

De bepaling van de PaO2 en PaCO2 gebeurt door een arteriële bloedpunctie. Bij zo'n punctie meten we ook de zuurtegraad van het arteriële bloed (pH – HCO3-).

Een arteriepunctie gebeurt meestal ter hoogte van de pols, hetzij éénmalig, hetzij via een arteriële katheter die ter plaatse kan blijven. Er kan ook geprikt worden ter hoogte van de elleboogplooi of de lies.

Een alternatief voor een arteriële bloedgas is een capillaire bloedgas, waarbij de punctie gebeurt in het vingerbed. Deze geeft echter minder betrouwbare resultaten.

Bloedgaswaarden zijn belangrijk voor de diagnose van een ernstig zieke patiënt om:

  • de ernst van de respiratoire insufficientie in te schatten.
  • acute respiratoire insufficientie te onderscheiden van de chronische vorm.
  • een metabole aandoening als oorzaak van de ziekte te herkennen.
  • een behandeling zoals (niet) invasieve mechanische beademing op te starten en bij te sturen.
De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 11-december-2020.
Naar boven

AZ Sint-Lucas & Volkskliniek

Groenebriel 1
9000 Gent

GPS adres

Terhagen

09 224 61 11
info@azstlucas.be
Qualicor Europe Logo RGB

AZ Sint-Lucas behaalde het Qmentum-kwaliteitslabel van Qualicor Europe

made by