Op deze pagina

Een DaT-scan is een beeldvormingsonderzoek van de hersenen om bepaalde types zenuwcellen te evalueren. Het onderzoek wordt meestal aangevraagd om ziekte van Parkinson op te sporen.

Wat is een DaT-scan?

Het is een scan van de hersenen en wordt vooral gebruikt voor de diagnose van Parkinson of aanverwante ziektebeelden.

We dienen een kleine hoeveelheid radioactieve vloeistof toe. Zo kunnen we de opname van deze stof meten. Met speciale beeldapparatuur meten we de activiteit van het radioactief element. Zo bevestigen we de klinische diagnose van Parkinson (= de diagnose op basis van de zichtbare klachten).

De ziekte van Parkinson is een aandoening die een bepaalde kern in de hersenen treft. Deze hersenkern maakt bij gezonde personen de signaalstof dopamine aan.
Dopamine is een stof die nodig is om signalen van de hersenen door te geven aan onze spieren. Die stof is essentieel voor de overdracht van prikkels van zenuwcel naar zenuwcel. Valt de verbinding weg, dan verliezen de spieren hun controle waardoor ze willekeurig gaan bewegen en langzaam of niet reageren. Na inspuiting van een zeer specifiek product worden de transporters van dopamine in bepaalde kernen in de hersenen in beeld gebracht.

Voorbereiding

 • Je moet je niet nuchter aanmelden voor het onderzoek.
 • Bepaalde geneesmiddelen kunnen een invloed hebben op het onderzoek. Bespreek met je arts (neuroloog of neuropsychiater) of je je normale medicatie verder mag innemen.
 • Licht ons vooraf in als je (mogelijk) zwanger bent of borstvoeding geeft.
 • Voor dit onderzoek bestellen we een specifiek (duur) product. Als je niet aanwezig kunt zijn op de afspraak, is het belangrijk dat je de dienst minstens een week op voorhand verwittigt.
 • Als je het nodig vindt, kan er een familielid of begeleider meekomen. Kinderen en zwangere vrouwen zijn als begeleider niet toegestaan op de dienst.
 • Je mag je kleren aanhouden voor het onderzoek, maar een bril, oorbellen, piercings ... moet je verwijderen.

Verloop

Voor het onderzoek

 • Schrijf je eerst in aan het onthaal van het ziekenhuis. Meld je nadien bij het secretariaat van de dienst nucleaire geneeskunde.
 • Je krijgt een vloeibare oplossing om je schildklier te beschermen tegen de radioactieve stof.
 • Daarna krijg je een injectie met een licht radioactief product via een ader in je arm. Het product moet ongeveer 3 uur inwerken. Onze medewerker laat je weten wanneer je je opnieuw moet aanmelden. Tijdens de wachttijd moet je niet op de dienst nucleaire geneeskunde blijven.

Onderzoek

 • Tijdens de scan lig je op de onderzoekstafel met je hoofd in een hoofdsteun. Het is heel belangrijk dat je tijdens de scan blijft stilliggen en niet met je hoofd beweegt. Als je beweegt, is het moeilijk om een betrouwbare meting uit te voeren.
 • De scan duurt ongeveer 45 minuten en is volledig pijnloos.

Na het onderzoek

 • Na het maken van de beelden mag je de dienst verlaten.
 • Je mag gewoon eten en drinken.
 • Je mag met de auto rijden.

Resultaten

Na het onderzoek maken we een verslag. De resultaten bezorgen we samen met de beelden aan je behandelend arts.

Risico's en complicaties

Allergie

Het onderzoek mag niet uitgevoerd worden als je allergisch bent aan een bestanddeel van het radioactief middel.

Zwangerschap

Bij (een vermoeden van) zwangerschap mag je het onderzoek niet ondergaan. Bespreek het met je arts, zodat hij een ander onderzoek kan overwegen. Bespreek het ook met de arts als je borstvoeding geeft.

Complicaties

Er zijn geen duidelijke complicaties bekend bij dit onderzoek.

Lees hier de veelgestelde vragen
De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 25-februari-2021.

Nucleaire geneeskunde

Naar boven

AZ Sint-Lucas & Volkskliniek

Groenebriel 1
9000 Gent

GPS adres

Terhagen

09 224 61 11
info@azstlucas.be
Qualicor Europe Logo RGB

AZ Sint-Lucas behaalde het Qmentum-kwaliteitslabel van Qualicor Europe

made by