Nucleaire geneeskunde

09 224 66 22
Straat 19
Nucleaire geneeskunde

Op deze pagina

De dienst nucleaire geneeskunde (ook wel isotopen of radio-isotopen genoemd) maakt gebruik van radioactieve stoffen om onderzoeken en behandelingen uit te voeren.

Voor een onderzoek worden radioactieve producten toegediend. Een gespecialiseerde scanner (de zogenaamde gamma-camera, SPECT-camera of PET-camera) detecteert de spreiding van deze radioactieve stof in het lichaam om te komen tot een beeld/scan.

Bij behandelingen wordt een hogere dosis van het radioactief product toegediend met als doel bepaalde weefselcellen inwendig te bestralen.

Op onze dienst worden ook botdensiteitsmetingen uitgevoerd (botmeting of botdensitometrie). Hierbij wordt geen gebruik gemaakt van radioactieve producten.

Veelgestelde vragen

 • Hoelang blijft de radioactiviteit in mijn lichaam?

  In de meeste gevallen neemt de radioactiviteit snel af, met een halfwaardetijd van 2 tot 6 uur. In zeldzame gevallen duurt de halveringstijd langer, maar de toegediende activiteit is veel lager.

 • Moet ik na het onderzoek bijzondere voorzorgen nemen?

  We raden aan om veel water te drinken, want de meeste stoffen worden langs de urinewegen verwijderd. Behalve in specifieke (medische) gevallen zijn er geen bijzondere voorzorgen te nemen.

  De normale activiteiten, ook de beroepsactiviteiten, kunnen meteen hervat worden, behalve die waaronder de zorg voor kleine kinderen of zwangere vrouwen valt (termijn van 12 uur).

 • Moet ik bang zijn voor bijwerkingen of een allergie?

  Bijwerkingen en allergieën komen zeer zelden voor na een inspuiting in een ziekenhuisomgeving. Er is geen allergie voor jodium bekend in de nucleaire geneeskunde, omdat de hoeveelheid heel klein is.

 • Ik ben (mogelijk) zwanger: mag het onderzoek plaatsvinden?

  Een nucleair geneeskundig onderzoek mag tijdens de zwangerschap plaatsvinden als het voordeel opweegt tegenover het risico voor de foetus. De verhouding voordeel-nadeel wordt besproken met de arts.

  Als er twijfel bestaat over een niet gekende zwangerschap, is het beter een zwangerschapstest uit te voeren en met kennis van zaken een beslissing te nemen. Als het onderzoek niet dringend is (bv. onderzoek van de schildklierziekte), pas je beter de 10-dagenregel toe, namelijk het onderzoek 10 dagen na de volgende ongesteldheid uitvoeren.

 • Ik heb een nucleair geneeskundig onderzoek ondergaan en achteraf vernam ik dat ik zwanger was.

  Als je op het moment van het onderzoek nog niet op de hoogte was van je zwangerschap, wordt het risico in overleg met een medische stralingsfysicus geëvalueerd.

 • Ik geef borstvoeding: moet ik voorzorgen treffen?

  In de meeste gevallen mag de borstvoeding voortgezet worden, als de volgende regel wordt nageleefd: voeden net voor de inspuiting en wachten tot 6 uur na het onderzoek voor de volgende voeding.

 • Moet ik nuchter zijn en mag ik mijn medicatie nog innemen?

  Meestal moet je niet nuchter zijn, behalve voor de meeste PET-scans en de onderzoeken van het spijsverteringskanaal. Bij het maken van de afspraak geven we je duidelijke instructies mee.

  Als je niet nuchter moet zijn, is het zelfs nadelig om het wel te zijn, want dit kan het onderzoek negatief beïnvloeden.

  Je mag je medicatie gewoon innemen, tenzij je andere richtlijnen krijgt.

Behandelingen

PET-centrum

PET/CT-centrum Marie Curie

Op ons terrein vind je het PET/CT-centrum Marie Curie. Dat ontstond uit een samenwerking tussen vier ziekenhuizen: AZ Sint-Lucas Gent, AZ Jan Palfijn Gent, AZ Alma Eeklo en Sint-Vincentius ziekenhuis Deinze. Het centrum maakte een einde aan lange wachttijden voor dat soort beeldvorming in de regio.

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 27-januari-2023.
Naar boven

AZ Sint-Lucas & Volkskliniek

Groenebriel 1
9000 Gent

GPS adres

Terhagen

09 224 61 11
info@azstlucas.be
Qualicor Europe Logo RGB

AZ Sint-Lucas behaalde het Qmentum-kwaliteitslabel van Qualicor Europe

made by